Průmysl 4.0 – šance a výzva zároveň

3. 9. 2015

  • Země: Německo
  • Datum zveřejnění: 03.09.2015

Digitální transformace, chytré továrny nebo internet věcí zásadně změní podobu světové průmyslové výroby.

Dne 31. srpna 2015 se v německém Düsseldorfu uskutečnil, v pořadí již 7. Wirtschaftsstammtisch Tschechien, na téma „Společné příležitosti, které nabízí koncept Průmyslu 4.0 pro Českou republiku a spolkovou zemi Severní Porýní Vestfálsko“. Akce byla pořádána pod záštitou Konzulátu České republiky v Düsseldorfu, německého zastoupení CzechTrade, Agentury na podporu hospodářství v Severním Porýní Vestfálsku NRW Invest a Průmyslové a obchodní komory Severního Porýní-Vestfálska.

V současnosti se digitalizace a automatizace nejvíce uplatňuje v automobilovém průmyslu a strojírenství. Německo, které je průkopníkem v prosazování digitální transformace, odhaduje, že nasazením inteligentních zařízení v průmyslu by výše přidané hodnoty průmyslových odvětví, jako jsou strojírenství, elektrotechnika nebo automobilový průmysl mohla v roce 2025 dosáhnout 78 mld. eur. „Česká ekonomika může díky provázanosti s Německem profitovat z moderních technologií. Pozorujeme však i trend, že roste inovativní aktivita i českých firem, které se úspěšně prosazují na trzích v západní Evropě“, doplňuje Adam Jareš, ředitel německého zastoupení CzechTrade, které pomáhá českým firmám s pronikáním na německý trh.  Právě šancím, ale také výzvám, kterým mohou čelit v rámci koncepce Průmyslu 4.0 průmyslové podniky v budoucnu, se věnoval česko-německý  Wirtschaftsstammtisch Tschechien. Pozvání přijala řada renomovaných německých firem, které vidí v konceptu Průmyslu 4.0 příležitost k zvýšení své konkurenceschopnosti. Konkrétní kroky nezbytné k implementaci konceptu Průmyslu 4.0 v automobilovém průmyslu tu prezentovala šéfka podniku Škoda Auto v Německu Imelda Labbé.

Větší flexibilita a finanční úspora díky Průmyslu 4.0 

Ilustrační obrázekPrůmysl 4.0, někdy označovaný jako čtvrtá průmyslová revoluce, by měl přinést kompletní digitalizaci celého řetězce tvorby přidané hodnoty, od vývoje výrobků přes výrobu, logistiku, prodej až po servis. V praxi to bude znamenat, že si v tzv. chytré továrně vyráběné produkty samy určí, jak mají být v průběhu výrobního procesu zpracovány, stroje samy ohlásí technické poruchy, a sklady zkontrolují stav zásob a informují dodavatele o nových objednávkách. Síťovým propojením jednotlivých úrovní vznikne tzv. internet věcí, jenž zahrne reálný a virtuální svět.  Koncepce Průmyslu 4.0 s sebou přináší větší flexibilitu a finanční úspory ve výrobě, zároveň se podstatně zvýší produktivita a vzniknou nové, inovativní obchodní modely. Na druhou stranu staví koncepce Průmyslu 4.0 současnou průmyslovou výrobu před řadu výzev, jako jsou např. kybernetická bezpečnost, sjednocení úrovně kvality IT procesů nebo zpracování obrovského množství dat. Výzvou je také proměna pracovního trhu a vzdělávání, zejména v oblasti technických oborů.

 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu.

 

 

Tisknout Vaše hodnocení: