Průmysl 4.0 zavádí třetina českých strojírenských firem, většinou velkých

14. 6. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Zástupci českého strojírenství chtějí jít s dobou. Tři z deseti tuzemských strojírenských firem aktivně zavádějí principy technologické revoluce Průmysl 4.0. V blízké budoucnosti to plánuje více než polovina podniků.

Značné rozdíly ovšem panují mezi velkými a malými firmami. Velcí hráči jsou – pokud jde o principy Průmyslu 4.0. a jejich zavádění do praxe – logicky aktivnější. Mají více peněz i lidských zdrojů.

Více než polovina ředitelů strojírenských firem očekává, že do pouhých pěti let budou současné firemní ICT procesy nedostatečné. Tomu odpovídá i plán dvou pětin podniků výrazněji investovat v roce 2018 do moderních informačních a komunikačních technologií. Vyplývá to ze Studie českého průmyslu H1/2017, který zpracovala analytická společnost CEEC Research ve spolupráci s aplis.cz.

Neznamená to ovšem, že zbylé společnosti moderní technologie odmítají. Spíše do nich vložily nemalé prostředky už v minulých letech.

Zaklínadla doby: Digitalizace a automatizace

Principy Průmyslu 4.0 v současné době do svých výrobních procesů aktivně zavádí 29 procent českých strojírenských společností a v horizontu pěti let by se trend digitalizace a s ní související automatizace výroby měl rozšířit na více než polovinu (56 procent) firem.

Pokud jde o velké společnosti, Průmysl 4.0 aktivně zavádějí do výroby ve dvou třetinách případů. V dlouhodobějším horizontu se tento poměr navýší dokonce na 86 procent. U malých firem se ale jedná jen o dvě procenta dotázaných. Výrazné změny ve výrobě neplánují malé firmy ani v horizontu pěti let, což potvrzují dvě třetiny jejich šéfů.

„Těmto obrovským rozdílům v plánech na změnu svých výrobních programů odpovídají i rozdíly v plánech na zvýšení investic do informačních systémů, které firmy používají. Inovace se týkají v naprosté většině velkých firem,“ komentuje rozdíly ředitelka pro průmysl a ICT CEEC Research Alena Burešová.

„V našem oboru výrobních strojů lze velmi dobře sledovat naplňování jednotlivých aspektů Industry 4.0 zejména ve velkých, často zahraničních společnostech, které v tomto směru přirozeně představují špičku. Jedná se o silné evropské nebo už i světové hráče, takzvané „tvůrce trhu,“ vysvětluje ředitel Svazu strojírenské technologie Oldřich Paclík.

Menší podniky, které se pohybují na samé hranici efektivnosti, nemají na technologický rozvoj dostatek finančních prostředků, ani technických a lidských kapacit.

„Management malých a středních podniků tedy spíše čeká na kroky konkurence a usilovně se snaží plnit požadavky svých konkrétních zákazníků. V oblasti strojírenských technologií se nicméně podařilo řadě středních i menších podniků proniknout na světové trhy s vlastními sofistikovanými finálními produkty a realizovat tak zajímavou přidanou hodnotu,“ dodává Paclík.

        

Výhoda strojírenství

Podle jeho slov je na tom strojírenství v tomto ohledu lépe než ostatní české průmyslové obory, jejichž zástupci se prý nadále spokojují s rizikovou rolí montoven nebo subdodavatelů velkých zahraničních koncernů

„V případě, že se rozhodneme pro zavedení Průmyslu 4.0 v plném rozsahu, bude nutné tento proces rozdělit do několika navazujících etap. Každá z těchto etap bude znamenat poměrně výraznou změnu současného stavu, a to zejména v technickém a SW vybavení jednotlivých pracovišť, nastavení infrastruktury, a hlavně doplnění vzdělání a změně myšlení pracovníků,“ říká předseda představenstva, Brisk, a. s. Mojmír Čapka.

Ve výhledu do budoucna se více než polovina (53 procent) ředitelů strojírenských společností shoduje na tom, že do pěti let nebude úroveň ICT procesů (aktuálně používaných v jejich firmách) dostatečná pro další vývoj a bude muset dojít k jejich zkvalitnění a inovaci. U velkých firem je pak tento názor zastoupen dokonce ve dvou třetinách (64 procent) případů.

Redakčně upravená tisková zpráva CEEC Research

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek