Dohoda k revizi směrnice o elektrických a elektronických zařízeních

21. 6. 2017 | Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

Rada a Evropský parlament dosáhly dne 21. června 2017 předběžné dohody o návrhu revidované směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Revize směrnice 2011/65/EU zahrnuje změny, jejichž cílem je zavést rovné podmínky pro výrobky, na něž se směrnice vztahuje, navrhuje vyloučit jeden konkrétní výrobek (píšťalové varhany) a konkrétním způsobem řeší problémy spojené se skupinou výrobků s otevřenou oblastí působnosti. Dohodu budou muset ještě potvrdit velvyslanci při EU (Coreper) na pátečním zasedání.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek