Průmyslová výroba Srbska zaznamenala růst

5. 9. 2016 | Zdroj: NewBalkan.com

Průmyslová výroba v Srbsku vzrostla v červenci 2016 o 0,7 procent ve srovnání se stejným měsícem roku 2015 a ve srovnání s průměrem za loňský rok vzrostla o 2,7 procent, informoval Statistický úřad Srbska.

Za období leden až červenec 2016 vzrostla průmyslová výroba meziročně o 5,4 procent.

Z pohledu sektorů jsou v červenci tohoto roku registrovány tyto meziroční pohyby: sektor zpracovatelského průmyslu zaznamenal růst o 5,2 procent, hornictví růst o 3,7 procent a sektor dodávek elektrické energie, plynu, páry a klimatizace zaznamenal pokles o 16,4 procent.

Údaje o průmyslové výrobě za červenec 2016 podle skupin ukazují meziročně růst u trvanlivého spotřebního zboží (7,8 procent), kapitálových výrobků (5,5 procent), meziproduktů kromě energie (4,9 procent) a netrvanlivého spotřebního zboží ( 3,1 procent), pokles byl zaznamenán u výroby energií (7,3 procent).

Objem průmyslové výroby zaznamenal v červenci 2016 meziroční nárůst u 19 oblastí (s účastí na struktuře průmyslové výroby 61 procent) a pokles u 10 oblastí (s účastí na průmyslové výrobě 39 procent).

Podrobné údaje o průmyslové výrobě Srbska jsou uvedeny v příloze.

(Vláda Republiky Srbsko)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek