Průmyslově-výrobní zóna Alabuga

24. 7. 2008 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dokument přináší informace o zvláštní ekonomické zóně průmyslově-výrobního typu Alabuga. Zaměřuje se na její hlavní charakteristiku (včetně lokalizace a rozlohy), její hlavní specializaci a informace o daňovém a celním zvýhodnění pro rezidenty zóny. Uvedeny jsou i nejdůležitější kontakty.

Zvláštní ekonomická zóna průmyslově-výrobního typu „Alabuga“ byla vytvořena v souladu s nařízením vlády RF č. 784 ze dne 21.12.2005 a dohodou (O vytvoření ZEZ Průmyslově-Výrobního typu (PVZ) „Alabuga“) uzavřenou mezi vládou Republiky Tatarstán a vládou RF, administrací města Elabuga a Elabužského rajónu z 18. ledna 2006.

Hlavní charakteristika

 • lokalizace v Republice Tatarstán;
 • rozloha zóny 19 981 137 km2  (území zóny je rozděleno na několik pozemků nebo modulů. Plochu modulu může tvořit 5, 10, 20 i více ha. Ke každému modulu jsou přivedeny všechny potřebné komunikace a inženýrské sítě);
 • infrastruktura zóny zahrnuje silnici, železnici a logistické centrum s 50 000 m2, celnici, administrativní a obchodní centrum, kde se nachází kanceláře administrace ZEZ a rezidentů zóny, banka, pošta, konferenční sál, restaurace,  zdravotnické středisko a další objekty;
 • dopravní infrastruktura na území přilehlém k PVZ zahrnuje  silniční, železnici a letecké spojení;
 • k 07/2008 je v ZEZ zaregistrováno 7 rezidentů.

Hlavní specializace

 • výroba komponent pro automobilový průmysl;
 • speciální chemická výroba (se zaměřením na petrochemii).

S přihlédnutím ke stávající struktuře průmyslové výroby existuje v této oblasti potenciál pro činnost v odvětví strojírenství, elektroniky a zpracování dřeva

Daňové a celní zvýhodnění pro rezidenty zóny

 • daň ze zisku činí 20 %;
 • osvobození od silniční daně na 10 let od okamžiku registrace dopravního prostředku;
 • osvobození od daně z majetku na 10 let od okamžiku registrace majetku;
 • osvobození od pozemkové daně na 10 let na pozemky v areálu ZEZ;
 • území ZEZ je svobodná celní zóna s celním režimem, při němž se zahraniční zboží rozmísťuje a využívá v rozsahu území zvláštní ekonomické oblasti bez placení cla a daně z přidané hodnoty, a rovněž bez omezení a zákazů ekonomického charakteru, které jsou stanoveny zákonodárstvím Ruské federace o státní regulaci zahraničně-obchodní činnosti. Ruské zboží se rozmísťuje a využívá za podmínek, které jsou uplatňovány při vývozu, v souladu s celním režimem exportu, se zaplacením akcízu a bez platby vývozního cla. Do celního režimu svobodné celní zóny spadá: zboží, dovážené na celní území Ruské federace z území cizích států; zboží, dovážené na území zvláštní ekonomické oblasti z ostatních částí celního území Ruské federace; zboží, jež se nachází na území zvláštní ekonomické oblasti a je získané od osob, které nejsou rezidenty zvláštní ekonomické oblasti.

Kontakt a detailní informace

Zpět na dokument „Možnosti investic ve zvláštních ekonomických zónách

Tisknout Vaše hodnocení: