Průmyslově-výrobní zóna na území Lipecké oblasti

24. 7. 2008 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dokument přináší informace o zvláštní ekonomické zóně průmyslově-výrobního typu v Lipecké oblasti. Zaměřuje se na její hlavní charakteristiku (včetně lokalizace a rozlohy), její hlavní specializaci a informace o daňovém a celním zvýhodnění pro rezidenty zóny. Uvedeny jsou i nejdůležitější kontakty.

Zvláštní ekonomická zóna průmyslově-výrobního typu (PVZ) v Lipecké oblasti byla vytvořena v souladu s nařízením vlády RF č. 782  ze dne 21.12.2005 a Federálním zákonem RF č. 116 - FZ ze dne 22.07.2005 O zvláštních ekonomických zónách v RF.

Hlavní charakteristika

 • lokalizace v Lipecké oblasti (ta se nachází v centrální části evropského území RF na křižovatce nejdůležitějších dopravních tepen země, 400 km na jih od Moskvy. Má hranice s Voroněžskou, Kurskou, Orlovskou, Tulskou, Rjazaňskou a Tambovskou oblastí.);
 • rozloha zóny je 1.024 ha;
 • území PVZ disponuje praktický celou potřebnou infrastrukturou – příjezdové silnice, plynovody, čističky, elektrárna. K tomu se staví inženýrské sítě, vodovody, kanalizace, transformátorová stanice, komunální hospodářství a kanceláře;
 • dopravní infrastrukturu tvoří 2 železniční uzly (stanice „Lipeck“ a „Grjazi-Voronežskie“), dále silniční napojení na federální silnice „Don“ a Moskva-Volgograd, letiště se nachází 25 km od zóny;
 • k 07/2008 je v ZEZ zaregistrováno 9 rezidentů.

Hlavní specializace

 • výroba aut a zařízení,
 • výroba elektrických domácích spotřebičů,
 • výroba plastových a kovových výrobků,
 • výroba elektrického a elektronického zařízení,
 • výroba nábytku.

Daňové a celní zvýhodnění pro rezidenty zóny

 • daň ze zisku 20 %;
 • osvobození od silniční daně na 5 let od okamžiku registrace dopravního prostředku;
 • osvobození od daně z majetku na 5 let od okamžiku registrace majetku;
 • osvobození od pozemkové daně na 5 let na pozemky v areálu ZEZ;
 • území ZEZ je svobodná celní zóna s celním režimem, při němž se zahraniční zboží rozmísťuje a využívá v rozsahu území zvláštní ekonomické oblasti bez placení cla a daně z přidané hodnoty, a rovněž bez omezení a zákazů ekonomického charakteru, které jsou stanoveny zákonodárstvím Ruské federace o státní regulaci zahraničně-obchodní činnosti. Ruské zboží se rozmísťuje a využívá za podmínek, které jsou uplatňovány při vývozu, v souladu s celním režimem exportu, se zaplacením akcízu a bez platby vývozního cla. Do celního režimu svobodné celní zóny spadá: zboží, dovážené na celní území Ruské federace z území cizích států; zboží, dovážené na území zvláštní ekonomické oblasti z ostatních částí celního území Ruské federace; zboží, jež se nachází na území zvláštní ekonomické oblasti a je získané od osob, které nejsou rezidenty zvláštní ekonomické oblasti.

Kontakty

Zpět na dokument „Možnosti investic ve zvláštních ekonomických zónách

Tisknout Vaše hodnocení: