Průvodci pro ohlášení jednotlivých živností v ČR

20. 1. 2010 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Průvodci pro získání živností v České republice informují o všech povinnostech, které musí žadatelé o živnosti splňovat. Průvodce připravili odborní pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Návody zahrnují všechny čtyři typy živností (koncesované, řemeslné, vázané a volné) a jsou určené pro fyzické i právnické osoby. Zohledněno je i sídlo podnikatelských subjektů (bydliště/sídlo v České republice, členské zemi EU, mimo EU).

Průvodci živnostmi volnými

Návod, jakým způsobem ohlásit volnou živnost. Pro provozování živností volných není požadována odborná způsobilost, podnikatel u těchto živností musí splňovat pouze všeobecné podmínky provozování živnosti.

Pro fyzické osoby

Ohlášení živnosti volné pro české fyzické osoby

Ohlášení živnosti volné pro zahraniční fyzické osoby ze států Evropské unie, EHP a Švýcarska

Ohlášení živnosti volné pro zahraniční fyzické osoby (státy mimo EU, EHP a Švýcarska)

Pro právnické osoby

Ohlášení živnosti volné pro české právnické osoby

Ohlášení živnosti volné pro zahraniční právnické osoby se sídlem v Evropské unii, EHP a Švýcarsku

Ohlášení živnosti volné pro zahraniční právnické osoby se sídlem mimo EU, EHP a Švýcarska

Průvodci živnostmi vázanými

Návod, jakým způsobem ohlásit vázanou živnost. Pro provozování živnosti vázané je nutné prokázat požadovanou odbornou způsobilost, která spočívá v dosažení požadovaného vzdělání, v některých případech i v délce praxe.

Pro fyzické osoby

Ohlášení živnosti vázané pro české fyzické osoby

Ohlášení živnosti vázané pro zahraniční fyzické osoby ze států Evropské unie, EHP a Švýcarska

Ohlášení živnosti vázané pro zahraniční fyzické osoby (státy mimo EU, EHP a Švýcarska)

Pro právnické osoby

Ohlášení živnosti vázané pro české právnické osoby

Ohlášení vázané živnosti pro zahraniční právnické osoby se sídlem v Evropské unii, EHP a Švýcarsku

Ohlášení živnosti vázané pro zahraniční právnické osoby se sídlem mimo EU, EHP a Švýcarska

Průvodci živnostmi řemeslnými

Návod, jakým způsobem ohlásit řemeslnou živnost. Pro provozování řemeslné živnosti je nutné prokázat požadovanou odbornou způsobilost, a to buď výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem nebo dokladem o uznání odborné kvalifikace.

Pro fyzické osoby

Ohlášení živnosti řemeslné pro české fyzické osoby

Ohlášení živnosti řemeslné pro zahraniční fyzické osoby ze států Evropské unie, EHP a Švýcarska

Ohlášení živnosti řemeslné pro zahraniční fyzické osoby (státy mimo EU, EHP a Švýcarska)

Pro právnické osoby

Ohlášení živnosti řemeslné pro české právnické osoby

Ohlášení řemeslné živnosti pro zahraniční právnické osoby se sídlem v Evropské unii, EHP a Švýcarsku

Ohlášení živnosti řemeslné pro zahraniční právnické osoby se sídlem mimo EU, EHP a Švýcarska

zpět na začátek

Průvodci živnostmi koncesovanými

Návod, jakým způsobem podat žádost o koncesi. Koncesí se rozumí státní povolení k provozování živnosti u činností vymezených živnostenským zákonem. Pro získání koncese je zapotřebí prokázat odbornou způsobilost a v některých případech splnit i další podmínky.

Pro fyzické osoby

Podání žádosti o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR

Podání žádosti o koncesi pro zahraniční fyzické osoby ze států Evropské unie, EHP a Švýcarska

Podání žádosti o koncesi pro zahraniční fyzické osoby (státy mimo EU, EHP a Švýcarska)

Pro právnické osoby

Podání žádosti o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území ČR

Podání žádosti o koncesi pro zahraniční právnické osoby se sídlem v Evropské unii, EHP a Švýcarsku

Podání žádosti o koncesi pro zahraniční právnické osoby se sídlem mimo EU, EHP a Švýcarska

zpět na začátek

Právní předpisy v živnostenském podnikání

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek