Průzkum mezi italskými společnostmi: investice do propagace vlastní firmy

1. 12. 2011

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 25.11.2011

V celku pozitivní data vzešla z výzkumu italského institutu Piepoli, který byl zaměřen na investice a nákupní chování italských a evropských společností - sektor veletrhy, kongresy a další propagační akce.

Analýza rozpočtu ukazuje, že v roce 2011 byla náklonost k investicím do veletrhů u 69 % dotázaných firem vyšší než v roce 2010. Z tohoto počtu firem jich 16 % ještě navýšilo rozpočet, který byl na dané akce (veletrhy) použit, a to v průměru o 17 % oproti předchozímu roku. 

Co se týče absolutních čísel, 57 % italských společností v roce 2011 věnovalo méně než 250 tisíc euro na veletrhy a výstavy. 34 % italských společností se nachází v kategorii - 250 tisíc euro až 1 milion - euro investovaných do podpory vlastní značky (veletrhy, výstavy, média) a 9 % místních firem se řadí do skupiny „big spender“ s investicemi převyšujícími milion euro.

Váha firemních propagačních akcí v celkovém podnikovém rozpočtu je u italských respondentů v průměru 37 %. Typologie plánovaných akcí pro rok 2011 byla následující: převažují „small meeting“ provozní schůze a školení většinou zaměřené na interní zdroje (73 % italských společností), hned poté následují speciální akce (firemní večeře, party, propagace v prodejních místech, roadshow, aj.), ty plánovalo 51 % dotázaných firem.

Průzkum ukazuje, že 59 % italských společností si jednotlivé propagační akce plánuje ve své režii, mezi nejvíce nakupované služby pak patří catering, technologie, hostess a přeprava. Hotelové služby jsou pak téměř na spod „nákupního seznamu“ italských firem, pouze 22 % dotázaných společností je na seznamu uvádí. Jednotlivé agentury, specializované v organizaci akcí, si místní firmy najímají jen na doporučení či v případě, že s nimi již měly zkušenost.

Zpracovala zahraniční kancelář CzechTrade Milán.

 

Tisknout Vaše hodnocení: