První česko-lucemburský vesmírný den

9. 6. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - První česko-lucemburský vesmírný den Vzhledem k aktivnímu angažmá Lucemburska na poli kosmických technologií a vesmírných programů uspořádal Zastupitelský úřad ČR v Lucemburském velkovévodství dne 8. 6. 2017 první tematický odborný seminář a B2B match-making, „Czech-Luxembourgish Industry Day“. Spojen byl s návštěvou největšího evropského satelitního střediska SES v lucemburském Betzdorfu.

Akce se konala ve spolupráci s lucemburským ministerstvem hospodářství a agenturou pro rozvoj investic LuxInnovation, zástupci inovačního Institutu pro vědu a technologie při Lucemburské univerzitě, ministerstvem dopravy České republiky a tematickým firemním sdružením Czech Space Alliance, za účasti 8 lucemburských 11 českých společností. Lucembursko s Českou republikou pojí nejen významný díl společné historie, ale i spolupráce v EU, ale i, ve stále větší míře, v bilaterální ekonomické oblasti.

První společný seminář českých a lucemburských firem z  oblasti vesmírných technologií byl příležitostí k připomenutí právních i finančních stimulů rozvoje vesmírných technologií na státní úrovni v obou zemích (hlavní projevy přednesli ředitel odboru vesmírných technologií ministerstva dopravy ČR Václav Kobera a ředitel odboru satelitních technologií lucemburského ministerstva hospodářství Marc Serres) i k prohloubení firemních kontaktů (zj. v oblasti propelerů, gyroskopů, kompositních materiálů, satelitní komunikace a navigace a situační pozorování) mezi zúčastněnými společnostmi (české Aerospace, CSRC, Frentech Aerospace, Iguassu, GL Electronic, KL Engineering, 5M, Serenum, Siemens Convergence Creators, Sobriety a Space Systems Czech a lucemurské AMhinicy Tech, Euro-composites, Gradel, HITEC, Intorel, iSpace Europe, Lux Space a SES).

Kromě přehledu historického angažmá obou zemí v oblasti vesmírných technologií (30letá tradice a první satelity již po roce 1988 v případě Lucemburska, aktivní činnost v ESA po vstupu do EU v případě České republiky) byly předmětem diskuse Národní plány technologického rozvoje obou zemí a firemní clustery, ale i inovace v celé škále oblastí (robotika, digitalizace, sensory, evt. privatizace výnosů z vesmírné těžby či futuristické „Perennial space platforms“ samostatně operující na bázi 3D tiskáren a bez zapojení lidské síly extrahující vesmírný materiál, plány využití vesmírné vody jako meziplanetárního paliva, možnosti pozemního využití nových technologií v oblasti komunikace i dopravy, robotická extrakce minerálů (mj. platiny) přímo na asteroidech a vesmírná turistika i evt. kolonizace kosmických těles).

prezentace

Prezentace

B2B meeting

B2B meeting

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lucemburku (Lucembursko). Autorka: Mgr. Kateřina Sternbergová, rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek