První ekonomická opatření nové argentinské vlády

21. 12. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Přestože nová vláda je ve funkci teprve několik dní, v ekonomické oblasti dochází k zásadním změnám. Prvním významným rozhodnutím prezidenta Macriho bylo zrušení vývozních cel na obilí (23 %), kukuřici (20 %), maso (10 %) a snížení cla na sóju z 35 na 30 %. Dalším opatřením, pro ekonomiku země a pro české firmy asi nejdůležitějším, je zrušení většiny devizových omezení.

Od 17. prosince 2015 bude možné volně kupovat i prodávat devizy. Firmy i občané budou moci volně převádět peníze do ciziny a naopak bez jakéhokoliv omezení. Převody zadržovaných dividend (odhadovaná výše 10 mld. USD) budou řešeny vydáním dluhopisů. S okamžitou platností byla zrušena dovozní povolení a sjednotil se kurs dolaru. Skončila tak doba, kdy existoval jiný kurs pro zahraniční obchod, jiný pro turistiku, další pro obchody na burze nebo pro nákup deviz pro osobní potřebu. Dalším opatřením, v době vrcholícího léta a tudíž zvýšené spotřeby elektrické energie, bylo vyhlášení stavu energetické nouze do roku 2017.

Poslední ekonomická opatření ukazují, že se Argentina vrací mezi standardní země. Devizová omezení a s tím spojené problémy s dovozem zboží, transfery do zahraničí apod. dovedly zemi do situace, kdy více než 4 roky ekonomika stagnovala a nevytvářela se nová pracovní místa.

Přestože zavedení přísné devizové kontroly v listopadu 2011 mělo primárně za cíl udržet devizové rezervy, efekt byl přesně opačný. Rezervy za tu dobu klesly z více než 50 mld. USD na méně než polovinu, zatímco zahraniční investice až na malé výjimky neexistují. Snižování přídělu deviz vedlo k paradoxním situacím, kdy přes proklamovanou podporu místního průmyslu výroba stála kvůli nedostatku strojů nebo dílů. To vše by se nyní mělo díky níže uvedeným opatřením změnit:

  • Byla zrušena všechna omezení dovozů i vývozů, obchodní operace budou realizovány za úřední kurs vyhlašovaný Centrální bankou. Ta bude intervenovat na trhu, aby zabránila nežádoucím výkyvům kursu.
  • Každý občan si bude moci koupit až 2 mil. USD měsíčně bez toho, aby žádal o předběžný souhlas finanční úřad (AFIP).
  • Finanční úřad nebude nadále vybírat 35 % přirážku za platby v zahraničí nebo za nákup letenek a turistických balíčků.

Všechna tato opatření znamenají snížení příjmů a větší nároky na devizové rezervy. Vláda proto intenzivně jedná s bankami, mezinárodními institucemi a velkými firmami působícími v zemi. Výsledkem jsou následující dohody:

  • Producenti a vývozci zemědělských plodin se zavázali likvidovat 400 mil. USD denně po dobu 3 týdnů, takže rezervy Centrální banky by se měly v krátké době navýšit o 6 mld. USD.
  • Mateřské banky zahraničních bank působících v Argentině (BBVA, Santander Río, ICBC atd.) poskytnou Centrální bance překlenovací úvěr ve výši 5 mld. USD s možností navýšení až na 10 mld. USD. Úroková míra by měla být 7 %, což je o tři procentní body méně než za předchozí vlády.
  • Počátkem příštího týdne by měla být realizována dolarizace swapu s Čínskou lidovou bankou ve výši 3,1 mld. USD (celková výše swapu je 11 mld. USD v juanech).
  • V jednání je i uvolnění zadržovaných úvěrů od Meziamerické rozvojové banky a Světové banky.

Významným a pro občany velmi citelným opatřením je vyhlášení stavu energetické nouze, prozatím do roku 2017. Dodávky elektrického proudu jsou dlouhodobým problémem, který minulá vláda neřešila. Instalovaná kapacita Argentiny je cca 26 000 MW, což je na 40 mil. obyvatel hodně málo.

Populistické trvání na cenách na úrovni roku 2003 (zatímco ostatní ceny vzrostly o několik tisíc procent) neumožnilo energetickým firmám investice do výroby a distribuce elektřiny. To vedlo ke snižování produkce a zastarání distribučních sítí, které v prvních opravdu teplých dnech kolabují. Zatímco v roce 2003 byl průměrný roční výpadek proudu na občana 6 hodin, v roce 2014 to bylo již 33 hodin.

Tento stav je dán nereálnými cenami v hlavním městě a provincii Buenos Aires, kde elektřina stojí desetinu toho, co platí např. obyvatel Córdoby nebo jiných provincií. Pro srovnání: za střední byt na dobré adrese se platí např. 40 pesos za dva měsíce, což je hodnota jedné kávy v kavárně. Právě narovnání cen a odstranění dotací je nástrojem zlepšení finančního zdraví energetických firem a předpokladem nových investic v oboru, což by mohla být příležitost pro české firmy.

Kurs dolaru byl jedním z hlavních předvolebních témat. Mauricio Macri od počátku trval na tom, že devizová omezení odstraní ihned po nástupu do funkce. Zrušení devizových restrikcí a sjednocení kursu dolaru by mělo přitáhnout zahraniční investory, kteří budou moci bez problémů investovat a převádět zisky. Uvolnění dovozů umožní modernizaci výrobních zařízení a zvýšení produktivity práce, která je všeobecně nízká.

Zrušení vývozních cel u zemědělských plodin je dalším očekávaným krokem k normalizaci země. Jde o riskantní, ale nutný krok k normalizaci ekonomiky a ke zvýšení exportu, který je hlavním zdrojem deviz. Očekává se, že odstranění vývozních cel a zreálnění kursu dolaru přinese v nejbližších letech zdvojnásobení zemědělské produkce, která je přes všechny proklamace o industrializaci země jediným konkurenceschopným odvětvím ekonomiky.

Odstranění dotací odběratelům elektrické energie, kteří jsou schopni platit reálné ceny, umožní modernizaci produkce a distribuce elektřiny, což by se mělo promítnout i do zvýšení průmyslové produkce, která je dnes nedostatkem energií omezována.

Uvolnění kursu dolaru, tedy faktická devalvace pesa o cca 50 % (během dneška se dosavadní oficiální kurs skokově přiblížil paralelnímu, tedy z 9,80 na cca 14,20 pesos/USD), bude mít určitě velký vliv na inflaci. Ta dosud dosahovala výše 25–30 %, ale v posledních týdnech se v očekávání devalvace zrychlila.

Právě zkrocení inflace bude pro novou vládu prubířským kamenem, který ukáže, zda bude schopná ekonomiku ozdravit. Největší odborové svazy v reakci na devalvaci pesa již oznámily úmysl jednat o zvýšení platů až o 50 %, podporu svých požadavků určitě najdou u kirchneristů, kteří jsou hlavním viníkem ekonomického a morálního marastu posledních let.

Tentokrát se snad podaří zlomit prokletí neperonistických prezidentů, z nichž žádný za posledních 70 let svůj mandát nedokončil. První kroky Macriho vlády jdou určitě správným směrem.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Buenos Aires (Argentina).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek