První incomingová mise vietnamských investorů do ČR byla velmi úspěšná

7. 4. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Historicky první incomingová mise vietnamských investorů do České republiky se úspěšně uskutečnila ve dnech 29.3. až 1.4.2016. Velvyslanectví ČR v Hanoji připravilo projekt ekonomické diplomacie, v rámci kterého naši zemi navštívili představitelé pěti vietnamských soukromých firem, které působí v oblasti potravinářského průmyslu a mají zájmem u nás investovat.

Program mise zahrnoval jednání se státními i privátními institucemi a vyvrcholil zhodnocením výsledků mise na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, které vedl náměstek ministra Martin Tlapa a kde představitelé vietnamských firem potvrdili zájem v naší zemi investovat do potravinářských technologií (mlýn, konzervárny) i dovážet české investiční celky či výrobky a zemědělské komodity do Vietnamu.

Mise se zúčastnilo 9 zástupců z pěti vietnamských firem z potravinářského odvětví: VIKYBOMI (nákup pšenice),Dai Phong Flour Milling (mlýny), Intermix International (společný podnik s japonským partnerem na produkci a prodej mouky), Tin Thuong Investment Trading (obchod v oblasti zemědělských komodit, krmiva a hnojiva), Franson International Technology Development (transfer technologií).

Program mise byl zahájen jednáním na CzechInvestu dne 29.3. dopoledne, kde byli hosté informováni o možnostech a pobídkách pro zahraniční investory. Vietnamské partnery zaujala možnost pobídek u brown-fieldových projektů, kde investor obnoví technologické vybavení. Ředitel divize zahraničních aktiv T. Vavrečka na závěr výkladu a prezentací přislíbil partnerům zaslat konkrétní nabídku vhodných projektů ve smyslu předaných požadavků. Odpoledne se uskutečnilo podnikatelské setkání uspořádané Hospodářskou komorou, kterého se zúčastnilo téměř pět desítek osob.

„Jedná se o první návštěvu vietnamských investorů v ČR. Ekonomická síla vietnamských firem roste a začínají investičně expandovat i do zahraničí“, řekl v úvodu velvyslanec Martin Klepetko. Vietnamský velvyslanec pan Son připomenul nedávno pořádaný seminář k turistice a jednání o leteckém spojení mezi Prahou a Hanojí. Setkání po matchmakingu českých firem s vietnamskými investory uzavřel viceprezident komory B.Minář. Poté se uskutečnilo jednání na Ministerstvu zemědělství ČR, kde byly s ředitelem odboru zahraniční obchodní spolupráce P. Ježkem posouzeny možnosti spolupráce včetně prodeje pšenice a dalších komodit.

Následující den vietnamské firmy navštívily firmu GoodMills provozující v ČR a dalších evropských státech mlýny. Z návštěvy se rýsují možnosti vývozu mouky do Asie. Další navštívenou firmou byl výrobce potravinářských technologií a zejména mlýnů a sil na obilí Prokop Invest v Pardubicích. Tři z pěti vietnamských firem projevily zájem o koupi českých technologií a k dalším jednáním vyšlou své technické pracovníky. Tentýž den se ještě uskutečnilo jednání s jedním mlýnem, dodavatelem pšenice a s konzervárnou. Třetí den mise měly firmy dopoledne několik setkání s potenciálními prodejci pšenice a dalšími potravinářskými provozy a výrobci strojírenských technologií; jednání pokračovala i v poslední den mise v pátek 1. dubna.

Odpoledne dne 31. března proběhlo v reprezentativních prostorách Černínského paláce setkání s náměstkem ministra zahraničních věcí Martinem Tlapou, kde byla zhodnocena incomingová mise. Velvyslanec Klepetko zdůraznil jedinečnost tohoto projektu, který si kladl za cíl vybrat omezený počet vietnamských investorů z řad jeho úřadu známých firem. Další obdobnou misi doporučuje uskutečnit, na základě kladné zkušenosti s tímto projektem, ve větším měřítku a ve spolupráci s vietnamskými příslušnými státními institucemi.

Vietnamští investoři potvrdili prospěšnost projektu a poděkovali Velvyslanectví ČR v Hanoji za jeho přípravu. Předseda představenstva firmy VIKYBOMI a Intermix pan Pham Van Ho uvedl konkrétní zájem o investice v ČR jako je koupě mlýna a konzerváren na ovoce s cílem produkci vyvážet na asijské trhy a potvrdil i zájem o koupi agrárních komodit a mlynářských a dalších technologií pro jejich vietnamské podniky. Firma Franson zmínila v současné době realizovaný dovoz českých technologií na výrobu zmrzliny a sladkých knedlíků do Vietnamu a dále úspěch její dceřiné firmy s výrobou lodí s využitím českého materiálu, technologií a know-how.

Náměstek ministra Martin Tlapa přivítal kladné hodnocení mise ze strany zahraničních investorů a podpořil výběr perspektivního oboru potravinářských technologií pro tento pilotní projekt. Dále zdůraznil přínos vietnamské komunity pro české hospodářství a ocenil práci českého velvyslance a ekonomického rady v Hanoji.   

Projekt lze hodnotit jako jednoznačně úspěšný. Vietnamští investoři dostali pozitivní odezvu na své předem specifikované požadavky, konkrétní jednání o investicích či nákupech technologií a komodit byla zahájena a prakticky všichni investoři potvrdili zájem přijet na další jednání do ČR s cílem završit je podepsáním kontraktů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Hanoji (Vietnam)

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek