Rozhovor: Nejprve prozkoumejte smlouvy

19. 12. 2013 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Rozhovor: Nejprve prozkoumejte smlouvy Podle Jany Skálové, partnerky poradenské společnosti TPA Horwath, bude od ledna příštího roku při podnikání namístě větší obezřetnost. Hlavně u firem s ručením omezeným, jejichž základní kapitál bude pouze jedna koruna.

Jsou podle vás podnikatelé na zásadní změny, které přinese nový občanský zákoník, připraveni?

Většina podnikatelů, zejména větších firem, již investovala spoustu peněz a času do toho, aby se seznámili se základními novinkami, navštívili řadu školení a provedli řadu konzultací s právníky. Podle mých zkušeností se lze před účinností zákona těžko připravit na všechny možnosti či záludnosti.

Proč?

Uvedu vám příklad z daňové oblasti. Daňový řád měl více než roční legisvaganční lhůtu. Lze tedy říci, že daňoví poradci i berní úředníci se mohli dobře připravit na jeho přijetí. Přesto se až po účinnosti zákona k 1. lednu 2013, tedy až v únoru, ukázalo, že není shoda ve výkladu počítání lhůt, tedy v tak základní oblasti, zda má být daňové přiznání podáno do 31. března či 1. dubna. Výsledek dnes už všichni znají, ale zhruba měsíc probíhaly vášnivé diskuse, jak nové znění daňového řádu vyložit. Proto se domnívám, že s řadou věcí se podnikatelský sektor seznámí až tehdy, kdy je začne opravdu používat. 

Co budou muset v lednu 2014 firmy a živnostníci nejdříve řešit?

Jako první, a to již dříve než v lednu, by měli všichni podnikatelé prozkoumat, či nechat prozkoumat, své smlouvy, aby nově uzavřené kontrakty byly již v souladu s novou legislativou.  V této souvislosti řada advokátních kanceláří nabízí právní audity.

Firmy si nově budou moci vybrat, zda se chtějí dál řídit starým, nebo novým zákonem o korporacích, nevznikne tím zmatek, dvojkolejnost?

Vznikne tím větší tlak na znalost práva a obezřetnost při volbě těch správných pravidel.

Měly by se podniky zajímat, jakým právem se řídí jejich obchodní partner? Bude mít tato skutečnost pro ně nějaký praktický význam?

Zatím mne nenapadá, proč by obchodního partnera mělo zajímat například to, jakou úpravu má s. r. o. pro výplatu vypořádacího podílu, zda používá nová, či stará pravidla.

Společnost s ručením omezeným půjde založit za jednu korunu. Čekáte expanzi této právní formy po Novém roce?

Neočekávám. Ono totiž nejde založit společnost za jednu korunu, ale s vkladem společníka jedna koruna. S jednou korunou nemůže společnost ani zaplatit své zřizovací výdaje, jako jsou notářské poplatky za sepsání společenské smlouvy.

V čem může být založení s. r. o. pro podnikatele výhodné, například v porovnání s podnikáním jako OSVČ?

Pro každý obor podnikání je nutno posoudit výhodnost či nevýhodnost samostatně. Pro některé obory se založení s. r. o. může jevit výhodné v porovnání s OSVČ zejména v omezení rizika zakladatele-společníka. V některých případech může být výhodnější i zdanění příjmů na úrovni právnické osoby.

Není tak snadné založení s. r. o. přece jen rizikové?

Ano je, a to zejména pro možnost daňových podvodů. Státní správa na to reaguje například zpřísněním zákona o DPH, kdy nový plátce musí být měsíčním plátcem. I všichni podnikatelé by měli zvýšit svou pozornost, pokud budou vstupovat do obchodního vztahu s novou s. r. o., která má základní kapitál jedna koruna.

Jaké další změny kromě založení za korunu se s. r. o. týkají?

Největší revolucí je dle mého názoru možnost výplaty zálohy na podíly na zisku. Jedná se o novou možnost, která byla stávajícím obchodním zákoníkem zakázaná. V podstatě jde o to, že pokud společnost v první části kalendářního roku dosáhne velkého zisku, pak může valná hromada rozhodnout například v říjnu o výplatě zálohy na zisk společníkům. Tento zisk bude oficiálně vykázán v řádné účetní závěrce až k 31. 12. a zdaněn daní z příjmů právnických osob. Stávající praxe je taková, že teprve valná hromada konaná v dalším kalendářním roce, která schvaluje řádnou účetní závěrku, rozhoduje o výplatě podílů na zisku, který již byl řádně zdaněn daní z příjmů právnických osob. V tuto chvíli ještě nejsou jasná daňová pravidla, jak tuto zálohu na podíly na zisku zdaňovat. Potíže budou činit daňové otázky zejména tehdy, kdy dojde k výplatě zálohy, ale společník ji bude muset vrátit, protože se zhorší finanční situace společnosti nebo dojde ke změně společníků.

Jaké hlavní změny čekají akciové společnosti?

Změn v a. s. je velmi mnoho. Zmíním jen jedinou, a to je možnost volby mezi monistickým a dualistickým uspořádáním vnitřních poměrů. Jde o možnost volit mezi v současnosti používaným systémem řízení, kdy a. s. má představenstvo a dozorčí radu, tedy dualistický model, nebo novým modelem, kdy řízení akciové společnosti bude svěřeno správní radě, které se zodpovídá ředitel, tedy monistický systém. Správní rada pak v sobě kumuluje jak rozhodování o strategických podnikatelských věcech, tak funkci kontrolní. Monistický systém řízení akciové společnosti byl u nás používán v minulosti a je například dobře vidět na řízení pivovaru ve filmu Postřižiny.

Kdo ve firmě musí nová pravidla znát?

Doporučuji, aby seznámení s novými pravidly proběhlo ve firmách v co nejširším měřítku, od statutárních orgánů a vedení až po pracovníky, kteří se věnují obchodním aktivitám. Pro ně všechny je důležitá alespoň základní orientace v novém občanském zákoníku.

Změn je přece jen hodně, dá se čekat určité přechodné období, kdy budou kontrolní orgány vůči neznalosti nové úpravy benevolentnější?

Tohle nemohu posoudit. Ale i kontrolní orgány jsou lidé, kteří se musejí s novou právní úpravou seznámit. Jejich výhoda je, že kontrola přichází až několik let poté, co již podnikatel musel nějak praktickou situaci vyřešit.

Obsahuje nová legislativa pro podnikatele a firmy nějaké úpravy, které již nyní vnímáte jako rizikové a možný zdroj problémů?

Jana Skálová, partnerka poradenské společnosti TPA HorwathNová legislativa vždy přinese nové problémy a souvislosti, které zákonodárce při její přípravě neviděl, a proto nevzal v úvahu. Dá se říci, že v daňových zákonech platí: čím více změn, tím více rizika a nestability. Možná bych mohla přirovnat rekodifikaci práva k reformě účetnictví a daní, která byla provedena k 1. lednu 1993. Tisíce zaměstnanců, kteří se věnovali účetnictví a daním na všech úrovních, prošlo rozsáhlým školením, nové účetnictví se museli naučit všichni pracovníci státní správy, několik let pracovaly na plné obrátky vzdělávací agentury…

Podnikatelé volají již mnoho let po zjednodušení administrativní zátěže. Posune je v tom nová legislativa žádoucím směrem?

Nejsem si jista, ale domnívám se, že ne.

Jana Skálová, partnerka poradenské společnosti TPA Horwath

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek