První oficiální účast českých výrobců na Hong Kong Medical Devices and Supplies Fair 2017

25. 5. 2017 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - První oficiální účast českých výrobců na Hong Kong Medical Devices and Supplies Fair 2017 Účast čtyř českých výrobců a dodavatelů zdravotnické techniky a služeb předčila očekávání jak v počtu realizovaných jednání, tak hojnou účastí na doprovodném semináři „Advanced Medical Devices and Services from the Czech Republic“, kterého se zúčastnilo osm desítek zahraničních partnerů. České firmy ocenily přínos oficiální české účasti organizované Generálním konzulátem Hongkong v rámci projektu ekonomické diplomacie a současně se dohodly na vytvoření neformální skupiny firem z oboru, které se budou společně účastnit podobných akcí po celém světě.

Mezinárodní veletrh Hong Kong Medical Devices and Supplies 2017 se uskutečnil ve dnech 16. až 18. května 2017 v Hong Kong Convention and Exhibition Centre za účasti více než 200 vystavovatelů z celého světa. Český pavilon s plochou 18 m2 zde umožnil zástupcům čtyřech českých firem prezentovat své výrobky partnerům z Hongkongu i širšího regionu z kontinentální Číny, Macaa i vybraných států z JV a jižní Asie a Tchaj-wanu, ale i USA a Ruska.

Firma M-Tray a.s. představila svůj koncept přípravy jídla pro nemocnice, DZO s.r.o. prezentoval své výrobky z oblasti ortopedické obuvi a Linet Group reprezentovaný zástupci firem Linet s.r.o. a Borcad Medical vystavoval nejnovější model nemocničního lůžka. Generální konzulát doplnil prezentaci českého sektoru medicínské techniky o katalogovou ukázku výrobků členů Asociace výrobců a dodavatelů medicínské techniky Brno.

První den veletrhu navštívila český pavilon oficiální delegace hongkongských zástupců státních institucí, vedená profesorem J. Leongem, předsedou Hospital Authority Hong Kong. Delegaci uvítala na českém pavilonu generální konzulka L. Nebesářová a ekonomický diplomat M. Vágner, kteří rovněž následující den uvedli specializovaný seminář „Advanced Medical Devices and Services from the Czech Republic“, kde každá ze zúčastněných českých firem představila svůj výrobní program. O seminář byl neobyčejný zájem, kapacita konferenčního sálu byla naplněna dlouho před zahájením semináře a místnost původně se čtyřiceti místy nakonec obsadilo 80 zástupců zahraničních firem a institucí.

Úspěch akce byl dán jak kvalitními výrobky českých firem, tak výbornou přípravou a spoluprací mezi generálním konzulátem, který s pozvánkou obeslal stovku institucí v Hongkongu vč. místních profesních svazů a komor, a organizátory výstavy Hong Kong Trade Development Council, který zajistil masivní propagaci českého semináře i partnery pro B2B jednání na českém pavilonu. Tato instituce rovněž zajistila mediální pokrytí české účasti na veletrhu, proběhlo interview televizní stanice s firmou M-Tray, firma DZO se zúčastnila exkurze do vybrané nemocnice a Linet Group neponechal nic náhodě a kromě expozice na českém pavilonu představil své výrobky i na dalších výstavních stáncích svých místních dealerů.

Foto oficiální účasti výrobců v HongkonguČeské firmy velmi ocenily účast na veletrhu, který nebyl svým rozsahem velký ve srovnání s podobnými akcemi např. v Německu, ale firmy uvítaly především profesionální rozměr kontaktů s partnery, kteří se mimo jiné rekrutovali z řad lékařů a pracovníků hongkongských nemocnic, kteří se zúčastnili souběžně probíhající konference Hospital Authority Convention.

„Je dobře, že česká diplomacie podporuje české firmy na trzích, kde nemají své vlastní zastoupení,“ podtrhl význam akce Petr Foit, obchodní ředitel firmy Linet. A všechny zúčastněné české firmy se shodly, že přijedou na stejný veletrh do Hongkongu i v příštím roce a navíc se dohodly na vytvoření neformální skupiny českých výrobců zdravotnické techniky, kteří se společně budou účastnit obdobných veletržních akcí po celém světě. Společný postup více firem vzájemně si nekonkurujících na zahraničních trzích umocní zájem zahraničních partnerů o českou produkci. A zájem v Hongkongu byl velký, což dokládá mj. 150 obchodních jednání českých firem během veletrhu s partnery nejen z Hongkongu, Macao a kontinentální Číny, ale i z dalších států JV Asie, z Indie, Tchaj-wanu a například i z USA a Ruska.

Zájem o české výrobky umocňuje vloni schválený 10letý plán rozvoje nemocnic v Hongkongu a plejáda s tím souvisejících tendrů, které jsou průběžně zveřejňovány na stránkách Hospital Authority Hong Kong. Hongkong si navíc udržuje pozici centra výstavnictví v regionu, které láká prodávající i kupující jak z kontinentální Číny, tak ze států JV a jižní Asie. Během výstavy byl konzul pro obchod a ekonomiku osloven nezávisle dvěma firmami z Hongkongu a Číny se zájmem o přímé zahraniční investice v ČR do oblasti výrobků z netkaných textilií.

Čeští účastníci projektu zdůraznili potenciál odbytu nemocnic a zdravotnických zařízení v Hongkongu a reexportní zaměření místních dovozců. Dalším kladem účasti v projektu byla neformální dohoda zúčastněných českých firem společně se účastnit vybraných výstavních akcí ve světě, k čemuž budou využívat i služeb českých zastupitelských úřadů v zahraničí a jimi pořádané projekty ekonomické diplomacie, které firmy velmi kladně hodnotí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Hongkongu (Čína).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek