Publikace mapuje podporu výzkumu po roce 1989

18. 11. 2014 | Zdroj: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Historii podpory výzkumu, vývoje a inovací v posledním čtvrtstoletí popisuje publikace vydaná Technologickou agenturou ČR (TA ČR). Kniha „1989+25=Výzkum užitečný pro společnost“ mapuje politická rozhodnutí, organizační změny nebo vývoj hodnocení výzkumu a inovací v České republice po roce 1989.

Hlavním autorem publikace je Marek Blažka, dlouholetý sekretář Rady pro výzkum, vývoj a inovace. "Kniha je prvním uceleným přehledem hlavních etap vývoje systému státní podpory v letech 1989 až 2014.  Je určena všem, kdo se, ať už profesně nebo z jiných důvodů, tímto systémem zabývají a snaží se ho zlepšit. Čtenáři se z ní dozví, co předcházelo současné, jistě ne ideální podobě tohoto systému a jaké byly hlavní důvody předešlých změn a jejich pozitivní i negativní důsledky," stručně charakterizuje publikaci Marek Blažka.

Plná verze publikace ke stažení

Publikace „1989+25=Výzkum užitečný pro společnost“ poprvé přináší základní přehled vývoje v oblasti státní podpory výzkumu, jak po stránce organizační, finanční nebo personální. Čtenář se seznámí se změnami legislativy i proměnami programů na podporu výzkumu. Kniha je doplněna řadou grafů, které přibližují výdaje ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj nebo programy jednotlivých ministerstev a státních úřadů. Čtenář se například dozví, že už v roce 1994 vláda rozhodla, že postupně navýší výdaje na vědu na 0,7 % hrubého domácího produktu (HDP). To se reálně povedlo až v roce 2002.

Kniha popisuje zásadní změny v devadesátých letech, kdy proběhla transformace Akademie věd ČR a resortních výzkumných ústavů orientovaných na aplikovaný výzkum. Dalším mezníkem uplynulého čtvrtstoletí byl vstup České republiky do Evropské unie. Díky němu získal výzkum nebývalou podporu pro rozvoj infrastruktury z evropských strukturálních fondů.  „Infrastruktura pořízená s podporou z evropských fondů je velkou příležitostí, ale zároveň i velkou výzvou. Nová centra bude třeba smysluplně využít,“ dodává Rut Bízková, předsedkyně TA ČR.

Publikace vychází z dat informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV), kde se téměř dvacet let scházejí údaje o výzkumu podpořeném ze státního rozpočtu. Dalším zdrojem jsou data Českého statistického úřadu.

„Nedostatkem našeho systému podpory výzkumu je malá spolupráce výzkumných organizací, financovaných převážně státem, s firmami,“ komentuje největší slabinou současného stavu Rut Bízková. Kvůli tomu, že výzkumné organizace jsou ve veřejném prostoru více slyšet, vzniká dojem, že inovace má financovat především stát. Přitom vývoj a inovace financují hlavně firmy.  „To, co potřebujeme důrazněji podpořit, je spolupráce výzkumných organizací a firem. Konečně, i proto vznikla Technologická agentura, aby v této věci došlo ke změně,“ dodává Rut Bízková. TA ČR vydává publikaci k pátému výročí svého vzniku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek