Působnost vládního zmocněnce Jiřího Ciencialy se rozšíří o Karlovarský kraj

22. 10. 2015 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Působnost vládního zmocněnce Jiřího Ciencialy se rozšíří o Karlovarský kraj Vláda České republiky na svém výjezdním zasedání projednala postup přípravy Koncepce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. S materiálem bylo rovněž schváleno rozšíření působnosti vládního zmocněnce Jiřího Ciencialy o Karlovarský kraj.

Předložený materiál definoval hlavní problémové oblasti, které nejvíce zatěžují zmíněnou trojici krajů, ovlivňují jejich zaměstnanost a brání dalšímu rozvoji. Současně obsahuje návrhy řešení situace, okruhy opatření a návrh postupu jejich realizace.

Příloha pak obsahuje i konkrétnější návrhy, které vzešly z diskusí v rámci Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a mohou sloužit jako podněty pro práci týmu, který jmenuje vláda a který bude připravovat strategii restrukturalizace těchto krajů. Ta by měla obsahovat integrovaná řešení v oblasti zaměstnanosti, podpory podnikání, vzdělávání, dopravy i životního prostředí a respektovat partnerský přístup při plánování a realizaci.

Součástí materiálu byl též návrh na rozšíření působnosti současného zmocněnce pro Ústecký a Moravskoslezský kraj o kraj Karlovarský.

"O rozšíření působnosti zmocněnce žádalo opakovaně vedení Karlovarského kraje, a to prakticky od zahájení jeho činnosti začátkem roku 2014. Důvodem je, že Karlovarský kraj se potýká s podobnými problémy jako Moravskoslezský a Ústecký kraj. Trvale zaostává za ostatními regiony ČR, což je umocněno zejména dlouhodobými problémy, špatnou vzdělanostní strukturou a chybějící vědecko-výzkumnou základnou, což významně limituje jeho další rozvoj, snižuje životní úroveň obyvatel, uplatnitelnost uchazečů o zaměstnání na trhu práce a řetězec problémů vrcholí vyšším rizikem chudoby a sociálního vyloučení obyvatel," vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

„Jsem rád, že vláda uznala, že tyto tři kraje potřebují nejen účinná okamžitá opatření, ale i dlouhodobé koncepční kroky, které budou řešit dokončení hospodářské restrukturalizace. Je to příležitost jak ovlivnit a nastartovat další rozvoj zmíněných krajů. Přestože zaznamenáváme pozitivní zprávy z Úřadů práce a z některých firem, stále nemáme důvod k optimismu, protože obavy, zejména z dopadů útlumu těžby, jsou značné,“ doplnil Jiří Cienciala, vládní zmocněnec pro MSK a ÚK.

Aktuálně projednaný materiál rovněž konstatuje, že s ohledem na strukturu průmyslu, historické zátěže, strategické chyby, dlouhodobé problémy i aktuální hrozby se řešení situace v ÚK, MSK a KVK neobejde bez pomoci státu – koncepční i finanční. Přestože jsou v uvedených krajích v posledních letech realizovány investice do ekonomiky, zaměstnanosti, životního prostředí i infrastruktury, nedaří se stále odstranit strukturální problémy vyplývající z hospodářské transformace v 90. letech a pro rozvoj krajů jsou nezbytná další cílená opatření.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dostalo od vlády úkol do konce ledna 2016 zpracovat a předložit vládě materiál, který se bude zabývat analýzou průmyslových zón a návrhem dalších opatření v oblasti rozvoje průmyslových zón, brownfieldů atp.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek