RABOBANK Chile připravena ke spolupráci s českými firmami

3. 2. 2017 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - RABOBANK Chile připravena ke spolupráci s českými firmami Dne 26. ledna 2017 obchodní rada Zastupitelského úřadu České republiky v Santiago de Chile Ondřej Kašina uskutečnil jednání s generálním ředitelem RABOBANK Chile panem Erikem Heylem. RABOBANK nabízí spolupráci v oblasti zemědělství, potravinářství a obnovitelných energií.

Z jednání vyplývá následující:

RABOBANK Chile disponuje momentálně majetkem v hodnotě 2,6 miliardy USD a v Chile zaměstnává 179 lidí. Má více než 15% podíl na financování veškerých operací v oblasti zemědělství a potravinářství v Chile.

Chile se nachází na osudové křižovatce, pokud se týká základních oborů výroby a exportu. Paradigma totální závislosti na exportu surovin a výstupů důlního průmyslu již není perspektivní a Chile musí hledat alternativy. V krátkodobé a střednědobé perspektivě je jedinou reálnou alternativou posilování produkce zemědělství a potravinářství. Již nyní tento sektor zodpovídá za 25 % chilského exportu a RABOBAK Chile považuje investice do zemědělství a potravinářství v Chile za velmi perspektivní, bezpečné a profitabilní.

Během návštěvy delegace vedené předsedou Senátu ČR M. Štěchem v lednu 2017 uskutečnila podnikatelská část delegace jednání se svými chilskými protějšky. V podnikatelské delegaci byl rovněž zástupce České exportní banky, který na základě seznámení se s chilským podnikatelským prostředím projevil zájem této banky financovat operace českých firem v Chile. K tomuto financování však je zapotřebí silný místní koncový partner s kvalitním know-how. Zdá se, že tímto partnerem by mohla být právě RABOBANK Chile.

RABOBANK Chile je připravena sehrát úlohu koncového článku v projektech českých firem v oblasti zemědělství a potravinářství v případě, že by Česká exportní banka přidělila prostředky. Tuto úlohu je RABOBANK Chile připravena splnit rovněž u projektů obnovitelné energie spojených se zemědělstvím a potravinářstvím.

Podle statistik RABOBANK je Chile světovým lídrem v exportu mnoha potravin – borůvky, třešně, hrozny, sušené švestky, sušená jablka, mražený losos, mušle.

V dané chvíli je „obraz“ Chile ve světě jednoznačně spojen s ničivou sérií požárů z ledna a února 2017, která byla nejhorší v dějinách této země. Nicméně již v okamžicích, kdy dosud neuhasly požáry, je moudré myslet na příležitosti, které přinese nutnost obnovy.

V Chile bylo zničeno více než 400 000 hektarů lesů a zemědělských kultur. Jsme toho názoru, že právě nyní je vhodná chvíle zvýšit pozornost českých firem vůči příležitostem podílet se na obnově a rozvoji chilského zemědělství a potravinářství.

Rovněž s výhledem na projekt MZV ČR PROPED zaměřený na export ingrediencí na výrobu piva, export piva a malých pivovarů (říjen 2017) doporučujeme věnovat pozornost možnostem a schopnostem RABOBANK Chile, která může být finálním článkem v místní implementaci financování zakázek vzešlých z nastávajícího PROPED. V říjnu 2017 přijede do ČR skupina chilských podnikatelů se zájmem o ingredience k výrobě piva, import piva z ČR a nákup malých pivovarů. Jakékoliv dotazy prosím směřujte na mail commerce_santiago@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Santiagu de Chile (Chile).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek