Rakousko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

5. 2. 2018

Desatero pro obchodování s Rakouskem

 1. Kriticky posuďte, zda najde váš produkt na náročném rakouském trhu uplatnění. Šanci mají především výrobky s vysokou přidanou hodnotou při současném zachování konkurenční cenové výhody.
 2. Rakouští obchodní partneři jsou v jednání důslední, dobře znají své hranice a většinou i hranice obchodního partnera, a tak často dochází k důslednému tlaku na cenu.
 3. Dejte důraz na domácí přípravu, která zahrnuje mj. kvalitní propagační materiály a internetové stránky v německém jazyce.
 4. Nepodceňujte individuální komunikaci s potenciálními partnery. Pamatujte, že iniciativa se očekává od vás. Upřednostňujte osobní schůzky, které sjednávejte tři až čtyři týdny předem.
 5. Jednejte otevřeně a poctivě. Očekává se od vás standardní evropské vystupování a dodržování zavedených obchodních tradic. Jednacím jazykem je němčina.
 6. Nenadsazujte ceny a dodržujte dané slovo a termíny. Případné změny v nabídce jasně zdůvodněte.
 7. Dodržujte doporučený postup působení na rakouském trhu, který směřuje od průzkumu přes vyhledání a oslovení potenciálních partnerů a případnou prezentaci na veletrhu k rozvoji obchodní spolupráce a založení vlastní společnosti. Všechny tyto kroky vám mohou usnadnit služby vídeňské kanceláře CzechTrade.
 8. Ověřte si bonitu budoucího obchodního partnera. Nespoléhejte na zdání serióznosti, hospodářská krize platební morálku nezlepšila. Na CzechTrade se v poslední době obrátilo několik českých firem, vymáhajících na rakouských partnerech své pohledávky.
 9. Věnujte zvýšenou pozornost uzavírání smluv. Konzultujte je s právníky obeznámenými s rakouským právem.
 10.   V Rakousku je velmi rozšířená spolupráce s obchodními zástupci – odborníky ze všech odvětví s odpovídajícím know-how. Je jich více než devět tisíc a ročně zprostředkovávají obchody za 17,5 mld. EUR. CzechTrade vám pomůže takového vhodného zástupce najít.

 

Při úvahách o zavádění výrobku na rakouský trh doporučujeme kontaktovat jak zahraniční kancelář agentury CzechTrade ve Vídni, tak i OEÚ ZÚ a záležitosti s nimi konzultovat. Zejména ZK agentury CzechTrade může pomoci firmě mj. s jejím marketingovým plánem, jeho přípravou, vyhledáním obchodního partnera, či obchodního zástupce za předem dohodnutých podmínek.

 


Kontakt:
CzechTrade, Tschechische Agentur für Handelsförderung
Botschaft der Tschechischen Republik
Penzingerstrasse 11-13, 1140 Wien
Vedoucí kanceláře: Mgr. Vladimír Degťar
Tel. +43 1 899 58 162, +43(0)664 352 51 05
E-mail: vladimir.degtar@czechtrade.cz
www.czechtrade.at

 

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Na rakouský trh lze v zásadě vstoupit buď přímo, tedy otevřením pobočky v Rakousku nebo nepřímo, prostřednictvím místního obchodního zastoupení. V každém případě vždy záleží na povaze produktu nebo služby, kterou česká firma hodlá v Rakousku nabízet. Například u položek surovinového charakteru (dříví, uhlí, železo, ocel), mohou české firmy přímo nalézt odběratele, čímž se zkrátí nákupní cesta a tím i náklady. U ostatních produktů jsou v praxi využíváni místní zástupci českých firem. Řada velkých českých vývozců má také své vlastní kanály nebo využívá vlastních zastoupení.

Důležité místo v obchodní činnosti zaujímají výhradní dovozci, kteří dovážejí zboží od jediné nebo od několika málo firem stejného oboru (takto funguje např. prodej vozů Škoda nebo piva Budvar). Rakouský spotřebitel často dává přednost  nákupu od rakouských dovozců, protože jej považuje za spolehlivého garanta termínů, jakosti a za partnera, který dobře zná domácí zvyklosti.

V Rakousku lze také požádat o zveřejnění nabídky české firmy v Informačním týdeníku Hospodářské komory Rakouska, který je rozesílán na předplatitele-členy komory a je zveřejněn na internetu (https://news.wko.at/news/wien/Wiener-Wirtschaft.html).

Nabídka by měla být stylizována tak, aby přinesla potenciální možnosti dodávek také rakouské firmě (což se dá prakticky uskutečnit pouze v případě hledání kooperačního partnera - klasické zbožové nabídky zde neuspějí).

Více informací o podmínkách podnikání v Rakousku nebo třeba nabídku nebytových prostor k podnikání ve Vídni naleznete také na stránkách Obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR ve Vídni.

 

Vstup na rakouský trh prostřednictvím obchodního agenta

Rakouská hospodářská komora má také sekci obchodní, která sdružuje zástupce, agenty, importéry a velkoobchodníky. Tato sekce se nazývá Spolkové grémium obchodních agentů (tzv. Handelsagenten). Spolkové grémium obchodních agentů provozuje webovou stránku http://register.handelsagenten.at/která byla vytvořena ve spolupráci s centrální asociací německých obchodních svazů pro zprostředkování obchodu a prodeje (Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb - CDH eService GmbH) a Mezinárodní asociací obchodních zástupců (IUCAB). V současné době je v registru vedeno cca. 700 aktivních obchodních zástupců.

 

Stránky spolkového grémia obchodních agentů nabízejí následující služby:

1) Hledání v databázi rakouských obchodních zástupců:

Vyhledávání v databázi obchodních zástupců je dostupné na internetové adrese: http://register.handelsagenten.at/
Služba je zpoplatněna.
Ceny za využití databáze obchodních zástupců se odvíjí od počtu vyhledávaných hospodářských oborů (branží), ve kterých bude zájemce hledat obchodního zástupce. Ceny jsou následující:

Vyhledávání   obchodního zástupce pouze v jedné branži:

 • 1 měsíc: EUR 92
 • 2 měsíce: EUR 152
 • 3 měsíce: EUR 192

Vyhledávání   obchodního zástupce v každé další branži (souběžně ve stejném období):

 • 1 měsíc: EUR 46
 • 2 měsíce: EUR 76
 • 3 měsíce: EUR 96

Prodloužení předplatného je kdykoliv možné.

Úhrada za objednané služby se provádí on-line prostřednictvím kreditní karty (akceptovány jsou VISA, MasterCard, American Express, Laser, ELV) a Paypalu.

Zahraničním zástupitelským úřadům nabízí Hospodářská komora Vídeň (Wirtschaftskammer Wien) možnost bezplatné inzerce na vyhledání specializovaného obchodního zástupce v databázi SEARCH, http://www.handelsagenten-search.at

 

2) Zveřejnění nabídky

Od 1. 4. 2011 mají firmy možnost zveřejnit na internetové stránce http://register.handelsagenten.at svoji nabídku spolupráce s rakouským obchodním zástupcem, tj. vytvořit inzerát. Registrace probíhá následovně:

1. Spustit http://register.handelsagenten.at
2. Kliknout na políčko "Angebot schalten"
3. Při prvním vstupu je potřeba se zaregistrovat jako nový uživatel - kliknout na políčko "Jetzt registrieren" a vyplnit požadované údaje. Registraci je nutné aktivovat prostřednictvím odkazu v emailu, který nově registrovaný uživatel obdrží na předem zadanou emailovou adresu. Teprve po aktivaci je možné využívat služeb internetových stránek. Registrace je bezplatná.
4. Po registraci se lze kdykoliv přihlásit pomocí údajů zadaných při registraci
5. Vložení nabídky probíhá přes formulář. Je nutné označit všechna políčka označenánabídky *
6. Po zadání nabídky kliknout na políčko „Angebot prüfen und in den Warenkorb legen"
7. V následujícím kroku je možné vložit další nabídky, případně vyhledat obchodního zástupce
8. Posledním krokem je zvolení způsobu platby a ukončení. Po vložení nabídky obdrží uživatel potvrzovací email.

Vyúčtování lze získat vždy po přihlášení a po kliknutí na „Meine bestellten Leistungen“ Nabídka bude zveřejněna k datu, které si uživatel zvolí během vkládání nabídky.

Po registraci je možné zadat inzerát na vyhledání zástupce i pro další země (SRN, Francie, Řecko, Velká Británie, Nizozemí, Norsko, Švédsko, Dánsko, Švýcarsko, Španělsko, USA, Kanada a Kypr)!

Tři dny před uveřejněním nabídky na webové stránce dostávají registrovaní obchodní agenti emailovou zprávu, která je o dané nabídce informuje.

Ceny za zveřejnění nabídky se liší podle toho, jak dlouho je nabídka zveřejněna (tj. na 1, 2 nebo 3 měsíce) a podle toho jestli se nabídka uveřejňuje s logem nebo bez loga (viz také ceník na uvedené stránce):

 • 1 měsíc: bez loga: EUR 92, s logem: EUR 116
 • 2 měsíce: bez loga: EUR 152, s logem: EUR 176
 • 3 měsíce: bez loga: EUR 192, s logem: EUR 216

 

3) Zveřejnění banneru

Na internetové stránce http://register.handelsagenten.at může také firma zveřejnit svůj reklamní banner. Banner je možné vložit ve dvou velikostech: 468x60 Pixel (Full - Size Banner), který se zveřejní v horním pravém rohu stránky nebo 234x60 Pixel (Half - Size Banner), jenž se zobrazí na vybrané stránce vpravo v infoboxu. Akceptovány jsou formáty.jpg, .gif, .png,.swf (Flash).

Banner je také možné vytvořit přímo na výše uvedené internetové stránce.

Více info k jednotlivým možnostem lze nalézt na: http://register.handelsagenten.at/banner_edit.html.

Přímý kontakt na Spolkovém grémiu rakouských obchodních agentů (Bundesgremium der Handelsagenten): Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, tel.: +4305/90900-3200, fax: +43105/90900-287, E-mail: handel5@wko.at, kontaktní osoba paní Katharina Gangl.

 

4) Zveřejnění inzerátu v tištěném časopisu CONTACT:

Časopis CONTACT: je oficiálním tištěným médiem Spolkového grémia obchodních zástupců a je to v Rakousku jediný časopis, který vychází 4 x za rok ve vydání 10.000 exemplářů. Tento časopis dostane každý rakouský obchodní zástupce.

Zájemci o vložení inzerátu do tohoto časopisu se mohou obrátit na:
Anzeigenleitung eco.nova CP
Hunoldstraße 20, 6020 Innsbruck
Telefon: +43 (0)512-290088-0
E-mail: nardin@econova.at

V případě dotazů je kontaktní osobou paní Katharina Gangl, E-mail: handel5@wko.at

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Rakousko je členem EU a proto musí plně respektovat pravidla volného pohybu zboží a jednotného vnitřního trhu vůči členským zemím EU. Celní problematika spadá do působnosti Spolkového ministerstva financí (Bundesministerim für Finanzen - BMF), resp. jeho podřízené složky Celní správy (Zollverwaltung). Bližší informace k celní problematice lze najít na webových stránkách ministerstva www.bmf.gv.at prokliknutím na „Zoll“.

Pro Rakousko tedy platí celní právo EU a tzv. Celní kodex (Zollkodex) a prováděcí směrnice k celnímu kodexu (Zollkodex-Durchführungsverordnung). Směrnice EU však neobsahují žádná organizačně právní ustanovení a ponechávají národnímu zákonodárství určitý prostor, který je v Rakousku vyplněn celním zákonem (Zollrechts-Durchführungsgesetz zkr. ZollR-DG č. 659/1994), který byl postupně novelizován a je k nalezení na www.ris.bka.gv.at.

Společný celní tarif EU se aplikuje na dovozy všech zemí, které nejsou členy EU, pokud nejsou použity preferenční sazby např. pro členy WTO. Ve vnitrounijním styku se cla nevybírají, to však platí jen pro zboží určené k volnému propuštění do distribuce v zemích EU, tj. pro zboží nepodléhající komunitárním tranzitním procedurám nebo pro zboží dodávané na mezinárodní celní dokumenty (karnet TIR). I v Rakousku platí společný harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží. Pro zemědělské výrobky /např. obilí, ovoce a zelenina, hovězí maso, tuky apod./ platí 21 směrnic Evropské komise, kde je celní řízení do detailů upraveno.

Informace k Celnímu tarifu EU lze nalézt na: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm

Kontrola vývozu se uplatňuje především v oblasti zbraní a válečného materiálu ve smyslu zákona o vývozu, dovozu a tranzitu válečného materiálu č. 540/77 a jeho následných novelizací (tzv. Kriegsmaterialgesetz), který lze rovněž získat na www.ris.bka.gv.at.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Českým firmám nabízí rakouské právo následující možnosti řešení při výběru vhodné formy svého zastoupení resp. podnikání. České firmy mohou v Rakousku podnikat formou závislé organizační složky zahraniční společnosti nebo nezávislé dceřiné společnosti. V případě úmyslu zřídit právně nezávislou dceřinou společnost se nabízí široké spektrum právních forem. K tomu patří několik variant osobní obchodní společnosti, a to mj. veřejné obchodní společnosti – (Offene Handelsgesellschaft), komanditní společnosti (Kommanditgesellschaft) a zvláštní případ komanditní společnosti GmbH & Co KG.

Kapitálová společnost je právnická osoba s vlastní právní subjektivitou rozdílnou od jejího vlastníka, a to hlavně společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) a akciová společnost (Aktiengesellschaft, AG).

Nejběžnější formou podnikání zahraničních investorů v Rakousku je společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH). Zákon určuje minimální výši kapitálu společnosti, která má věřitelům poskytnout určité zajištění.

Výše základního kapitálu musí činit min. 35 000 EUR, z čehož je zapotřebí zaplatit polovinu v hotovosti. Z uvedeného hotovostního vkladu je nutno alespoň 17 500 EUR zaplatit ihned. Výjimka: společnostem GmbH, které byly založeny v období 1. 7. 2013 – 28. 2. 2014 a byly ohlášeny k zápisu v obchodním rejstříku, stačí základní kapitál 10 000 EUR (z toho min. 5.000 EUR v hotovosti). Tato výjimka platí i pro GmbH, jejíž základní kapitál byl v uvedeném období snížen na částku pod 35 000 EUR. Nejpozději do 1. 3. 2024 musí všechny společnosti GmbH, jejichž základní kapitál 35 000 EUR nedosahuje, základní kapitál na tuto nebo na vyšší částku zvýšit.

GmbH založené od 1. 3. 2014 mohou využít tzv. „Gründungsprivileg“ (privileg zakladatele) - výše základního kapitálu je sice 35 000 EUR, je ale možné ve společenské smlouvě ustanovit, že společníci musí během doby 10 let zaplatit pouze základní kapitál 10 000 EUR (z toho min. 5 000 EUR v hotovosti a ihned). „Gründungsprivileg“ musí být obsažen už v původní společenské smlouvě a není možné ho potom doplnit.

Podmínkou pro založení GmbH jsou společenská smlouva a splacený základní kapitál. Společenská smlouva musí mít formu notářského zápisu. Společnost musí být zapsána v obchodním rejstříku. Dokud není zapsána, právně neexistuje. GmbH může být založena i jediným společníkem – fyzickou nebo právnickou osobou. Orgány společnosti GmbH jsou:

Valná hromada (Generalversammlung), jednatelé (Geschäftsführung) a dozorčí rada (Aufsichtsrat), která je povinná pouze pro velké GmbH. Společníci mohou být fyzické nebo právnické osoby, rezidenti nebo nerezidenti, Rakušané nebo cizinci. Převod podílu je možné pouze formou notářského zápisu a musí být zapsán v obchodním rejstříku

 

 

Výběr hlavních obchodních společností:

 • organizační složka - Niederlassung
 • společnost s ručením omezeným - Gesellschaft mit    beschränkter Haftung, GmbH
 • akciová společnost - Aktiengesellschaft, AG
 • veřejná obchodní společnost - Offene Handelsgesellschaft, OHG
 • komaditní společnost - Kommanditgesellschaft, KG
 • tichá společnost - Stille Gesellschaft, stGes
 • registrovaná výdělečná společnost - Eingetragene Erwerbsgesellschaft EEG
 • sdružení - Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesbR
 • družstvo (společenství) - Genossenschaft

Druhy společností jsou v Rakousku upraveny jednak v obchodním zákoníku, avšak mnohé a právě ty z našeho pohledu důležité, jsou upraveny zvláštními zákony, což je případ společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.

Nejjednodušší způsob podnikání je podnikání fyzické osoby (živnostenské podnikání). Tento typ podnikání provozuje OSVČ – podnik fyzické osoby nemá vlastní právní subjektivitu rozdílnou od fyzické osoby jako takové. Podnikatel je 

současně vlastníkem i výkonným orgánem. Za případné obchodní dluhy ručí neomezeně, tzn. veškerým svým majetkem. Zisk z podnikání podléhá daní z příjmu fyzických osob. Tato forma podnikání se běžně používá u podnikatelských aktivit menšího rozsahu.

K právním aspektům zakládání podniků v Rakousku existuje celá řada publikací, ve kterých lze získat podrobnější informace i návod k využití různých forem podpor a výhod, které jsou v Rakousku nabízeny při zakládání nového podniku. Doporučujeme následující zdroje:

Austrian Business Agency (ABA)
Opernring 3, 1010 Wien
E-mail: office@aba.gv.at, www.aba.gv.at
ABA je vládní agentura pro asistenci zahraničním firmám při investicích a zakládání firem v Rakousku.

Wirtschaftskammer Österreich - Gründer-Service
Wiedner Hauptstrasse 63, 1045 Wien
www.gruenderservice.net

Více informací o tom, jak začít podnikat v Rakousku naleznete také zde:
http://auditor.eu/at-cz/publikace/228/podnikani-v-rakousku.html

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Pokud hovoříme o marketingu, pak je vhodné připomenout, že rakouský trh je velice vyspělý, působí zde špičkové světové firmy. Vysoká hodnota HDP na obyvatele přesahující 39.000 EUR řadí rakouskou ekonomiku mezi deset nejbohatších na světě. Navzdory relativně malé velikosti a počtu obyvatel představuje zajímavý trh se silnou domácí koupěschopnou poptávkou.

Uplatnění na náročném rakouském trhu nalézají produkty s vysokou přidanou hodnotou, nicméně při současném zachování konkurenční cenové výhody.

V zásadě lze konstatovat, že správně a v přiměřeném objemu na zdejší poměry prováděná propagace a reklama výrobků, stejně jako marketingová příprava, je předpokladem trvalejšího úspěchu na rakouském trhu, podobně jako je tomu na všech vyspělých trzích.

Náklady na propagaci jsou obecně v Rakousku vysoké a samozřejmě vyšší než v ČR, zejména v nejmasovějších mediích jako je televize a tisk. To je i jeden z důvodů, proč je o českých výrobcích v Rakousku málo slyšet. Dalším důvodem je skutečnost, že většina našich podniků není připravena, a snad i podceňuje důležitost propagace a reklamy na rakouském trhu.

 

Informace o příslušných tiskovinách, vydavatelích a cenách inzerce je možné zjistit přímo u Svazu rakouských vydavatelů novin - Verband Österreichischer Zeitungen,
Wipplingerstr. 15, 1013 Wien,
www.voez.at,
tel.: +431/5337979-0,
fax: +431/5337979422,
E-mail: office@voez.at.
Svaz vydává katolog Pressehandbuch (www.pressehandbuch.at).

Informace o televizní reklamě je možné obdržet u ORF-Enterprise GmbH & Co. KG,
Würzburggasse 30, 1136 Wien,
www.enterprise.at,
tel.: +431/87077-15000,
E-mail: enterprise@orf.at.

 

Významné veletrhy a výstavy v regionu

V Rakousku je každoročně pořádáno kolem 300 veletrhů a výstav. Hlavní města všech spolkových zemí mají svá výstaviště. Výjimkou je spolková země Vorarlberg, kde místo v hlavním městě Bregenz je výstaviště v nedalekém Dornbirnu. Některé významné veletržní akce se však konají i mimo hlavní města spolkových zemí, např. ve Welsu a Ried im Innkreis ve spolkové zemi Horní Rakousko či ve Wieselburgu v Dolním Rakousku.

Počet měst, kde se v Rakousku konají mezinárodní veletrhy a výstavy, je 21, a v dalších téměř 40 městech se konají regionální výstavy, prodejní výstavy a trhy. V podstatě každé výstaviště má svoje informační webové stránky, resp. informace o veletrzích lze nalézt na webových stránkách či informačních materiálech příslušné země či obce.

Nejucelenější přehled o výstavách a veletrzích v Rakousku poskytují stránky www.auma.de.

Největší veletržní správou je vídeňská „Messe Wien" („Reed Exhibitions"), jíž také patří výstaviště v Salcburku. Více informací o veletrzích pořádaných Messe Wien je na www.messe.at. Nutno poznamenat, že vídeňské veletrhy a výstavy mají v Rakousku nejvíce mezinárodní charakter. Velmi navštěvované jsou tzv. Herbstmessen, které mají v Rakousku velmi dlouhou tradici. Je zde velmi vysoká návštěvnost. Postupně se z těchto národních či zemských resp. regionálních výstav stávají mezinárodní. Nejmarkantnější je to patrně u výstavišť ve městech Wels (www.welse-messe.at) a Ried im Innkreis (www.riedermesse.at).

Před rozhodnutím o účasti na veletrhu v Rakousku doporučujeme kontaktovat buď Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rakousku nebo vídeňskou pobočku agentury CzechTrade.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je v Rakousku realizována prostřednictvím příslušných zákonů:

 • autorské právo (Urheberrecht),
 • ochrana značek (Markenrecht),
 • patentové právo (Patentenrecht),
 • právo vynálezů (Gebrauchsmusterrecht),
 • ochrana polovodičových typů (Halbleiterschutz),
 • ochrana rostlinných odrůd (Sortenschutz),
 • ochranná certifikace léčiv (Schutzzertifikate),
 • právo průmyslových vzorů (Geschmacksmusterrecht).

Všechny chráněné vzory, patenty, značky atd. mohou být přihlašovány na Patentním úřadě (www.patentamt.at), který je zapisuje do příslušných registrů.

V případě sporů o značku, autorství nebo průmyslový vzor jsou příslušné civilní zemské soudy. V případě sporů o patent, vynález nebo polovodičový vzor je nutno využít obchodní soud ve Vídni.

Není nám znám případ poškozování práv českých subjektů v této oblasti v Rakousku. Existuje dlouholetý spor mezi českými a rakouskými resp. německými subjekty o práva využívat názvy některých tradičních potravin (Karlovarské oplatky - Karlsbader Oblatten, Olomoucké syrečky - Olmützer Quargeln), který vyplývá z historických okolností. Není nám však známo, že by bylo přikročeno k formálním právním krokům.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Dnem 01. 02. 2006 vstoupil v Rakousku v platnost nový zákon o zadávání veřejných zakázek (Bundesvergabegesetz, BVerG) uveřejněný ve sbírce zákonů pod označením BGBl I 17/2006, poslední novelizace BGB l. 7/2016. Uvedenou novelizací byl ke dni 1. března 2016 zaveden princip nejlepší nabídky („Bestbieterprinzip“), podle něhož by neměla být v procesu zadávání veřejných zakázek cena jediným rozhodovacím kritériem, nýbrž by měla být brána v potaz i sociální a kvalitativní kritéria, zejména co se týče transparentnosti. Jedním z cílů novelizace bylo, aby měl zadavatel zakázky úplný přehled o součinnosti různých subdodavatelů a aby byl zabráněn mzdový dumping.

Nyní může zadavatel stanovit, aby byly určité významné části zakázky provedeny generálním dodavatelem, resp. členem skupiny uchazečů, a nikoliv subdodavatelem. Rakouská legislativa nicméně v rámci veřejných zakázek nestanovuje žádný poměr ceny a dalších kritérií v procentech.

 

Od jaké prahové hodnoty vzniká povinnost vypisovat v celé EU veřejné zakázky?

Rozhodující prahová hodnota, od které se musí uskutečnit zveřejnění v celé EU (horní prahová hodnota), činí: 209 000 € na zakázky na dodávky a služby (u sektorových zadavatelů 418 000€ a 5 225 000 € na stavební zakázky.

U veřejných zakázek s vyšší než uvedenou prahovou hodnotou se musí vždy uskutečnit otevřené řízení nebo užší řízení s uveřejněním. Jednací řízení připadají v úvahu pouze ve výjimečných případech.

Důvody, které jsou rozhodující pro provedení jednacího řízení je zapotřebí písemně doložit.

Veškeré částky jsou uvedeny bez DPH.

 

Co platí pro veřejné zakázky s nižší než prahovou hodnotou?

Pro veřejné zakázky s nižší než uvedenou prahovou hodnotou se používají následující ustanovení:

Přímé zadávání, (tzv.Direktvergabe) [1] zakázek je možné u zakázek na dodávky a služby a stavebních zakázek do odhadované hodnoty 100.000 €

 

Jednací řízeníbez uveřejnění je možné:

 • u zakázek na dodávky a službydo odhadované hodnoty 100.000 € a
 • u stavebních zakázekdo odhadované hodnoty 100.000 €

Přitom je zapotřebí získat alespoň tři cenové nabídky a v dostačující míře vzít v úvahu i malé a střední podniky

Jednací řízení bez uveřejnění za účasti pouze jednoho účastníka

Zadavatelé mohou zakázky o duševních službách (tzv. geistige Dienstleistungen)[ 2] zadávat formou jednacího řízení bez uveřejnění za účasti pouze jednoho účastníka, pokud:

 • provádění hospodářské soutěže na základě nákladů spojených s procesem zadávání není pro zadavatele z ekonomických důvodů akceptovatelné a odhadovaná hodnota zakázky nedosahuje 50% příslušné prahové hodnoty (prahová hodnota činí od 1.1.2016 209 000 €, tzn. 104 500 €).

Užší řízení bez uveřejnění je možné:

 • doodávek a zakázek služeb do odhadované hodnoty 100.000 € a
 • u stavebních zakázek do odhadované hodnoty 1.000.000 €

Přitom je zapotřebí získat alespoň tři cenové nabídky a pozvané účastníky co nejčastěji měnit. Je-li to možné, měly by být vzaty v úvahu i malé a střední podniky.

 

Kde se vyhlašují veřejné zakázky?

Pokud se výše uvedené prahové hodnoty překročí, je zapotřebí provést otevřené řízení nebo užší řízení s uveřejněním. Ve výjimečných případech je možné provést jednací řízení s uveřejněním. U zakázek s nižší než uvedenou prahovou hodnotou vypisovaných rakouským státem se musí uveřejnění učinit v úředním věstníku („Amtlicher Lieferanzeiger”), www.lieferanzeiger.at

Veřejné zakázky vypisované spolkovými zeměmi Rakouska jsou uveřejněny v odpovídajících médiích. V případě zakázek s vyšší než prahovou hodnotou se musí před zveřejněním v Rakousku učinit publikace přes Úřad pro úřední tisky v Lucembursku: http://publications.europa.eu/index_de.htm

  

Další zdroje:

Rakousko

Státní zakázky

Vídeň

 • https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/List
 • https://univie.vemap.com/home/bekannt/uebersicht.html

Dolní Rakousko

 • http://www.land-oberoesterreich.gv.at/beschaffungsausschreibungen.htm

Linz

 • http://linz.at/presse/ausschreibung/2017.asp


Horní Rakousko

 • http://www.noe.gv.at/noe/Ausschreibungen-Liegenschaften/Bekanntmachungen.html

Rakouské železnice (ÖBB)

 • https://www.auftrag.at/contentintegrator/ContentIntegrator.aspx?filter=OeBB

ASFINAG

 • https://www.asfinag.at/ueber-uns/ausschreibungen

Rakouská armáda (Bundesheeer)

 • http://www.bundesheer.at/ausschreibungen/menu_sach.php

Další informace o zadávání veřejných zakázek je možné najít na stránkách Rakouské obchodní komory, zde: https://www.wko.at/Content.Node/Service/Wirtschaftsrecht-und-Gewerberecht/Vergaberecht/Vergabeverfahren/Vergabeverfahren

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

U každého, zejména nového zákazníka, je důležitá opatrnost a prevence, i když rakouští partneři bývají spolehlivější a serióznější než v některých jiných zemích. Doporučuje se před uzavřením smlouvy prověřit partnera, smlouvu pečlivě naformulovat, prosazovat český právní řád pro řešení případných sporů a místo příslušného soudu také v ČR. Pro české firmy je to levnější a jednodušší řešení, i když často těžko dosažitelné. Nicméně množí se případy insolvence rakouských partnerů a ověřením bonity partnera lze předejít mnohým nedorozuměním. Základní prověření obchodního partnera lze provést prostřednictvím informací z obchodního rejstříku.

Rakouský obchodní rejstřík (v němčině Firmenbuch) je centrální veřejnou evidencí všech právnickýchosob, společností osob, podnikatelů a družstev, které mají v Rakousku své sídlo. Podle spolkového zákona se do obchodního rejstříku zapisují i rakouské pobočky zahraničních společností. Obchodní rejstřík je veden při Obchodním soudu ve Vídni a jednotlivých zemských obchodních soudech ve spolkových zemích.

V obchodním rejstříku lze nalézt pravidelně aktualizované základní údaje o konkrétní firmě. Rejstřík obsahuje zejména název firmy, přidělené číslo v evidenci (Firmenbuchnummer), právní formu, sídlo a adresu (včetně případných poboček), datum schválení stanov, jména a data narození podnikatelů resp. společníků (u i prokuristů i datum zahájení oprávnění k zastupování) a informace týkající se insolvence či likvidace. U společností s ručením omezeným a akciových společností jsou v rejstříku uvedeni i členové dozorčích rad, výše základního kapitálu a den doručení roční uzávěrky. Evidence u společností s ručením omezeným obsahuje i výši vkladů jednotlivých společníků.

Výpisy z obchodního rejstříku lze v Rakousku získat v on-line verzi buď formou předplatného, nebo jednorázově. Na rozdíl od českého obchodního rejstříku je tato služba v Rakousku zpoplatněna. Vstup do obchodního rejstříku je možný prostřednictvím dvou internetových portálů:

1) www.firmengrundbuch.at (provozovatelem je společnost HF Data GmbH z firemní skupiny Compass).

Okamžitý vstup do obchodního rejstříku je na uvedené webové stránce možný v sekci Easy. Portál umožňuje získat i oficiální výpis z obchodního rejstříku v ověřené formě, tzn. s úřední signaturou. Poplatek za každý výpis činí EUR 12,90. Za výpis lze zaplatit přes internet platnou mezinárodní platební kartou.

2) www.jusline.at (provozovatelem je společnost Jusline GmbH)

Úředně ověřený výpis může žadatel získat i během osobní návštěvy na Obchodním soudu ve Vídni resp. na některém z příslušných zemských soudů. Kromě toho lze také získat výpis z obchodního rejstříku přes rakouské notáře. Standardní poplatek za každý ověřený výpis činí v tomto případě EUR 12,- (v případě vyššího počtu stran je poplatek vyšší).

Kontakt na Obchodní soud ve Vídni:
Handelsgericht Wien
Marxergasse 1a, 1030 Wien
Tel. +43(0)1-51528-240
E-Mail: elisabeth.schmid@justiz.gv.at (paní Elisabeth Schmid)

 

ZÚ Vídeň nebo ZK agentury CzechTrade ve Vídni mohou českým zájemcům zdarma poskytnout základní firemní informace k firmě včetně možnosti zjištění insolvence firmy či informace o vyhlášení konkurzního řízení. Podrobnější informace lze potom získat na některém z výše uvedených portálů.

 

6.7.1. Obchodní spory

Obchodní spory se v Rakousku často řeší soudní cestou, což je poměrně nákladné. Mezinárodní spory se však běžně řeší u Mezinárodního rozhodčího soudu Mezinárodní obchodní komory (ICC Austria)

Internationale Handelskammer,
Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien,
www.icc-austria.org
tel +431/50105-3716,
E-mail: icc@icc-austria.org

V této souvislosti upozorňujeme na „Dohodu o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR, Agrární komorou ČR a Hospodářskou komorou Rakouska na úseku obchodního rozhodčího řízení" z 27.5.1999. Tato je dobrým základem pro řešení sporů našich a rakouských firem. Její znění lze získat u Rozhodčího soudu Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR na www.soud.cz zvolením nabídky „hledání" a zadáním hesla Rakousko.

V poslední době se množí případy platební insolvence rakouských firem. České firmy se na nás obracejí již ve značně pokročilé fázi případů, kdy lze jen stěží již něco podniknout. Doporučujeme proto získat co nejvíce informací o budoucím partnerovi. Je možno použít služeb výše zmíněné rakouské instituce Kreditschutzverband 1870 (KSV 1870), www.ksv.at, kde lze získat informace zčásti zdarma a u detailnějších si je potřeba zaplatit přístup. Na webových stránkách Spolkového ministerstva justice www.edikte.justiz.gv.at lze zjistit, zda určitá firma je v konkurzu resp. v jakém stadiu se konkurzní řízení nachází.

Doporučujeme také využít např. služeb společnosti Coface Czech, Credit Management Services, spol. s r.o.,
Seifertova 9, 130 00 Praha 3,
tel.: +420/246 085 411,
fax: +420/ 222 540 446,
E-mail: roman.studnicny@coface.cz (bývalá firma Intercredit)

nebo společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s.,
Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1,
tel. +420/222 862 281,
e-mail nehasil@kupeg.cz,
www.kupeg.cz
nebo dalších společností s podobným předmětem činnosti.

Je možno rovněž využít služeb ZK agentury CzechTrade ve Vídni.
Obstarat si co nejvíce informací o budoucím partnerovi je zkrátka potřeba.

Zde je možné získat v první řadě informativní výpisy. Na základě jednorázové registrace (stojí EUR 20) je možné získat i oficiální výpisy v ověřené formě, tzn. s úřední signaturou. Přehled poplatků tohoto portálu je k dispozici na http://www.jusline.at/index.php?cpid=3d79c4d7d485952489610cadf3a0593c.
Za výpis lze zaplatit přes internet platnou mezinárodní platební kartou.

3) www.ksv.at (provozovatelem je společnost KSV1870 – sdružení 4 firem)

Na stránkách lze v části „GratisBusinessSearch“ zjistit základní údaje o firmě. Za poplatek (5,64 EUR - lze platit kreditní kartou) je možné objednat podrobnější výpis o firmě (FirmenbuchReport), nebo bonitní zprávy o firmě (UnternehmensProfil Compact nebo Standard). Společnost KSV1870 také nabízí objednání inkasní služby nebo zastupování věřitelů v insolvenčním řízení.

 

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

V souvislosti se zavedením EUR je mezi našimi a rakouskými firmami téměř výlučně prováděn platební styk v této měně. Používají se běžné platební podmínky v mezinárodním obchodě (dokumentární inkaso a plat proti dokumentům, akreditiv a u úvěrových platebních podmínek "placení proti akceptaci"). Naše malé firmy a začínající exportéři prodávají často zboží s nekrytou splatností 1–2 měsíce, čehož je nutno se vyvarovat.

Platební morálka rakouských firem je poměrně dobrá a podle údajů společnosti KSV se v r. 2016 oproti předchozímu roku zůstala bez změn (viz níže uvedená tabulka). V průměru uhradily rakouské firmy v roce 2016 faktury po 29 dnech od data jejich vystavení . V případě soukromých subjektů se doba úhrady faktury oproti r. 2015  také nezměnila a činila v průměru  17 dní. Horší je platební morálka firem ve veřejné sféře, kde průměrná doba zaplacení činila v roce 2016  na úrovni zemské správy 37 dní a na úrovní obcí 32 dní. V obou uvedených případech došlo ale oproti r. 2015 ke zlepšení, na úrovni obcí se platební morálka zlepšila výrazně.

Při posuzování platební morálky je třeba vzít v úvahu i regionální rozdíly (viz níže uvedená tabulka)

Doba zaplacení ve spolkových zemích Rakouska dle typu zákazníků v roce 2016 (ve dnech od data vystavení faktury + změna oproti 2015)

 

Veřejné subjekty

zemské správy

Veřejné subjekty/obcí

Firmy

Soukromé subjekty

Vídeň

39 (-3)

38 (-4)

30 (0)

17 (+1)

Dolní Rakousko

39 (+1)

35 (-3)

30 (0)

17 (+1)

Horní Rakousko

42 (+1)

35 (-6)

29 (0)

17 (+1)

Korutany

39 (-2)

34 (-7)

30 (+2)

17 (0)

Burgenland

39 (+6)

31 (-2)

33 (+3)

17 (+3)

Tirolsko

35 (+1)

31 (-3)

30 (0)

19 (-5)

Salzburg

37 (+2)

31 (-4)

30 (0)

18 (0)

Štýrsko

35 (-2)

31 (-6)

29 (+1)

17 (0)

Vorarlberg

33 (-2)

28 (-7)

28 (-2)

16 (-1)

RAKOUSKO

37 (-1)

32 (-6)

29 (0)

17 (0)

Zdroj informací: KSV 1870 (2016)

Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rakousku proto firmám doporučuje, vždy se předem pojistit řádným sepsáním smlouvy (předmět plnění, dodací lhůty, platební a dodací podmínky). Mnohdy spory o neplacení nevyplývají z nesolventnosti nebo neserióznosti odběratele, nýbrž z nedorozumění a nepřesně dohodnutých podmínek. Dále doporučuje ověřit si solventnost partnera u peněžního ústavu (bankovní informace), u specializované agentury či přímo u Obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví. V neposlední řadě doporučuje začlenit do smlouvy doložku „výhrada vlastnictví", která při případném konkurzním řízení dává přednostní právo na úhradu pohledávky.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Níže uvedené svátky platí na celém území Rakouska. Jednotlivé spolkové země mohou mít ještě některá specifika, např. každá země má svého patrona.

Nový rok (1.1.)
Tři králové (6.1)
Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek)
Svátek práce (1.5.)
Nanebevstoupení Páně (pohyblivý svátek)
Svatodušní svátky (pohyblivý svátek)
Boží tělo (pohyblivý svátek)
Nanebevzetí Panny Marie (15.8.)
Státní svátek Rakouské republiky (26.10.)
Zvěstování Panny Marie (8.12.)
První svátek Vánoční (25.12.)
Druhý svátek Vánoční (26.12.)

Obvyklá pracovní doba v Rakousku na úřadech je od 08,00 do 17,00, v pátek odpoledne některé úřady končí dříve. V obchodech je otevřeno ve všední dny od 09,00 do 19,00, v sobotu od 09,00 do 13,00. Ve vídeňské oblasti se prodloužila otevírací doba některých větších obchodů a řetězců ve čtvrtek až do 22,00 a v sobotu do 17,00 až 18,00.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území Rakouska bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, pokud nemají vyznačenou část (t.j. bez odstřiženého rohu).

Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu, nikoli pro v něm event. zapsané dítě držitele občanského průkazu, které musí mít vlastní cestovní doklad. Řidiči musí být vybaveni tzv. zelenou kartou.

V souvislosti se členstvím ČR v EU se každý státní příslušník ČR při cestě do Rakouska může dovolávat práva svobodného pohybu v jiném členském státě EU. Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Při pobytu delším 3 dnů je nutné se v Rakousku  policejně přihlásit (v případě soukromého ubytování). Při ubytování v ubytovacích zařízeních přechází tato povinnost na ubytovatele.

Před cestou osobním vozidlem se doporučuje sjednat havarijní pojištění, resp. připojištění vozidla.

Rakousko patří dlouhodobě k zemím s nízkou mírou kriminality. Přesto se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti zvláště na místech s vyšší koncentrací lidí. Opatrnost při ochraně osobních věcí je žádoucí především ve větších městech a turistických centrech, kde může dojít ke krádežím cestovních dokladů nebo peněz. V případě odcizení cestovního dokladu nebo občanského průkazu je nutné záležitost ohlásit místní policii, která okradenému vydá protokol o odcizení dokladu, a dále úřadu v ČR, který doklad vydal, případně zastupitelskému úřadu, aby se předešlo zneužití tohoto dokladu. Ztrátu je vhodné také nahlásit nejbližšímu rakouskému úřadu pro ztráty a nálezy (více např. na https://www.wien.gv.at/verwaltung/fundservice/verlustanzeigen.html).

Při pobytu na území Rakouska je nutné respektovat rakouské zákony. Za porušení právních předpisů jsou stanoveny finanční postihy, případně jiné sankce. Týká se to především dopravních předpisů. Od konce roku 2016 probíhá na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 spolupráce mezi ČR a Rakouskem v oblasti výměny údajů o registraci vozidla, která usnadňuje určení totožnosti osob podezřelých ze spáchání dopravních přestupků jako například překročení nejvyšší povolené rychlosti nebo řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Pokuta za porušení dopravních předpisů může být zaslána příslušným rakouským úřadem přímo do ČR na adresu osoby, která je registrována jako majitel vozidla, kterým byl přestupek spáchán. V případě spáchání dopravního přestupku a zastavení řidiče rakouskou policií musí být vyměřená pokuta zaplacena na místě. Nemá-li řidič dostatek finančních prostředků na úhradu vyměřené pokuty na místě, může mu být zadržen jakýkoliv cenný předmět. Při neuhrazení pokuty nelze vyloučit její vymáhání soudní cestou. Zastupitelské úřady v tomto ohledu nejsou oprávněny vstupovat do soudních, příp. správních řízení.

V některých městech jsou zavedeny parkovací zóny. Parkovací lístky je možné zakoupit v trafikách. Za nesprávné parkování jsou udělovány vysoké pokuty, montovány "botičky", případně může být vozidlo za poplatek cca 250 EUR (plus pokuta od policie) odtaženo.


Ceny dálničních známek pro osobní automobily v roce 2017 činí: roční 86,40 EUR, dvouměsíční 25,90 EUR, desetidenní 8,90 EUR. Jízda bez dálniční známky je obvykle pokutována ve výši 120,- EUR. Průjezd osobních vozidel některými silničními úseky může podléhat dalšímu zpoplatnění (zvláštní mýtné).

Motorové vozidlo musí být vybaveno oranžovou reflexní vestou pro každou osobu cestující v motorovém vozidle pro případ poruchy či nehody a následné opuštění vozidla. S platností od roku 2008 je zavedena povinnost zimních pneumatik od 1. 11. do 15. 4. pro všechny typy vozidel.


Nejvyšší povolená rychlost (pokud není v daném místě značkou stanoveno jiné omezení) osobních automobilů a motocyklů: 130 km/h dálnice, 100 km/h na ostatních komunikacích mimo obec, v uzavřených obcích 50 km/h pro všechny typy vozidel. Za překročení rychlosti jsou ukládány pokuty, případně může být odebrán řidičský průkaz. Všechna vozidla musí být označena státem registrace, vybavena výstražným trojúhelníkem a lékárničkou, motocyklisté helmou.


Povinnost připoutat se bezpečnostními pásy platí i pro spolujezdce. Podle rakouského zákona o provozu motorových vozidel (§ 106, odst. 5) nemusí děti do 14 let, pokud jsou větší než 150 cm a současně schopny užívat sedadla, sedět v dětské sedačce (o váze zákon nehovoří). V každém případě však musí být dítě připoutáno bezpečnostními pásy a sedět na zadním sedadle. Do 14 let věku je bez ohledu na výšku dítěte zakázáno sedět na předním sedadle. V Rakousku je důsledně kontrolován technický stav vozidla. V případě, že je při namátkové kontrole odhalena technická závada vozidla, je rakouská policie oprávněna uložit pokutu, případně trvat na odstranění závady na území Rakouska a do jejího odstranění vozidlo zadržet.

Při vážných škodách, zraněních apod., vzniklých v souvislosti s dopravní nehodou, je nutné přivolat policii. Při dopravních nehodách s menšími materiálními škodami a v případě, že jsou oba účastníci přítomni, není pochyb o jejich identitě a došlo mezi nimi k dohodě, není nutné policii volat. Účastníci nehody si vymění osobní údaje, údaje k pojistce a vozidlu a událost řeší pojišťovny. Pokud je policie v takovýchto případech přesto přivolána, je nutné počítat se zaplacením poplatku cca 40 EUR. Při nehodě se doporučuje sepsat mezi jejími účastníky zprávu o nehodě (Unfallbericht). Formuláře jsou k dispozici u českých pojišťoven. Při nehodě nebo poruše vozidla je možné volat rakouský automotoklub OAMTC (Der Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touring Club), tel. číslo +43 1 25 120 00 nebo jednoduše 120. Na internetové adrese sdružení OAMTC (http://www.oamtc.at) a ARBÖ (http://www.arboe.at) je možno získat bližší motoristické informace.

Ve vysokohorských oblastech je důležité nepodceňovat náročnost terénu a klimatické podmínky, nezapomínat na připojištění pro vysokohorskou turistiku a na speciální připojištění

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

K 1.5.2011 skončilo ze strany Rakouska přechodné období na volný pohyb pracovních sil. Pro české zaměstnance a české firmy tak - vedle možnosti založení provozovny nebo pobočky - platí úplná volnost pohybu osob a služeb. Český občan tedy může pracovat v Rakousku bez pracovního povolení a povolení k pobytu, a měly by pro něj platit stejné podmínky jako pro rakouské občany. Jakmile je český zaměstnanec zaměstnán rakouským zaměstnavatelem, je v Rakousku příslušný k dani z příjmu (viz kapitola 1.7). Veškeré formální náležitosti (co se týče mzdy, zdravotního a sociálního pojištění, srážky daně ze mzdy, atd.) vyřizuje rakouský zaměstnavatel. Rakouský zaměstnavatel však nevyřizuje roční daňové zůčtování, tzv. „Arbeitnehmerveranlagung“.

Český podnikatel, který chce své zaměstnance vysílat do Rakouska, nemusí vyřizovat pro vysílající zaměstnance žádné povolení, má ale na základě směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb formální ohlašovací povinnost u Finanční policie (hlášení o vyslání ZKO). V závislosti na druhu hospodářské činnosti musí český podnikatel kromě toho splňovat předpoklady živnostenského práva - zejména musí před vykonáváním činnosti, která je v Rakousku vázána, podat oznámení o poskytnutí služeb (tzv. Dienstleistungsanzeige) na rakouském ministerstvu pro vědu, výzkum a hospodářství (BMWFW).

Dále musí česká firma během realizace zakázek v Rakousku dodržovat vnitřní rakouské mzdové a sociální podmínky, tzn. je povinna poskytnout svým zaměstnancům základní minimální mzdu  a v alikvótní výši i případné další platby či příplatky podle příslušné rakouské kolektivní smlouvy.  Dále  je zapotřebí mít pohotově na místě vykonávání práce veškeré zaměstnanecké dokumenty v německém překladu a za celou dobu zakázky.

Součinnost více OSVČ v rámci stejné zakázky a na základě smluv o dílo není podle rakouských úřadů přípustné. V takovém případě dochází s vysokou pravděpodobností k přehodnocení osob OSVČ na zaměstnance a následují vysoké peněžité pokuty.

Za dodržování sociálních podmínek stavebních dělníků a zejména za úpravu jejich nároku na placenou dovolenou a odstupné je odpovědná pojišťovna stavebních dělníků (Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse/BUAK).

Na základě v Rakousku implementované Směrnice EU o službách, je podnikům usnadněno poskytování služeb uvnitř EU tím, že všechny důležité úřední postupy mohou být prováděny online. Za tímto účelem existuje na internetu jednotné kontaktní místo (einheitlicher Ansprechpartner – zkratka EAP). V Rakousku byl za tímto účelem vytvořen portál směrnice o službách, který je dostupný na internetu pod http://www.eap.gv.at/.

Podrobnou informaci o aktuálních podmínkách zaměstnávání občanů ČR v Rakousku uvádíme v příloze Možnosti zaměstnávání českých občanů v Rakousku.(http://www.mzv.cz/vienna/cz/obchod_a_ekonomika/obecne_obchodni_informace/zamestnavani_ceskych_obcanu_v_rakousku/index.htm

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

I přes platnost Smlouvy mezi ČR a AT o sociálním zabezpečení, ze které vyplývá občanům ČR nárok na nutnou bezodkladnou péči na území Rakouska, mají v této oblasti přednost příslušná nařízení EU. V souladu s nimi má občan ČR v Rakousku právo na bezodkladnou zdravotní péči.

Pro případ nutného standardního a bezplatného ošetření (na které má nárok) občana ČR v době jeho přechodného pobytu v Rakousku je nutné, aby se pacient vykázal následujícími doklady:

 • Evropský průkaz zdravotního pojištění" (tj. v pravém rohu v poli s hvězdičkami s označením CZ), případně
 • Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění"
 • Platný průkaz totožnosti

V místě ošetření musí pacient vyplnit „Prohlášení pacienta pojištěného v členském státu EU, EHP nebo ve Švýcarsku při použití odborných služeb během přechodného pobytu v Rakousku".

Veškeré podklady o ošetření postupuje smluvní lékař místně příslušné oblastní zdravotní pojišťovně (Gebietskrankenkasse), která následně uplatňuje nároky na finanční vyrovnání u příslušných zdravotních pojišťoven v ČR.

Jak ovšem vyplývá ze zkušeností pracovníků ZÚ, rakouský zdravotnický personál není vždy dobře informován o výše uvedeném postupu a často požaduje neoprávněně úhradu za lékařské ošetření. Za ošetření se platí v soukromých zdravotních zařízeních a klinikách. Horská služba a letecký převoz ze sjezdovky nebo z hor rovněž nejsou kryty z veřejného zdravotního pojištění. ZÚ proto doporučuje před cestou uzavřít příslušné připojištění pro cesty a pobyt, které by krylo i případnou repatriaci zraněného, nemocného či zemřelého. Při uzavírání cestovního připojištění je nutné se ujistit, že tato pojistka skutečně kryje rizika spojená s lyžováním nebo vysokohorskou turistikou.

V případě nejasností při ošetření je možné se obrátit na Vídeňskou územní zdravotní pojišťovnu, která je sběrnou pojišťovnou pro občany z ČR. Kontaktní adresa:

Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) - Vídeňskáúzemnízdravotnípojišťovna
Wienerbergstraße 15-19 A - 1100 Wien
Telefon: (+43 1) 60122-0, Fax: (+43 1) 60246-13
E-mail: office@wgkk.sozvers.at
Web: http://www.wgkk.at

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: