Realizovaná dodávka pro výzkumné centrum CERN je prestižní referencí

25. 1. 2016 | Zdroj: CzechTrade

České firmy, které mají zájem stát se dodavatelem zboží nebo služeb pro CERN či o případnou účast na příští podnikatelské misi do sídla této mezinárodní organizace, se mohou hlásit průběžně u koordinátora pro styk průmyslu České republiky s CERN, Ing. Oldřicha Veselého, odborného pracovníka agentury CzechTrade.

Vlajka České republiky před CERN v Ženevě. Foto © CERNVýzkumné centrum CERN, oficiálně Evropská organizace pro jaderný výzkum, bylo založeno v roce 1954 v Ženevě. Jejím hlavním cílem je všestranný výzkum fundamentálních zákonů mikrosvěta, už delší dobu je však zároveň zdrojem moderních technologií vyvinutých pro potřeby výzkumu. Ty významným způsobem ovlivňují celou společnost (v CERN například vznikl World Wide Web).

CERN je nejdůležitější světovou laboratoří fyziky elementárních částic, provozující největší urychlovač na světě LHC. Spolupracuje ve výzkumu i v jiných oblastech, jako je astrofyzika a klimatologie. Velká pozornost je věnována využití získaných znalostí a vyvinutých technologií v medicínském výzkumu i praxi.

Česká republika se stala řádným členem CERN po svém vzniku v roce 1993. O rok dříve bylo do CERN přijato tehdejší Československo. Česká republika je zapojena do širokého spektra experimentů a projektů.  Pro Českou republiku je členství v CERN důležité nejen z hlediska účasti na špičkových experimentech, ale také vzhledem k příležitostem, které poskytuje mladým vědcům i technikům. Prohlubují si své znalosti a dovednosti, které pak mohou uplatnit doma.

Členství v CERN České republice rovněž poskytuje přístup k moderním technologiím a otevírá českým podnikům možnost ucházet se o významné průběžně vypisované zakázky.

Celkovou koordinaci spolupráce naší republiky s CERN zastřešuje Výbor pro spolupráci ČR s CERN, který je poradním orgánem odborného gestora spolupráce s CERN, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jeho členem jsou zástupci zainteresovaných ministerstev, vědeckých pracovišť a institucí.

Pro zlepšení toku informací mezi nákupním oddělením CERN a firmami pracují v členských státech koordinátoři pro styk s průmyslem (ILO – Industrial Liaison Officer). Tuto činnost v České republice zajišťuje specialista agentury CzechTrade, Ing. Oldřich Veselý. Informace o vypisovaných výběrových řízeních jsou zveřejňovány v on-line databázi na portálu BusinessInfo.cz a rozesílány českým firmám prostřednictvím služby CzechTrade denně. Agentura CzechTrade též nabízí související poradenské služby.

Prvním krokem nového dodavatele je registrace v databázi dodavatelů CERN, kterou lze provést prostřednictvím on-line formuláře. Po potvrzení registrace v databázi dodavatelů začne firma sledovat vypsaná výběrová řízení. Firmy, které projeví zájem o účast ve výběrovém řízení na dodávku zboží nebo služeb pro CERN a vyhovují zadaným požadavkům, obdrží kompletní specifikace a kontakt na specialistu nákupního oddělení CERN, což jim umožní podání nabídky. CERN posoudí nabídky podle předem stanovených kritérií a vybere dodavatele, se kterým uzavře kontrakt.

totem

Vakuový systém firmy VAKUUM PRAHA na experimentu TOTEM (Foto: CERN)

Uzavření a realizace kontraktu na dodávky pro CERN znamená pro každou firmu nejen cenné vítězství ve tvrdé mezinárodní konkurenci, ale rovněž výbornou referenci, dosvědčující vysokou technologickou a kvalitativní úroveň výroby.

Výhodnou příležitostí jak získat informace „přímo u pramene“ je pro české firmy také účast na misích, které jsou v poslední době pořádány ve spolupráci se Stálou misí v Ženevě a Výborem pro spolupráci ČR s CERN. V letošním roce se uskutečnily dvě takové mise a zástupci českých firem, kteří se jich zúčastnili, byli s jejich výsledky spokojeni. Měli možnost navštívit vybraná vědecká i montážní pracoviště, seznámit se s připravovanými projekty a potřebami dodávek k zajištění jejich realizace, diskutovat související problematiku s oborově příslušnými pracovníky nákupního oddělení CERN, jakož i s Čechy, kteří pracují na konkrétních experimentech. Důležitá je také možnost vzájemné výměny zkušenosti ze spolupráce s CERN či projednání možností subdodávek.

Informace o pořádání misí jsou publikovány na stránkách BusinessInfo.cz a rozesílány e-mailem abonentům již zmíněné služby CzechTrade denně.

České firmy, které zvítězily v minulosti ve výběrových řízeních různých oborů, mohou potvrdit, že dodávka pro CERN je pro každou firmu vždy významnou referencí. Z úspěchů českých firem lze jmenovat například napájecí zdroje od firmy AREM PRO, s.r.o., turbocirkulátory od firmy ATEKO  a.s., pixelové senzory od ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o, či vakuové systémy od VAKUUM Praha s.r.o. V poslední době uspěla rovněž firma PSJ a.s. v oblasti inženýringu a stavebnictví.

Má-li Vaše firma zájem stát se dodavatelem zboží nebo služeb pro CERN či o případnou účast na příští podnikatelské misi do sídla této mezinárodní organizace, můžete se hlásit průběžně u koordinátora pro styk průmyslu České republiky s CERN, Ing. Oldřicha Veselého: oldrich.vesely@czechtrade.cz, odborného pracovníka agentury CzechTrade, který Vám zároveň zodpoví veškeré Vaše dotazy, které se týkají problematiky dodávek a spolupráce s CERN .

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek