Reálný růst HDP Srbska 2,5 procent za čtvrté čtvrtletí roku 2016

13. 3. 2017 | Zdroj: NewBalkan.com

Statistický úřad Srbska zveřejnil výsledky výpočtu kvartálního HDP, který je proveden výrobní a výdajovou metodou, v běžných a stálých cenách.

Reálný růst HDP ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 byl meziročně vyšší o 2,5 procent. Údaje očištěné od sezónních vlivů ukazují růst HDP ve 4.čtvrtletí roku 2016 o 0,2 procent oproti předchozímu čtvrtletí.

Z pohledu činností byl v uvedeném čtvrtletí meziročně zaznamenán významný reálný růst HDP v zemědělství, lesnictví a rybářství (8,1 procent) a v sektorech velkoobchodu a maloobchodu a opravy motorových vozů, dopravy a skladování a ubytovacích a stravovacích služeb (4,2 procent).

Reálný růst HDP byl zaznamenán také v sektoru finančních služeb a pojišťovnictví (3,2 procent), sektoru informací a komunikací (2,6 procent), průmyslu a dodávkách vody a nakládání s odpadními vodami (2,2 procent), zatímco pokles HDP byl zaznamenán ve stavebnictví (0,6 procent).

(Vláda Republiky Srbsko)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek