Řecko chce pokročit v elektrifikaci tratí, partnery hledá i v Česku

15. 2. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Řecko chce pokročit v elektrifikaci tratí, partnery hledá i v Česku Zastupitelský úřad v Athénách zaznamenal počátkem roku 2017 signály, podle kterých chtějí řecké dráhy v nejbližším období pokročit s modernizaci tratí a elektrifikaci všech hlavních koridorů. Velké místní stavební firmy optimisticky očekávají, že v prvních měsících roku 2017 budou vyhlášeny první výzvy a tendry.

Železniční síť v Řecku nabízí značný prostor pro další rozvoj. Hlavní nákladní trať vede z pirejského přístavu a osobní z Athén do Soluně, kde se rozvětvuje ve směru do Evropy (hraniční přechody s Makedonií a Bulharskem) a na východ (hraniční přechod s Tureckem). Délka železniční sítě je zhruba 2550 km, z toho jen 70 % splňuje evropské parametry rozchodu kolejí a asi 800 km je elektrifikovaných.

Z evropských a národních prostředků je postupně realizován rozsáhlý program modernizace a elektrifikace železničních tratí Pireus (Ikonio) – Athény – Soluň, Soluň – přístav Alexandupolis – Ormenio s napojením na Bulharsko (Burgas) a Turecko a Athény – přístav Patras s napojením na Itálii. Program brzdí nedostatek národních prostředků. Na přelomu roku 2016/17 se objevily zprávy o jeho restartování. Jako první by měla začít elektrifikace úseku Alexandrupolis – Ormenio – Burgas, na které se budou společně podílet Řecko a Bulharsko (jednání začala již v září 2016).

Mapa řecké železniční trati

Mapa řecké železniční trati

Všeobecně se předpokládá, že jednou z podmínek účasti v tendrech budou zkušenosti s realizací staveb tohoto druhu a reference, pokud možno z evropských projektů. Od účastníků tendru se bude očekávat schopnost naprojektovat od nuly veškerou infrastrukturu nezbytnou k elektrifikaci stávající konvenční trati (trolejové vedení, rozvodny, kontrolní systém, atd.). Jedná se o specifické práce, pro které budou řecké firmy hledat partnery v zahraničí, zatímco samy by zajišťovaly stavební a elektroinstalační práce, dodávky zařízení a celkové vedení projektů.

Bližší údaje k případné spolupráci s řeckými partnery budou zveřejněny prostřednictvím informačního systému SINPRO agentury CzechTrade.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Athénách (Řecko). Autoři: Milan Fischer, zástupce velvyslance, Jitka Chromcová, asistentka pro obchodní, ekonomickou a politickou agendu.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek