Řecko: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Athénách (Řecko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Řecku trvale působí národní zastoupení Evropské komise a Evropského parlamentu. Dále zde působila od r. 2010 zvláštní služba tzv. Task Force for Greece, expertní skupina pod vedením EK a za účasti některých ČS EU, která poskytovala řecké vládě na základě vyžádání jednotlivých ministerstev technickou pomoc při přípravě a realizaci vybraných úkolů fiskální konsolidace, strukturálních reforem a privatizace. Po skončení 2. reformního programu a v rámci reorganizace EK se tato služba začlenila do pevné struktury EK "Structural Reform Support Service", a pokračuje v předchozí činnosti i v rámci probíhajícího  3. reformního programu. Činnost řeckého týmu je financována z prostředků strukturálních fondů vyčleněných pro Řecko v rámci Plánu na technickou spolupráci.

V Řecku dále působí v oblasti řešení migrační krize především agentury FRONTEX, EASO a Europol.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna (v mld. €)

 

2012

2013

2014

2015

2015/14 (%)

Dovoz z EU

22,7

22,1

23,3

23,0

-1,1

Vývoz do EU  

12,2

12,8

13,1

14,0

7,1

Obrat

34,9

34,9

36,4

37,0

1,9

Zdroj: Řecký statistický úřad (EL.STAT.)

Teritoriální struktura viz 2.2.

Investice (v mld. €)

 

2011

2012

2013

2014

2015

PZI ČS EU do GR

376

1 716

1 042

131

-588

PZI do   GR celkem

822

1 354

2 122

1 259

-261

PZI GR do ČS EU

837

 -202

-821

263

-27

GR PZI celkem

1 275

527

-592

682

342

 Zdroj: Řecká centrální banka

Teritoriální struktura viz 2.5.

Služby (turistika, doprava)

V oblasti cestovního ruchu reprezentují země EU 60 % návštěvníků Řecka. V roce 2015 přijelo z EU do Řecka více než 15 mil. návštěvníků, tj. 63,5 % z celkového počtu(2015/14 meziroční nárůst 13 %), což vyneslo tržby 8,25 mld. eur (67 % celkových tržeb z cestovního ruchu, 2015/14 nárůst 14 %).

Údaje o podílu zemí EU na dopravních službách nejsou k dispozici.

Zdroj: Řecký statistický úřad

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Řecko plně využívá všechny formy financování ze strukturálních a investišních fondů EU. Na rozpočtové období 2014-20 bylo Řecku alokováno celkem 20,4 mld. eur, z toho v rámci:

  • Zemědělského fondu na rozvoj venkova: 4,7 mld. eur/23,1 %
  • Fondu regionálního rozvoje: 8,2 mld. eur/40,1 %
  • Sociálního fondu: 3,7 mld. eur/18,1 %
  • Kohezního fondu: 3,2 mld. eur/15,9 %

Prakticky všechny významné investiční projekty jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů EU. Řecko v důsledku zařazení do reformního programu získalo na začátku výjimku, na základě které činí výše národního podílu pouze 5 % rozpočtu a z prostředků EU fondů mohou být profinancovány i provozní náklady projektu. V současné době jsou s ohledem na ekonomickou situaci Řecka vybrané projekty plně financovány z prostředků EU.

Na operační program ochrany životního prostředí je vyčleněno 4,3 mld. eur, konkurenceschopnost 2,5 mld. eur, dopravní a energetickou infrastrukturu 2,5 ml. eur, obnovitelné zdroje energie 2,2 mld. eur, zaměstnanost 1,8 mld. eur, sociální začlenění 1,5 mld. eur, vzdělávání 1,3 mld. eur, prevenci před klimatickými změnami 1,3 mld. eur, výzkum a vývoj 1,2 mld. eur, IT 0,8 mld. eur, těchnickou pomoc 0,8 mld. eur a veřejnou správu 0,3 mld. eur. Více viz web Evropské komise.

Řecko dále čerpá prostředky z EU fondů spojené s migrační a azylovou politikou, a to z Asylum Migration and Integration Fund (AMIF) a Internal Security Fund /ISF), celkem rozpočtováno na 2014-20 509 mil. eur, tato částka byla navýšena o dalších 188 mil. eur na řešení aktuálních migračních potřeb.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: