Řecko: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance

údaje v mld. € 

2012

2013

2014

2015

2016

Dovoz 

49,54

47,00

48,33

43,62

43,96

(meziroční změna v %)

+1,3

-5,1

+2,8

-9,7

+0,8

Vývoz

27,58

27,30

27,12

25,88

25,41

(meziroční změna v %)

+13,1

-1,0

-0,6

-4,6

-1,8

Bilance

-21,96

-19,70

-21,21

-17,75

-18,55

(meziroční změna v %)

-10,4

-10,3

+7,6

-16,3

+4,5

Zdroj: Řecký statistický úřad

V r. 2016 klesl objem vývozu o 1,8 %, což potvrzuje, že přes pokles nákladů na pracovní sílu naráží růstová kapacita vývozu na bariéru nízké konkurenceschopnosti řeckého zboží a omezený sortiment vývozních komodit. Naopak dovoz vzrostl o 0,8 %. Bilance zahraničního obchodu je nadále výrazně deficitní s nárůstem o 800 mil. eur, tj. 4,5 %.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

údaje v mld. € 

2012

2013

2014

2015

2016

Dovoz celkem

49,54

47,00

48,33

43,62

43,96

EU

22,73

22,13

23,31

23,10

24,06

3. země

26,80

24,87

25,01

20,53

19,90

Vývoz celkem

27,58

27,30

27,12

25,88

25,41

EU

12,19

12,82

13,10

14,03

14,28

3. země

15,39

14,48

14,02

11,85

11,13

Zdroj: Řecký statistický úřad

Podíl ČS EU na řeckém dovozu i vývozu dlouhodobě roste, v r. 2016 reprezentoval 55 % dovozu a 56 % vývozu.

Teritoriální struktura řeckého zahraničního obchodu:

Hlavní obchodní partneři v roce 2016

 

 

 Dovoz    

údaje v mld. € 

2016

hodnota

Podíl (%)

2015

hodnota (pořadí)

1.

Německo

4,88

10,4

4,70 (1.)

2.

Itálie

3,88

8,3

3,64 (2.)

3.

Čína

2,89

6,2

2,55 (5.)

4.

Rusko

2,84

6,0

3,40 (3.)

5.

Nizozemsko

2,44

5,2

2,42 (6.)

6.

Irák

2,37

5,0

3,00 (4.)

7.

Francie

1,94

4,1

1,95 (7.)

8.

Jižní Korea

1,79

3,8

1,47(10.)

9.

Španělsko

1,63

3,5

1,60 (8.)

10.

Bulharsko

1,60

3,4

1,49 (9.)

 

Ostatní země

20,70

44,1

17,40

 

Celkem

46,96

100,0

43,62

30.

ČR

0,293

0,6

0,290 (31.)

 

 

 Vývoz  

údaje v mld. € 

2016

hodnota

Podíl (%)

2015

hodnota (pořadí)

1.

Itálie

2,84

11,2

2,94 (1.)

2.

Německo

1,96

7,7

1,89 (2.)

3.

Kypr

1,63

6,4

1,54 (4.)

4.

Turecko

1,35

5,3

1,71 (3.)

5.

Bulharsko

1,31

5,2

1,36 (5.)

6.

USA

1,10

4,3

1,24 (6.)

7.

Velká Británie

1,08

4,3

1,10 (7.)

8.

Libanon

1,05

4,1

0,77 (9.)

9.

Rumunsko

0,77

3,0

0,73 (11.)

10.

Egypt

0,75

3,0

1,04 (8.)

 

Ostatní

11,57

45,5

11,56

 

Celkem

25,41

100,0

25,88

29. ČR 0,204 0,8 0,196 (32.)

Zdroj: Řecký statistický úřad

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Dovoz

                                 

údaje v mld. € 

2015

2016

16/15

(%)

Hodnota

Podíl (%)

Hodnota

Podíl (%)

SITC0  Potraviny a živá zvířata

5,09

11,7

5,38

12,2

+5,7

SITC1  Nápoje a tabák

0,56

1,3

0,61

1,4

+8,9

SITC2  Suroviny nepoživatelné

1,11

2,5

1,09

2,5

-1,8

SITC3  Minerální paliva a maziva

11,38

26,1

9,72

22,1

-14,6

SITC4  Živočišné a rostlinné oleje

0,27

0,6

0,24

0,5

-11,1

SITC5  Chemikálie apod.

6,78

15,6

6,84

15,6

+0,9

SITC6  Tržní výrobky dle materiálu

4,86

11,2

5,27

12,0

+8,4

SITC7  Stroje a dopravní prostředky

8,75

20,1

9,65

21,9

+10,3

SITC8  Průmyslové spotřební zboží

4,68

10,7

5,11

11,6

+9,2

SITC9  Ostatní komodity

0,10

0,2

0,04

0,1

-60,0

Celkem

43,58

100,0

43,96

100,0

+0,8

Zdroj: Řecký statistický úřad

 

Komoditní struktura dovozu zůstala bez podstatné změny. Vedou primární komodity (minerální paliva, potraviny a živá zvířata), přičemž minerální paliva reprezentují zhruba čtvrtinu dovozu, následují stroje a dopravní prostředky (okolo 20 %) a chemikálie (15 %).

V roce 2016 byl největší nárůst dovozu v relativních i absolutních hodnotách u strojů a dopravních prostředků (SITC8 +10,3 %, tj. 0,9 mld. eur) a největší pokles u minerálních paliv (SITC3 -14,6 %, tj. 1,66 mld. eur).     

Vývoz

                                 

údaje v mld. € 

2015

2016

16/15

(%)

Hodnota

Podíl (%)

Hodnota

Podíl (%)

SITC0  Potraviny a živá zvířata

3,89

15,1

4,27

16,8

+9,8

SITC1  Nápoje a tabák

0,67

2,6

0,74

2,9

+11,5

SITC2  Suroviny nepoživatelné

1,03

4,0

1,02

4,0

-1,0

SITC3  Minerální paliva a maziva

7,60

29,4

6,91

27,2

-9,1

SITC4  Živočišné a rostlinné oleje

0,72

2,8

0,67

2,6

-6,9

SITC5  Chemikálie apod.

2,72

10,5

2,74

10,8

+0,7

SITC6  Tržní výrobky dle materiálu

4,14

16,0

3,98

15,7

-3,9

SITC7  Stroje a dopravní prostředky

2,62

10,1

2,60

10,2

-0,7

SITC8  Průmyslové spotřební zboží

1,83

7,1

1,95

7,7

+6,6

SITC9  Ostatní komodity

0,60

2,3

0,54

2,1

-10,0

Celkem

25,82

100,0

25,41

100,0

-1,8

Zdroj: Řecký statistický úřad

Komoditní struktura vývozu zůstala bez podstatné změny. Vedou primární komodity (minerální paliva, potraviny a živá zvířata), přičemž minerální paliva reprezentují více než čtvrtinu vývozu (jedná se o naftu a benzin rafinovanou v Řecku) a potraviny téměř 17 %, následují tržní výrobky, stroje a dopravní prostředky a chemikálie.

V roce 2016 byl významný nárůst vývozu v relativních i absolutních hodnotách u potravin (SITC0 +9,8 %, tj. 380 mil. eur) a největší pokles u minerálních paliv (SITC3 -9,1 %, tj. 690 mil. eur).     

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Podmínky jsou dány členstvím Řecka v EU. Neexistují VT parky ani investiční zóny se zvláštními podmínkami.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Čisté PZI do GR – odvětvová struktura

 

 údaje v mil. € 

2012

2013

2014

2015/*

2016/*

Podíl (%)

Zemědělství, chov dobytka, rybolov, lesy

11,1

-2,4

2,1

2,1

5,1

0,2

Doly a kamenolomy

7,7

143,1

136,1

68,6

81,4

2,9

Zpracovatelský průmysl

450,2

-252,9

-324,9

2,6

64,9

2,3

Eletroenergetika, zemní plyn

95,6

117,6

1,0

5,7

24,0

0,9

Stavebnictví

26,0

28,9

-34,5

5,0

5,7

0,2

Služby

758,9

2.086,8

2.222,2

913,5

2.523,0

89,3

Nezařazené

4,9

0,9

20,5

30,8

122,0

4,3

Celkem

1.354,3

2.122,1

2.022,5

1.028,2

2.826,2

100,0

Zdroj: Řecká centrální banka, Vysvětlivky: /* předběžné údaje, (-) odliv PZI

 

Čisté PZI do GR – teritoriální struktura

 

 údaje v mil. € 

2012

2013

2014

2015/*

2016/*

Podíl (%)

Evropa

1.717,6

1.923,0

735,6

347,3

2.183,9

77,3

- EU celkem

1.715,5

1.042,0

634,5

390,4

2.022,9

-

- eurozóna

1.531,5

1.193,3

714,4

328,0

1.608,3

-

Amerika

-144,2

110,9

1.125,9

579,1

281,4

10,0

Oceánie

2,8

-1,4

-3,5

-3,9

-1,3

-0,1

Asie

-189,3

112,2

179,4

116,7

371,0

13,1

Afrika

-33,0

-23,0

-14,5

-10,9

-9,1

-0,3

Nezařazené

0,5

0,5

-0,4

-0,1

0,3

0,0

Celkem

1.354,3

2.122,1

2.022,5

1.028,2

2.826,2

100,0

Zdroj: Řecká centrální banka, Vysvětlivky: /* předběžné údaje, (-) odliv PZI

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Omezení

Převážná většina odvětví je otevřena cizímu kapitálu s možností 100 % podílu domácího a zahraničního soukromého kapitálu v jednotlivých společnostech (mimo obranu, aerolinie, částečně energetiku, municipální a komunální podniky), avšak regulační rámec pro jednotlivé sektory nebyl ještě dokončen. Problémem zůstává byrokracie a poměrně složitý postup při zakládání podniků, platný i pro řecké subjekty. Zlepšení investičního a podnikatelského prostředí v zemi je tak jednou z hlavních oblastí, na kterou se orientují strukturální reformy vlády. 

Elektronický obchodní rejstřík je postupně uváděn do provozu. Rejstřík akciových společností vede Ministerstvo pro regionální rozvoj, konkurenceschopnost a námořnictví. Centrální registr nemovitostí a katastrální úřad v našem pojetí zatím neexistují.

 

Pobídky

Základním investičním nástrojem je zákon č.4399/2016 „Investment Incentives Law - Statutory framework for the establisment of Private Investments Aid Schemes for the regional and economic development of the country“, z Řecku nazývaný „rozvojový zákon“:

https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/GR_Development_law_En_2.pdf

Informace o investiční legislativě, pobídkách a podmínkách poskytne agentura na podporu investiční a obchodní činnosti Enterpise Greece Invest&Trade, která rovněž poskytuje pomoc a podporu potenciálním investorům a měla by fungovat na principu „one-stop-shop“. Agentura vznikla v r. 2013 sloučením agentur na podporu investic (Invest in Greece Agency) a vývozu (Hellenic Export Promotion Organization).

Kontakty: http://www.enterprisegreece.gov.gr/en/contact-us  

Odpovědným ministerstvem je Ministerstvo pro hospodářství a rozvoj:

Ministry of Economy and Development

DG Private Investmens - Investor Services Office

T: +30 210 32588-00,-04

E-mail: infodesk@mnec.gr

https://www.ependyseis.gr/   (v řečtině)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: