Registr živnostenského podnikání

28. 6. 2004 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Možnost vyhledávat podnikatele podle jeho identifikačního čísla (IČ), firmy nebo adresy; k dispozici jsou rovněž různé statistiky. Službu poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Služba rovněž umožňuje elektronické podání.

On-line Živnostenský rejstřík (RŽP) (dříve Registr živnostenského podnikání) slouží k vyhledávání firem a samostatných podnikatelů. Zřizovatelem služby je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) České republiky. RŽP poskytuje rovněž různé statistické údaje.

Vyhledávání v rejstříku

Formulář Vyhledání podnikatelského subjektu slouží k zadání kritérií, která se mají brát v úvahu při výběru podnikatelů z databáze. Máte možnost vyhledávat podnikatele podle identifikačního čísla (IČ), firmy nebo adresy. Hledání probíhá v aktuálních i historických údajích. Velikost písmen a diakritika nemají na hledání vliv.

Charakteristika jednotlivých polí formuláře

IČ je identifikační číslo podnikatelského subjektu, které mu bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. Při hledání v databázi má prioritu před všemi dalšími parametry. Zadáte-li jako kritérium pro hledání např. IČ i firmu, bude firma ignorována a provede se výběr pouze těch podnikatelů, kteří mají požadované IČ. Identifikační číslo je nejvhodnějším údajem pro hledání. Jedno IČ by mělo být přiděleno pouze jedinému podnikateli v České republice, takže výsledkem hledání podle IČ bude v ideálním případě právě jeden podnikatelský subjekt. V databázi se však vyskytují i podnikatelé, u nichž není IČ známo. Vždy jde o dočasný stav (IČ bude doplněno v okamžiku, kdy se příslušný živnostenský úřad dozví jeho hodnotu), nicméně podle tohoto kritéria v takových případech požadovaný subjekt nenajdete. Nepodaří-li se Vám vyhledat podnikatele podle IČ, použijte pro vyhledání jiné kritérium – firmu nebo adresu.

Firma je zjednodušené označení pro jméno, pod kterým vystupuje podnikatelský subjekt a je pod ním evidován v živnostenském rejstříku. Podle typu subjektu se jedná o obchodní firmu (subjekty zapisující se do obchodního rejstříku), název právnické osoby (právnické osoby nezapisující se do OR) nebo jméno a příjmení fyzické osoby (fyzické osoby nezapisující se do OR). Po vyplnění tohoto kritéria se Vám zobrazí seznam podnikatelů, jejichž firma, název nebo jméno a příjmení vyhovuje Vámi zadané hodnotě.

Pro hledání podle firmy platí následující pravidla:

  • Hledání probíhá podle jednotlivých slov.
  • Na pořadí zadaných slov nezáleží. Vyhledáni však budou pouze podnikatelé, jejichž firma obsahuje všechna zadaná slova.
  • Hledají se vždy celá zadaná slova (ne pouze jejich začátky).
  • Algoritmus vyhledávání ignoruje rozdíly ve velikosti písmen a diakritiku.
  • Algoritmus ignoruje uvnitř slov jiné znaky, než jsou písmena a číslice;
  • Algoritmus se pokouší rozpoznat proloženě uvedená slova.

Adresa je položka složená z několika částí: Obec, Okres, Ulice, Číslo domovní a Číslo orientační. Chcete-li vyhledávat podnikatele podle adresy, musíte vyplnit minimálně Obec. V opačném případě budete upozorněni na chybu v zadaných parametrech. Jako výsledek obdržíte seznam podnikatelských subjektů, které mají na požadované adrese sídlo (právnické osoby), místo podnikání (fyzické osoby) nebo provozovnu.

  • U položek Obec a Ulice je možné zadat pouze začátek názvu. Pokud není zadán přesný název obce a Vašemu zadání vyhovuje více obcí, budete vyzváni, abyste své zadání upřesnily výběrem ze seznamu obcí vyhovujících původnímu zadání. Například při zadání řetězce "Ústí nad" není jasné, zda se jedná o Ústí nad Labem nebo Ústí nad Orlicí, a proto je v takovém případě nabídnut seznam všech obcí začínajících řetězcem "Ústí nad". V případě zadání řetězce "Ústí" bude provedeno přímo vyhledání podnikatelů, protože se řetězec shoduje s názvem obce Ústí.
  • Položky Číslo domovní a Číslo orientační jsou při vyhledávání porovnávány i křížem, neboť při udávání adresy jsou tato čísla často zaměňována. Pokud znáte pouze jedno číslo, je jedno do které položky ho vyplníte.
  • Minimální délka položky Obec je 2 znaky, maximální 33 znaky. Maximální délka položky Ulice je 30 znaků, položek Číslo domovní a Číslo orientační 4 znaky. Vyplnění položky Okres je možné pouze výběrem ze seznamu okresů.

Přímo z titulní stránky RŽP vedou aktivní prolinky na hlavní stranu portálu BusinessInfo, který je určen malým a středním podnikatelům a rovněž do samostatné sekce tohoto portálu, do návodu Jak založit firmu/společnost. Další přímý prolink vede na on-line verzi Obchodního rejstříku .

Elektronické podání

Stránky živnostenského rejstříku lze rovněž použít pro elektronické podání vůči Živnostenskému úřadu (ŽÚ). K tomuto účelu slouží tzv. elektronického podání (EPO), které lze vytvořit pomocí Aplikace JRF. V aplikaci lze zpracovat ohlášení živnosti, žádost o koncesi, oznámení změn údajů, provozoven, přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti a žádost o zrušení živnostenského oprávnění, a to v rozsahu jednotného registračního formuláře (JRF). Vyplněné EPO je aplikací JRF odesláno přímo na elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku.

Prostřednictvím aplikace JRF lze učinit i podání vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně (s využitím Centrálního registračního místa). Aplikace JRF je podnikatelské veřejnosti k dispozici zdarma ke stažení na stránkách rejstříku, kde lze nalézt i další informace, jako návod k instalaci a používání aplikace JRF.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek