Regulační poplatky ve zdravotnictví z hlediska DPH a daně z příjmů

17. 12. 2007 | Zdroj: Finanční správa ČR (FS ČR)

Sdělení Ministerstva financí ČR (MF ČR) přináší informace o postupech v souvislosti s regulačními poplatky ve zdravotnictví z hlediska DPH a daně z příjmů.

Regulační poplatky z hlediska DPH

Regulační poplatky zavádí zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Podle § 16a novely zákona o veřejném zdravotním pojištění má zdravotnické zařízení povinnost regulační poplatek vybrat (pokud nejde o výjimku stanovenou podle odst. 2 a 3 tohoto paragrafu).

Podle § 16a odst. 4 novely zákona o veřejném zdravotním pojištění je regulační poplatek příjmem zdravotnického zařízení, které regulační poplatek vybralo. Regulační poplatek je tedy součástí úplaty za zdravotnickou službu nebo zboží.

 1. U zdravotnických služeb a zboží, která jsou osvobozena od daně podle § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), bude celá úplata osvobozena od daně včetně regulačního poplatku.
 2. U zdravotnických služeb a u dodání zboží, která nejsou od daně osvobozena podle § 58 zákona o DPH, uplatňuje plátce daň ve výši odpovídající platné sazbě daně. Podle § 36 odst. 1 zákona o DPH v platném znění, je součástí základu daně vše, co plátce daně obdržel nebo má obdržet jako úplatu za uskutečněné plnění, vyjma daně za zdanitelné plnění. Regulační poplatek hrazený pacientem je stanoven jako konečná částka a proto je obecně u zdanitelných plnění uskutečňovaných plátcem považován za částku včetně daně. Výpočet daně se provede podle § 37 odst. 2 zákona o DPH.
 3. Příklady výpočtu:
  • při výdeji léčivého přípravku nebo potravin pro zvláštní lékařské účely podléhající snížené sazbě daně a které jsou plně nebo částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou bude postup následující:
   základ daně u léku100 Kč
   9 % DPH9 Kč
   výpočet daně u regulačního poplatku: 
   30 * 0,0826 = 2,478, zaokrouhleno 2,50 Kč 
   základ daně u regulačního poplatku27,50 Kč
   9% DPH2,50 Kč
   celkem částka včetně daně139 Kč
   DPH celkem11,50 Kč
  • pokud by však např. kosmetické nebo jiné zboží, u kterého se uplatňuje základní sazba daně, bylo hrazené zdravotní pojišťovnou, bude postup při výpočtu následující:
   základ daně u zboží200 Kč
   19 % DPH38 Kč
   výpočet daně u regulačního poplatku: 
   30 * 0,1597 = 4,791, zaokrouhleno 5 Kč 
   základ daně u regulačního poplatku25 Kč
   19% DPH5 Kč
   celkem částka včetně daně268 Kč
   DPH celkem43 Kč

Regulační poplatky z hlediska daně z příjmů

Z hlediska daně z příjmů představují regulační poplatky zdanitelný příjem poplatníka. Bude-li se jednat o poplatníka, který vede daňovou evidenci, bude se jednat o příjem v okamžiku jeho inkasa, na straně poplatníka, který vede účetnictví se bude jednat o příjem podle účetních předpisů (účtování o pohledávce a výnosu pokud regulační poplatek bude z nějakých důvodů vybrán později).

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek