Rekordní počet žádostí o přístup k dokumentům Evropské komise

8. 10. 2014 | Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

motiv článku - Rekordní počet žádostí o přístup k dokumentům Evropské komise V roce 2013 obdržely nejvyšší počet žádostí generální sekretariát a generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele, nejvíce žádostí přišlo stejně jako loni z Belgie.

Podle nejnovější výroční zprávy o přístupu veřejnosti k dokumentům, která byla přijata dnešního dne, řešila Evropská komise v roce 2013 více žádostí o přístup k dokumentům než kdy dříve. Bylo předloženo 6 525 žádostí, což oproti 6 014 žádostem v roce 2012 představuje nárůst o 8,5 %. Pro srovnání: v roce 2001, kdy začala platit stávající pravidla, bylo podáno jen 450 žádostí. Komise vyřizuje přibližně dvakrát více žádostí než Rada a Evropský parlament dohromady a ve více než čtyřech z pěti případů přístup poskytne.

Kromě toho bylo v roce 2013 do veřejného rejstříku zařazeno 20 108 nových dokumentů, tedy o 12 % více než v roce 2012, kdy bylo přidáno 17 940 dokumentů.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič k tomu uvedl: „Jakožto komisař pro administrativu a interinstitucionální vztahy jsem si jako jeden z hlavních úkolů vytyčil podporu transparentnosti a přístup k dokumentům je v tomto ohledu zásadní. Jsem proto velmi rád, že občané tohoto důležitého nástroje stále více využívají.“

Největší zájem je o zdraví

V roce 2013 obdržely stejně jako v roce 2012 nejvyšší počet původních žádostí generální sekretariát a generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele (13,88 % a 8,26 % všech žádostí). Nejvíce žádostí přišlo stejně jako loni z Belgie (24,23 % všech žádostí oproti loňským 21,85 %), druhé místo obsadilo Německo (12,96 %).

Za určitých omezených podmínek, které jsou stanoveny v právních předpisech (nařízení (ES) č. 1049/2001) může Komise přístup k dokumentu odepřít. Podobně jako v minulosti byla i v minulém roce nejčastějším důvodem pro odepření přístupu k dokumentu ochrana účelu inspekce, vyšetřování nebo auditu.

Mnoho žádostí se totiž týká specifických, soukromých zájmů a nikoli zájmů obecných či veřejných. Mezi těmi, kdo žádají o dokumenty, na nichž mají sami zájem, jsou stěžovatelé v řízení o porušení povinnosti, konkurenti nebo údajné oběti protisoutěžního jednání. Takové dokumenty však často nelze zpřístupnit veřejnosti, jelikož by tím mohlo dojít k poškození oprávněného zájmu protistrany. Zde je k dispozici výroční zpráva o přístupu k dokumentům.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek