Rekordní příliv investic do Polska v roce 2011

19. 7. 2012

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 18.07.2012
  • Zdroj: http://www.praha.trade.gov.pl/cz/aktualnosci/article/a,27704,.html

V roce 2011 Polsko zaznamenalo rychlý růst přímých zahraničních investic a dosáhlo historicky 3. nejlepšího výsledku, stojí ve zprávě UNCTAD (Konference OSN o obchodu a rozvoji).

Příliv přímých zahraničních investic do Polska v roce 2011 činil 15,1 mld. USD a je třetím nejlepším výsledkem v dějinách přímých zahraničních investic v Polsku (po letech 2007 a 2006).

V porovnání s předchozím rokem došlo v Polsku k silnému růstu investic na úrovni 70 % (8,9 mil. USD v roce 2010), což způsobilo zvýšení rozdílu mezi Polskem a konkurenčními zeměmi regionu; Česká republika (2. místo) a Maďarsko (3. místo) přilákaly v roce 2011 cca třikrát méně přímých zahraničních investic.

Růst investic v Polsku o 70 % je znatelně vyšší oproti světovému průměru, který činí 16 % a je považován za velmi dobrý výsledek, jelikož příliv přímých zahraničních investic poprvé převýšil průměr z předkrizového období. Dle odhadů UNCTAD příliv přímých zahraničních investic zaznamená v nadcházejícím období mírný růst.

Zdroj: http://www.paiz.gov.pl/
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Varšavě.

Tisknout Vaše hodnocení: