REPO sazba ve Švédsku zůstává na -0,5 %

20. 6. 2017

  • Země: SE - Švédsko
  • Datum zveřejnění: 13.06.2017

inflace_600744545-120.jpgPřesto že ekonomické aktivity jsou ve Švédsku na vzestupu, soudí Švédská centrální banka, že k dosažení stabilní míry inflace na úrovni 2% dojde v delším, než v původně plánovaném časovém období. Důvodem je především nejistota ohledně politického a ekonomického vývoje v zahraničí. Proto se očekává, že k růstu stávající REPO sazby dojde v pozdějším časovém horizontu.

Centrální banka rovněž rozšíří program nákupu vládních dluhopisů o dalších 15 mld SEK v druhé polovině roku 2017, což na konci roku vyústí v celkovou výši nakoupených vládních dluhopisů 290 mld SEK (bez reinvestic).

Zpracoval klektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Švédsku.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: