Republika Fidžijských ostrovů a její ekonomický vývoj

17. 2. 2016 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Republika Fidžijských ostrovů a její ekonomický vývoj GK Sydney má přiakreditováno 5 pacifických států. Jedná se o rozvojové země s poměrně malým počtem obyvatel, (Fidži – 898 tis., Šalamounovy ostrovy – 595 tis., Vanuatu – 270 tis., Tonga – 107 tis., Samoa – 195 tis., Cookovy ostrovy – 21 tis.). Obchodně-ekonomicky jsou výše uvedené pacifické státy orientovány zejména na své ekonomicky úspěšnější sousedy (Austrálie, Singapur, Nový Zéland), ale mají také zájem o spolupráci s Čínou a USA.

Z evropských zemí tradičně nejvýznamnější roli i v ekonomické oblasti hraje Velká Británie. Vzájemná obchodní výměna ČR s výše uvedenými státy je minimální. Potenciál je zejména v oblasti cestovního ruchu (pacifické ostrovy jsou stále populárnější destinací i evropských turistů), v oblasti ICT, v oblasti environmentální (všechny výše uvedené státy si uvědomují význam ochrany životního prostředí a věnují se mu na bilaterální i multilaterální úrovni), v oblasti udržitelného rozvoje, ekologických projektů a projektů na předcházení živelných katastrof. Příležitostí pro české firmy může být také účast na mezinárodně financovaných projektech a grantech.

Fidži patří mezi ekonomicky nejrozvinutější a dopravně nejdostupnější z pacifických ostrovů.

Růst HDP za rok 2015 byl 4 %, do budoucna se očekává další mírné snížení tempa růstu na cca 3 % HDP, nicméně Fidži vykazuje již 7. rok nepřetržitého růstu. Dle zprávy centrální banky Fidži (Reserve Bank of Fiji) bylo růstu dosaženo zejména díky vzrůstající domácí poptávce, stabilnímu růstu investic (zejména ve stavebnictví) a také díky zvyšujícímu se počtu zahraničních turistů (v roce 2015 – 6% nárůst, tj. 748 tis. turistů).

Nejvyšší příjmy do státního rozpočtu plynou právě z turistického ruchu a z remitencí ze zahraničí (v roce 2015 – nárůst objemu remitencí o 28 %), proto také největší podíl na HDP mají služby (68 %). Dle statistických údajů za rok 2015 pak průmyslová výroba na Fidži přispívá 14 % a zaměstnává 16 % práceschopného obyvatelstva na Fidži. ICT služby tvoří 6 %, zemědělství 4 %, dřevařství 4 %, rybolov 2 % a těžební průmysl 2 %.

Největším vývozním artiklem je cukr (Fidži je také členem ISO – International Sugar Organisation). Na základě Sugarcane Industry Strategic Action Plan 2022 přijatého v roce 2013 dochází k postupné modernizaci odvětví a zvyšování produktivity práce.

Inflace se pohybuje kolem 1,6 %, nezaměstnanost kolem 8 %.

Fidži má zápornou bilanci zahraničního obchodu, nicméně návrat k parlamentní demokracii, úspěšné volby v září 2014 a volby nového prezidenta v listopadu 2015 podpořily důvěru investorů. Jako prioritní sektory pro investice identifikovala vláda Fidži zemědělství, dřevařský průmysl, vodohospodářství, rybářství, ICT služby a služby v cestovním ruchu.

V listopadu 2015 byl pod heslem „The Future: A Strong Fiji, A Fair Fiji, A Healthy Fiji“ představen návrh rozpočtu Fidži na rok 2016, který předpokládá růst kolem 3,5 %, inflaci do 3 % a růst zahraničního obchodu cca 1,7 % s tím, že by v roce 2016 podíl exportu na HDP tvořil 24,3 % (v roce 2015 to bylo 25,4 %).

Import tvoří v současné době přes 50 % HPD a měl by postupně klesat. Deficit běžného účtu je pro rok 2016 predikován ve výši 7 % HDP. Inflace by se měla pohybovat kolem 2 %. Ve střednědobém horizontu jsou ambice Fidži udržet růst kolem 5 % HDP, objem investic kolem 25 % HDP, inflace do 3%, schodek státního rozpočtu pod 3 % HDP a snížení vládního dluhu do 45 % HDP (v současné době je to 47,9 %).

Mezi priority vláda Fidži v dokumentu zařadila podporu bydlení, vzdělání, zdravotnictví, rozvoj infrastruktury a zemědělství.

Státní rozpočet počítá mj. také s 1 mil. FJD na reformu státní správy na Fidži a další strukturální reformy. 22 mil. FJD je alokováno na podporu nízkorozpočtových domácností, 13 mil. FJD půjde na výplatu důchodů (pozn. věk odchodu do důchodu byl snížen z 68 na 66 let), 0,5 mil. FJD bude utraceno za výstavbu sociálního bydlení, 79 mil. FJD půjde na vzdělávání a 3,2 mil. FJD na podporu dětí.

Nový rozpočet přináší řadu změn i v daňové oblasti, které začaly platit od 1. 1. 2016. DPH bylo sníženo o 6 % (z 15 % na 9 %) a byla také snížena spotřební daň na řadu produktů. I když nově bude DPH uplatňováno i na 8 položek, které dosud byly od placení DPH osvobozeny (rýže, mouka, rybí konzervy, olej, čaj, sušené mléko, petrolej a léky na předpis), měly by se výdaje obyvatel ostrova snížit nejméně o 4,5 %.

Potenciál pro růst v roce 2016 mají: doprava (cca 5,7% nárůst), průmyslová výroba (3,7 %), finanční a pojišťovací služby (3,8 %), maloobchod a velkoobchod (3,1 %) a služby v cestovním ruchu (4,7 %).

Fidži exportuje nejvíce do USA, Austrálie, Velké Británie a Číny, největší import je ze Singapuru, Austrálie, Nového Zélandu a Číny. Austrálie se také aktivně podílí na rozvojové pomoci Fidži (62,8 mil. AUD v roce 2014–2015 a 57,8 mil. AUD v 2015–2016).

V rámci podpory zahraničního obchodu přestavilo Fidži v roce 2015 svůj první „Trade Policy Framework (TPF)“, který má ukázat Fidži jako dynamickou a konkurenceschopnou zemi a slouží jako návod k interakci na regionální, bilaterální i multilaterální úrovni.

Fidži je členem několika multilaterálních ekonomických uskupení, těží z několika dohod o volném obchodu a spolupracuje na dalších FTA. Jedná se např. o Pacific Island Countries Trade Agreement (PICTA); Melanesian Spearhead Group Trade Agreement (MSGTA); Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA); Interim Economic Partnership Agreement (IEPA) nebo PACER Plus.

V rámci PACER Plus byla spolupráce Fidži – EU diskutována v rámci 102. zasedání Rady ministrů skupiny afrických, karibských a tichomořských států v Bruselu v listopadu 2015. Mimo jiné byla diskutována i obchodní spolupráce EU – Fidži (zejména vzhledem k exportu cukru, dřeva a ryb z Fidži do EU) a také úloha PIDF (Pacific Islands Development Forum) v řešení problémů malých ostrovních států Pacifiku.

Fidži má také sjednánu preferenční dohodu s Austrálií a má zájem na těsnější spolupráci s Čínou (v červnu 2015 bylo podepsáno Memorandum of Understanding ohledně budoucích jednání o FTA a 15. prosince 2015 bylo v Suvě otevřeno Čínské kulturní centrum, které bude podporovat spolupráci Fidži a Číny v oblasti kultury a vzdělávání. Při této příležitosti Fidži navštívil čínský ministr kultury).

Fidži je členem WTO a např. na 10. konferenci WTO v Nairobi v prosinci 2015 bylo Fidži mluvčím šesti ostrovních států Pacifiku, které jsou členy WTO.

Vzájemná obchodní výměna mezi Fidži a ČR (v tis. Kč)
  Dovoz Vývoz Bilance Obrat
1–11/2014 5 942 9 399 +3 457 15 341
1–11/2015 6 122 4 124 -1 998 10 246

Zdroj: MPO

Obchodní výměna mezi Fidži a ČR se v meziročním srovnání snížila o více než 30 %, poklesl zejména český vývoz na Fidži, proto je v současné době bilance vzájemného obchodu záporná.

TOP komodity českého exportu (1–11/2015) (v tis. Kč)
Komodita Hodnota
Tříkolky, kolob.; kočárky pro panenky; panenky; hračky ost; modely; puzzle 1 042
Chladničky boxy mrazicí aj čerpadla tepelná 808
Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jn 787
Potřeby pro tělocvik atletiku aj sporty 385
Stroje na praní žehlení barvení ap látek příz 287
Odstředivky přístroje k filtrování čištění 254
Pračky pro domácnost prádelny i se sušičkami 166
Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj 121
Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory apod. 112
Závěry rámy přezky spony nýty ap z kovů obec 45

Zdroj: ČSÚ

TOP komodity českého importu (1–11/2015) (v tis. Kč)
Komodita Hodnota
Přípravky kosmetické líčidla 2 677
Chladničky boxy mrazicí aj čerpadla tepelná 873
Mince 756
Dřevo surové i odkorněné bez dřevní běli mízy 534
Ovoce ořechy kůry slupky konzervované cukrem 151
Plachty nepromokavé lodní stínící ap stany aj 135
Mýdlo ap výrobky papír plsť aj pokryté mýdlem 116
Přípravky na vlasy 101
Trička vrchní tílka aj nátělníky pletené 82
Výrobky zhotovené jiné vč šablon střihových 51

Zdroj: ČSÚ

Informace poskytnuta Konzulátem České republiky v Sydney (Austrálie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek