Republika Tatarstán

19. 7. 2010 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dokument obsahuje základní informace o Republice Tatarstán. Zahrnuje základní geografické a demografické údaje a dále uvádí hlavní makroekonomické ukazatele (HRP, rozpočet, zahraniční obchod). Zaměřuje se také na bilaterální vztahy s Českou republikou. Praktickou část tvoří kontakty na místní instituce a organizace.

1. Základní informace o Republice Tatarstán (RT)
2. Klíčové makroekonomické ukazatele
3. Bilaterální vztahy s regionem
4. Důležité kontakty v regionu

Základní informace o Republice Tatarstán (RT)

Název subjektu federace: Republika Tatarstán
Federální okruh: Privolžský federální okruh
Rozloha: 67,8 tis. km²
Počet obyvatel: 3,779 mil.
Hlavní město: Kazaň

Představení oblasti

Tatarstán se nachází v centru RF na území Východoevropské roviny, na soutoku řek Volhy a Kamy, v centru velké industriální oblasti RF, na křižovatce důležitých dálnic, spojujících východ, západ, sever a jih. Vzdálenost území ze severu na jih je 290 km, ze západu na východ 460 km. Republika nemá hranice se zahraničím.

Tatarstán je jedna z nejvíce ekonomický rozvinutých republik RF. Životní úroveň je zde zhruba čtyřikrát vyšší, než je ruský průměr. Republika vlastní velký vědecký a intelektuální potenciál a disponuje mnoha klíčovými průmyslovými odvětvími –petrochemií, strojírenstvím, automobilovým a leteckým průmyslem.

Objem průmyslové výroby v roce 2009 dosáhl částku 860 mld. rublů, co je o 90 mld. rublů (o 12 %) víc v porovnání s rokem 2008. Největší podíl na objemu produkce má těžba nerostných surovin – 33,1 %, výroba dopravních prostředků a zařízení – 12,3 %, výroba chemikálií – 11,9 %, výroba ropných produktů – 9,4 %, výroba a rozvod elektrické energie, plynu a vody – 9 %. Průmyslový profil republiky určuje především palivové a petrochemické odvětví, výroba polystyrénu (60 % ruské výroby), polyetylénu (50 % ruské výroby), syntetického kaučuku (více než 40 % ruské výroby) a pneumatik (30 % ruské výroby).

Autoprůmysl – podíl nákladních vozů KAMAZ na ruském trhu těžkých nákladních vozidel dosáhl 56,5 %. V RT se vyrobí 24 % celkového počtu ruských traktorů. Letecký průmysl – v RT se vyrábí civilní letadla Tu-214, vrtulníky Mi-17 a nadzvukové bombardéry Tu-22 Backfire.

K další konkurenceschopné produkci velkých podniků patří: přečerpávací stanice na ropu a plyn, konstrukce a výroba radiových a elektropřístrojů. V republice se těží přibližně 32 mil. tun ropy ročně.

Významným zdrojem energie je hydroelektrárna u města Nižněkamsk. Další elektrárnou je uhelná v Zainsku. Agroprůmyslový komplex patří v Tatarstánu také k prioritním odvětvím a má státní podporu. Republika vyrábí 4,8 % celkového objemu ruské zemědělské produkce a je největšim producentem masa – 412 tis. tun, mléka – 1910,9 tis. t., obilí – 4,4 mil. t. (pšenice, žito, kukuřice a slunečnice), brambory – 1,9 mil. t., zeleniny – 304,9 tis. t.

Po volžské přehradě se provozuje říční plavba, díky níž má hlavní město Kazaň spojení s dalšími velkými městy na Volze a jejich přítocích. Kazaň je hlavním železničním uzlem, vedou přes ni všechny dopravní cesty v zemi (zejména železnice Moskva–Kazaň–Jekatěrinburg), má i svoje mezinárodní letiště.

Základní informace o Republice Tatarstán
Federální okruh Přivolžský federální okruh
Rozloha 67,8 tis. km²
Hlavní město Kazaň (1,2 mil.)
Počet obyvatel 3,779 mil. (hustota zalidnění 55,6 ob./km²)
Národností složení Tataři (51 %), Rusové (43 %), a více než 70 dalších národů, jejich podíl je však zanedbatelný. Rusové převažují především ve městech, Tataři tvoří většinu ve venkovských oblastech
Vzdálenost od Moskvy 797 km
Další významná města Nižněkamsk, Naberežnyje Čelny, Jelabuga
Administrativní dělení 43 rajónů, 21 měst
Klimatické podmínky podnebí je mírně kontinentální. Průměrná teplota v lednu -14°C, v červenci +19°C. Průměrné srážky od 460 do 520 mm. Vegetační období je přibližně 170 dní
Oblast hraničí na severu s Republikou Marij El, na západě s Čuvašskou republikou, na východě s Baškortostánem, na jihu s Uljanovskou, Samarskou a Orenburskou oblastí
Výkonná moc Kabinet ministrů v čele s prezidentem
Zákonodárná moc Parlament RT (tzv. Nejvyšší rada)
Představitelé oblasti
Prezident RT (od 25. 3. 2010) Rustam N. Minnichanov
Premiér RT Alexej. V. Pesoshin

zpět na začátek

Klíčové makroekonomické ukazatele

Hrubý regionální produkt (HRP)

V r. 2009 činil HRP 878 mld. rublů, co představuje 95,8 % v porovnání s rokem 2008.

Rozpočet

V r. 2008 Republika Tatarstán přijala plán bezdeficitního rozpočtu na rok 2009 a na období let 2010–2011. Plánované rozpočtové příjmy a výdaje na rok 2009 činily 99,75 mld. rublů. Ve skutečnosti výdaje značně přesáhly příjmy a RT se dostala do velkého deficitu. Příjmovou část rozpočtu tvořila částka 99,7 mld. rublů. Z toho

 • 56,72 % představovaly daně ze zisku, příjmů;
 • 13,44 % přijaté dotace;
 • 10,62 % majetkové daně;
 • 8,72 % další příjmy a dotace, granty z jiných rozpočtů RF;
 • 5,92 % daně ze zboží, práce a služeb vybrané na území RF;
 • 5,42 % ostatní výnosy z daní, ostatní malé příjmy do rozpočtu.

Skutečné výdaje rozpočtu činily cca 123 mld. rublů, oproti plánovaným 99,7 mld. rublů. Rozdělení skutečných výdajů:

 • 34,6 % tvořily výdaje mezirezortních transferů;
 • 37,9 % výdaje národních ekonomik;
 • 14,2 % výdaje na sociální politiku;
 • 12,1 % výdaje vládních institucí;
 • 17,8 % zdravotnictví a sport;
 • 6,2 % školství;
 • 4 % národní bezpečnost a justice;
 • 2,7 % kultura, kinematografie, média;
 • 2,5 % bydlení a komunální služby;
 • 0,3 % ochrana životního prostředí;
 • 0,02 % národní obrana.

Aktuální investiční rating

V roce 2009 potvrdila Agentura „Expert RA“ Republice Tatarstán investiční rating kategorie – „2B“. Střední potenciál – mírné riziko.

Podle hodnocení provedených federálními orgány je RT v ratingu efektivity sociálně-ekonomických ukazatelů umístěna mezi šesti nejrozvinutějšími regiony spolu s Moskvou, Sankt Peterburgem, Leningradskou, Sverdlovskou a Jaroslavskou oblastí.

Objem investic

Celkem za období roku 2009 přiteklo do RT více než 5,8 mld. USD zahraničních investic, z toho ostatní investice představovaly 87,3 %, PZI – 7,1 % a portfoliové investice – 5,6 %.

Podle statistiky r. 2009 bylo klíčovým investorem Lucembursko (1,14 mld. USD). Dále se na investování do RT aktivně podílely: Francie (541 mil. USD), Německo (289,7 mil. USD) a Nizozemí (150 mil. USD).

V r. 2009 směřovalo nejvíce zahraničních investic na trh s nemovitostmi (77,8 %), do těžby nerostných surovin (18,4 %) a do zpracovatelského průmyslu (3,3 %). Důležitým nástrojem aktivizace investiční činnosti v RT je zvláštní ekonomická zóna průmyslově-výrobního typu na území Elabužského rajónu (ZEZ „Alabuga“).

Obrat zahraničního obchodu

Obrat zahraničního obchodu dosáhl v r. 2009 hodnoty 13,5 mld. USD, což představuje snížení o 37 % ve srovnání s rokem 2008. Na export připadá 87,3 % celkového obratu – 11,7 mld. USD (snížení o 36,3 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2008). Na import připadá 12,7 %, hodnota importu se rovnala 1,7 mld. USD (snížení o 41,7 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2008). Celkové saldo obchodní bilance za rok 2009 bylo pozitivní, ve výši cca 10,7 mld. USD oproti 15,5 mld. USD v roku 2008.

Z celkového obratu zahraničního obchodu Republiky Tatarstán připadalo v roce 2009 na země SNS 84,8 % (v roce 2008 – 86,5 %). Export se snížil o 1,9 %. Co se týče objemu importu, ten se snížil o 0,2 %. Tradičně vedoucí pozici v celkovém objemu exportu republiky má ropa a ropné výrobky, podíl jejich dodávek (v hodnotovém vyjádření) v r. 2009 činil 79,9 % (v r. 2008 – 81,2 %). Dále mezi exportní položky patří produkty chemického a petrochemického průmyslu – 12,5 % (v r. 2008 – 11,2 %), produkce automobilového průmyslu – 6,2 % (v r. 2008 – 6,6 %).

V roce 2009 měla ve struktuře importu tradičně největší podíl auta, zařízení, přístroje а dopravní prostředky – 75,1 % (v r. 2008 – 77,5 %). Podíl chemických a petrochemických výrobků v importu tvořil – 12,4 % (v r. 2008 – 9,5 %).

Služby

V roce 2009 činil export služeb 23,6 mil. USD, oproti roku 2008 je to snížení o 49,8 % (cestovní ruch, vzdělání, hotelové a restaurační služby zaznamenaly procentuální snížení, naopak opravy a montáže automobilů a strojních zařízení, komerční a finanční služby rostly).

Import služeb v roce 2009 činil 106,6 mil. USD, tj. snížení o 20,5 % oproti roku 2008 (procentuální zvýšení zaznamenaly inženýrské, marketingové a konzultační služby).

Saldo obchodní bilance služeb v roce 2009 bylo pasivní, a to v hodnotě – 83 mil. USD (v roce 2008 pasivní obchodní saldo služeb – 87 mil. USD).

Klíčoví partneři pro RT dle vzájemného objemu zahraničního obchodu jsou země SNS (v mil. USD): Bělorusko (816), Ukrajina (651), dále Itálie (1 778), Turecko (1 597), Polsko (1 370), Holandsko (979) a Německo (667).

zpět na začátek

Bilaterální vztahy s regionem

Platforma pro rozvoj dvoustranných vztahů

Memorandum o vzájemném porozumění k výsledkům jednání mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem obchodu a zahraničně–ekonomické spolupráce RT RF podepsané 20. června 2006.

Zahraniční obchod RT a ČR

V roce 2009 vzájemný zahraniční obrat mezi republikami činil 267,4 mil.USD (snížení více než 5x ve srovnání s r.2008), z toho export 253,4 mil.USD (snížení více než 5x) a import činil – 13,9 mil.USD (snížení 1,3x). Podíl vývozních a dovozních operací ve struktuře obratu zahraničního obchodu mezi Republikou Tatarstán a Českou republikou dosáhl percentuální hodnotu 94,7 % a 5,3 %.

Vývoj vzájemného zahraničního obchodu

Dynamika zahraničního obchodu ČR a RT (mil. USD)
  Obrat Export do ČR Import z ČR Saldo
2005 204,6 194,5 10,2 -184,3
2006 363,9 354,8 9,1 -345,7
2007 129,6 107,5 22,1 -85,4
2008 1 469,8 1 451,3 17,7 -1 432,8
2009 267,4 253,4 13,9 -239,5

Údaje dle Tatarstanstatu

V roce 2006 obrat vzájemného zahraničního obchodu dosáhl částky 363,9 mil.USD, což představuje 1,8 násobné navýšení oproti předchozímu roku, avšak v roce 2007 z důvodů snížení objemů exportované ropy z RT se obrat snížil 2x, ale současně se více než 2x zvýšil objem českého exportu do RT. V r. 2008 obrat vzájemného obchodu se zvýšil více než 11x a dosáhnul hodnoty 1 469,0 mil. USD a díky tomu se ČR přemístila z 20. na 5. místo.

Export

Mezi základní exportní komodity Tatarstánu patří: ropa a ropní produkty, kaučuk, guma a výrobky z gumy, produkty organické chemie – což celkem tvoří  99,3 % exportu Republiky Tatarstán do ČR.

Import

Mezi základní importní komodity v 2009 patřily: kotle, mechanická zařízení a jejich součástky, minerální paliva, ropní výrobky, nábytek a lůžkoviny, příbory a optika, činidla, plasty a plastové výrobky, kaučuk, guma a výrobky z gumy, elektrické stroje a zařízení atd..

Služby

V roce 2009 objem vzájemného obchodu službami tvořil 345,3 tis.USD, což  je 21,3x méně než v roce 2008.

Vzájemná obchodní výměna (tis. USD)
  Ukazatelé 2008 2009
1. Export služeb z RT v ČR 104,4 73,9
2. Import služeb z ČR do RТ 7 243,4 271,4
3. Celkový obrat 7 347,8 345,3

Přehled nejvýznamnějších dvoustranných akcí v obchodně–ekonomické oblasti

 • 04/2007 – návštěva prezidenta ČR V. Klause v Republice Tatarstán s početnou delegací (více než 70 představitelů podniků, firem a bank). Během návštěvy se uskutečnilo česko-tatarstánské "Obchodní-fórum" za účasti obou prezidentů.
 • 06/2007 – Česká národní výstava v Kazani za účastí více než 50 českých podniků z různých odvětví ekonomiky, byly podepsány smlouvy na dodávky autobusů, dřevoobráběcích strojů, střech pro bazény, zařízení pro autoservisy a osvětlovací techniky.
 • 10/2007 – návštěva náměstka ministra financí ČR v Tatarstánu. Základním cílem návštěvy bylo posouzení otázek realizace ujednání dosažených v průběhu návštěvy prezidenta V. Klause a posouzení dalších perspektivních směrů oboustranné obchodně ekonomické a investiční spolupráce.

zpět na začátek

Důležité kontakty v regionu

Instituce a organizace

Obchod a investice

Jiné

Zastoupení Republiky Tatarstán v ČR

Obchodně-ekonomické zastoupení Republiky Tatarstán v České republice
Představitel – Zufar Abdulgaleev
Sibirské nám. 1027
16000 Praha 6
tel.: + 420 602 215514
tel/fax: +420 233 325 452
e-mail: tatarcz@bohem-net.cz, tatarcz@volny.cz

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení: