RF se stane řádným signatářem Montrealské úmluvy

5. 6. 2017

  • Země: RU - Rusko
  • Datum zveřejnění: 05.06.2017

65309419-web.jpgRuská federace během dvou měsíců přistoupí k plnění Montrealské úmluvy, které sjednocuje pravidla pro mezinárodní leteckou dopravu. Odborník v oblasti mezinárodního leteckého práva, Vitalij Bordunov, sdělil, že plnění úmluvy by neměly doprovázet žádné závratné změny. Důležitou částí jsou pravidla pro náhradu škody, dále se zvyšuje odpovědnost leteckých společností a zjednodušuje mechanismus pro získání odškodnění. Úmluva pro RF vstoupí v platnost do 60 dnů od té doby, co účastnické státy obdrží ruskou listinu o ratifikaci. Rusko bylo jedno z mála zemí, které se řídilo ustanoveními Varšavské úmluvy z r. 1929.

Zdroj: http://iz.ru

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Moskva.

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: