Rodinné firmy jsou v dobré kondici, investují do dalšího rozvoje

20. 9. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Rodinné podnikání se v Česku podílí na výkonu celé ekonomiky ze třiceti procent. Jeho cílená podpora však zatím není možná, protože není legislativně ukotvené. Na rozdíl od zahraničí tuzemské firmy často nemají formalizované řídící orgány podniku.

České ekonomice se daří a je to znát i na kondici rodinných firem. Téměř šedesát procent z těch, které plánují v následujícím roce úvěr, chystá investice do dalšího rozvoje. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro letošní ročník soutěže Equa bank Rodinná firma.

Přestože u některých bank mají především menší podniky někdy problém úvěr získat, obecně považují firmy rodinný charakter podnikání za přínosný. Každá sedmá rodinná firma považuje fakt, že se jedná o rodinný podnik, za svojí konkurenční výhodu. Budí to podle nich větší důvěru u dodavatelů a nemají problém s motivací zaměstnanců, kteří jsou členy rodiny. Letos je o tom přesvědčeno o 3 procenta více rodinných firem. Více než loni se ale v tomto roce firmy potýkají se získáváním kvalitních zaměstnanců, kteří nejsou příbuzní. Jako problém to letos pociťuje 57 procent oslovených, loni to bylo o 5 procent méně.

Equa bank Rodinná firma roku 2017

Soutěž Equa bank Rodinná firma roku oceňuje přihlášené subjekty podle ekonomických i neekonomických kritérií, jako je například zapojení do společensky prospěšných aktivit. „Rodinné firmy vnímáme jako významné pilíře naší ekonomiky, proto je naším cílem je podpořit a motivovat k dalšímu rozvoji. Zároveň na ně chceme upozornit veřejnost,“ říká Luboš Janoušek, ředitel rozvoje obchodu firemního bankovnictví Equa bank. Vítěze soutěže Equa bank Rodinná firma roku vybírá odborná porota, od roku 2014 se uděluje také Cena veřejnosti, do které je možno hlasovat do 26.září. Letos poprvé se hlavní cena udělí ve dvou kategoriích, soutěžící budou rozděleni na malé a střední firmy.

 

Žádné úlevy pro příbuzné

To potvrzuje i předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček: „Stále častěji se brzdou dalšího rozvoje firem stává nedostatek pracovníků, a to na všech úrovních. Pro firmy je to dost frustrující, neboť fakt, že zákazníci mají zájem, výrobní kapacity jsou dostatečné a my nejsme schopni v řádném čase vyrobit a dodat díky nedostatku lidí, je pro každého podnikatele zlým snem,“ říká Karel Havlíček.

„Nejde přitom jen o ztrátu zejména zahraničních trhů, protože žádného odběratele problém nedostatku zaměstnanců nezajímá, ale i o to, že si firmy nevytvoří v době růstu dostatečnou finanční rezervu pro horší časy,“ dodává Karel Havlíček.

Na druhou stranu podnikání v rámci jedné rodiny přináší i některá úskalí, jejichž zvládnutí není vždy jednoduché. I v rodinném byznysu je podle odborníků důležité, aby se dodržela základní hierarchie fungování firmy – někdo je nadřízený, jiný podřízený. „Podobně jako v rodině, kde má každý své povinnosti a pravomoci jasně dané, v byznysu toto platí úplně stejně,“ konstatuje Jiří Jemelka, podnikatel a spoluzakladatel neformálního sdružení podnikatelů KOMPAS

„V tomto modelu podnikání se zároveň může stát, že si zaměstnanci vůči svým rodinným nadřízeným dovolí více, než kdyby se jednalo o cizí osoby. Věří totiž, že díky silným osobním vztahům jim při případném problému nehrozí výraznější postih. Takové, často až neprofesionální jednání může mít přitom na byznys fatální dopad,“ dodává Jiří Jemelka. Dalším důležitým pravidlem je podle něj nezvýhodňovat členy rodiny v případě, že podnik zaměstnává i jiné zaměstnance.

Třetím kamene úrazu pak bývá, pokud podnikání rodinu zcela pohltí. Její příslušníci se totiž neustále setkávají jak doma, tak v soukromí. „Rodina se v takovém případě stává otrokem byznysu. Přitom má sama úplně jiné poslání. Pokud jsou však soukromé záležitosti upozaděny byznysem, může to mít na firmu neblahý dopad,“ podotýká Jiří Jemelka.

Potomkům předají podnik dvě třetiny českých firem

Výraznou změnou, kterou projde v příštích letech velká část českých rodinných firem, je formalizace řídicích mechanismů a procesů. Zatímco formální představenstvo má jen 47 procent českých firem, v případě těch evropských je to 73 procent.

Jedním ze znaků této formalizace je předávání řídicích funkcí manažerům mimo rodinu v situaci, kdy dědicové v rámci rodiny nejsou dostatečně připraveni podnik převzít nebo o funkci nejeví zájem. Počty zastánců této strategie na evropské úrovni rok od roku rostou. Zatímco v Česku je nástupnická generace na manažerských postech ve dvou třetinách rodinných podniků, v Evropě už jen v polovině.

Rodinné firmy se v Česku podílejí na výkonu ekonomiky odhadem téměř z jedné třetiny. Přes jejich význam nejsou zatím v tuzemské legislativě výrazněji zakotveny. „Doposud neexistoval žádný konkrétní nástroj jejich podpory. Jedná se přitom o segment, u kterého se nám jakákoliv vložená investice několikanásobně vrátí,“ upozorňuje Karel Havlíček.

Zatím však cílená podpora není možná právě kvůli chybějícímu vymezení. „Pokud chceme rodinné firmy či rodinné podnikání cíleně podporovat a sledovat jejich výkonnost a přínos pro českou ekonomiku, musíme je v českém právním řádu rovněž jasně zakotvit, podobně jako se tak stalo v celé řadě zemí EU,“ uzavírá Karel Havlíček.

Dalibor Dostál

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek