Rodinné podniky v Rakousku mají problémy s hledáním odborníků

6. 9. 2016

  • Země: AT - Rakousko
  • Datum zveřejnění: 06.09.2016

Pro 57 % rodinných firem je nalezení kvalifikovaných pracovníků jednou z jejich největších obav. O tom, že podniky považují za obtížné najít správné odborníky, svědčí i fakt, že 88 % z nich zaměstnává externí manažery. Přesto je ale většina dotazovaných společností optimistická ohledně budoucího vývoje. Tyto závěry vyplynuly z již pátého ročníku "European Family Business Barometer", který provedl EFB (European Family Businesses) společně s KPMG Services GmbH. Do průzkumu bylo zapojeno 959 rodinných firem z 23 evropských zemí. Z Rakouska se zúčastnilo 42 podniků, z nichž 69 % je optimistických ohledně svého budoucího vývoje. V evropském průměru sdílí optimismus 72 % rodinných podniků.

 

V uplynulých 12 měsících se rakouským rodinným podnikům dařilo. 69 % podniků dokázalo zvýšit svůj obrat, 26 % vykázalo stabilní výsledky a pouze 7 % podniků utrpělo ztrátu. Jedná se o výrazně lepší výsledky, než kterých bylo dosaženo v evropském průměru. V Evropě dokázala pouze polovina podniků zvýšit svůj obrat za uplynulý rok a naopak u 16 % došlo k poklesu hospodářských výsledků. Většina (83 %) dotazovaných rakouských rodinných firem je taktéž aktivní v zahraničí a z nich dvě třetiny svoji tamější pozici ještě posílili.

 

Starosti těmto podnikům ale působí hledání kvalifikovaného personálu. Pro 86 % podniků se jedná o zásadní problém ovlivňující chod jejich firmy. Zároveň je polovina dotázaných přesvědčena, že nalezení takovýchto pracovníků je nyní obtížnější v porovnání s předchozími lety. Důvodem je podle třetiny respondentů klesající atraktivita domácího pracovního trhu, 40 % dotázaných vidí problém v rostoucí hospodářské soutěži a 36 % v klesající ziskovosti a rostoucích nemzdových nákladech.

 

K nejdůležitějším cílům v nadcházejících dvou letech patří podle poloviny respondentů navýšení rentability. 38 % se chce především zaměřit na inovace a třetina podniků cílí na zvýšení obratu. U zvažovaných investic je důraz kladen především na technologii a inovace.

Problémy rodinným podnikům činí také otázka nástupnictví. Ta trápí především mladší členy rodiny, kteří se cítí být vystaveni tlaku, že firmu musejí převzít. 40 % všech podniků zde vidí možnost potenciálních problémů. I proto se stále více rodinných podniků obrací k externí pomoci. V 88 % případů jsou řízením pověřeni externí manažeři.

 

EFB (European Family Businesses) sdružuje národní asociace rodinných podniků. Ty dohromady představují obrat ve výši 1 bilionu eur, což odpovídá 9 procentům evropského hrubého domácího produktu. V Evropě existuje celkem více než 14 milionů rodinných firem, ve kterých působí přes 60 milionů zaměstnanců.  

 

Zdroj: Kurier.at

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Vídni.

 

 

Tisknout Vaše hodnocení: