Rok 2014 ve znamení obnovy italských škol

5. 3. 2014

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 05.03.2014
  • Zdroj: Il quotidiano Immobiliare, Orizzonte Scuola

Nový premiér – Matteo Renzi – vyzdvihl jako prioritu ve svých programových intervencích údržbu a zajištění školních budov. Premiér přislíbil 2 miliardy euro pro více než 2 tisíce školních zařízení.

ilustrační obrázek„Chceme, aby rok 2014 byl nejvýznamnější z hlediska investic do školních budov v historii Itálie,“ píše premiér Renzi ve svém dopise starostům italských obcí. Starostové mají do 15. března tohoto roku zaslat do Vlády notu obsahující popis současného stavu školních budov spadajících do jejich gesce. Vláda se pak bude, dle výroku premiéra, snažit do následujících patnácti dní identifikovat způsoby, jak zefektivnit zadávání veřejných zakázek a uvolnění finančních prostředků pro nejvíce postižené školní budovy.

13 miliard euro je dle ministerstva pro infrastrukturu částka, která by byla potřeba k zajištění a přizpůsobení bezpečnostním normám všech cirka 43 tisíc školních budov v Itálii, 70 % z nich je starších 30 let a byly postaveny před platností současných bezpečnostních norem (44 % škol v Itálii bylo postaveno mezi lety 1961–1980, 31 % v roce 1960 a 25 % po roce 1980).

Přímo dramatická je situace v případě 82 % italských školních zařízení, jelikož nesplňují „požární prevenci“ a polovina z nich nemá ani vnější bezpečnostní schodiště. Čtyři z deseti škol nemají osvědčení o shodě elektrického vedení, nemluvě o tom, že více než polovina školních budov v Itálii se nachází v oblastech s velmi vysokým či vysokým rizikem zemětřesení, ale pouze jedna budova ze sedmi byla navržena tak, aby splňovala standardy proti zemětřesení.

Zpracovala Ivana Třosková, zahraniční zastoupení MPO v Miláně.

Tisknout Vaše hodnocení: