Rok 2016: Oživení rakouské ekonomiky po 4 slabých letech

7. 6. 2016

  • Země: Rakousko
  • Datum zveřejnění: 07.06.2016
  • Zdroj: OeNB

Rakouská národní banka (dále jen OeNB) očekává, že dojde k mírnému oživení ekonomiky. V posledních 4 letech činil hospodářský růst něco pod 1 %, letos se počítá s růstem HPD 1,6 %. „Konečně začíná oživení ekonomiky", říká guvernér OeNB Ewald Nowotny.

ilustrační obrázekZrychlení růstu je způsobeno především dvěma mimořádnými faktory. Jedním z nich je reforma příjmů z ledna 2016 a druhým deficitní financování výdajů na žadatele o azyl. Na roky 2017 a 2018 se očekává růst ve výši 1,5 %. Oproti již dříve zveřejněným prognózám, upravila OeNB očekávaný růst o 3 procentní body dolů. Inflace bude dle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HCPI) v roce 2016 ležet na 1% hranici, a to z důvodu nízkých cen ropy a komodit. V příštích obdobích by měla vzrůst na 1,7 až 1,9 %. Míra nezaměstnanosti (dle definice Eurostatu) stoupne v roce 2016 na 6 %. V roce 2017 by se měla pohybovat okolo 6,1 %, kdy by měla dosáhnout nejvyšší hranice. V roce 2018 by měla opět poklesnout na 6 %.

Specifické faktory a investice podporují domácí poptávku

Positivní účinky reformy daní z příjmu začínají projevovat své účinky. Posouzení jejich účinků zůstává ve srovnání s prognózou z prosince 2015 nezměněno. Předpokládané deficitní výdaje na žadatele o azyl byly ve srovnání s prognózou opraveny směrem dolů. V roce 2016 tedy nízká inflace zajistí, že reální disponibilní důchod domácností výrazně vzroste. V důsledku toho se očekává zvýšení soukromé spotřeby a míry úspor. Růst investic do zařízení se zrychlil už v roce 2015. Oproti tomu investice do výstavby domů a inženýrských sítí se snížily. Na základě oznámené iniciativy, která by měla podpořit stavební sektor, se očekává nárůst investic v roce 2017 a 2018, zatímco investice do zařízení se zvýší jen mírně.

Nezaměstnanost a inflace stoupá

Vývoj na trhu práce bude ovlivněn vzestupem nabídky pracovních míst. Kromě žadatelů o azyl působí na trh práce také účast starších lidí z důvodu zvýšení věku odchodu do důchodu a žen na pracovním trhu. Míra nezaměstnanosti bude tedy i přes pokračující růst v počtu zaměstnaných růst, v roce 2017 se očekává její míra ve výši 6,1 %. Až v roce 2018 by mělo dojít k mírnému poklesu. Vzhledem k poklesu cen ropy bude inflace do poloviny roku klesat, poté pomalu stoupat. Pro rok 2016 se očekává inflace ve výši 1 %, v roce 2018 pak 1,9 %.

Veřejný dluh

Saldo veřejného rozpočtu se v roce 2016 zhoršilo na -1,8 % HDP, v roce 2018 se ovšem počítá se zlepšením na -1,1 % HDP. Poměr vládního dluhu a jeho vývoj se obrací a v roce 2018 by se měl vládní dluh pohybovat na 80,9 % HDP.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Vídni.

Tisknout Vaše hodnocení: