Rok 2017, rok Kohouta aneb reformy na tchajwanském trhu s energiemi

19. 1. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Rok 2017, rok Kohouta aneb reformy na tchajwanském trhu s energiemi Ochrana životního prostředí a energetické zdroje, včetně přenosové soustavy, jsou zásadním politickým i veřejným tématem. Vláda má v úmyslu vytvořit inovační ekosystém v oblasti zelené energetiky tím, že spojí příslušná průmyslová odvětví, jako je například přesné strojírenství, Internet of Things, kompozitní materiály či ICT.

Tchajwanská vláda tedy podporuje „zelené“, inovativní technologie ve všech oborech s ohledem na ochranu životního prostředí, a to i vzhledem ke své téměř stoprocentní závislosti na dovozu energetických surovin. Výrazná podpora je soustřeďována nejen na obnovitelné, ekologicky šetrné energetické zdroje, ale také na modernizaci a efektivní řízení přenosových energetických soustav.

Hned na začátku nového roku měli tchajwanští zákonodárci napilno, když podpořili změny upravující zákon o elektřině, který bude implementován začátkem června t.r. Tyto změny umožní dodavatelům zelené energie dodávat přímo spotřebitelům a současně zákon restrukturalizuje státní podnik Taiwan Power Company (tzv. Taipower). Nicméně hlavním cílem revidovaného zákona je oprostit Tchaj-wan od jaderných elektráren nejpozději do roku 2025, podpořit tvorbu energie z obnovitelných zdrojů a celkově chránit životní prostředí planety země.

Dle tchajwanského premiéra Lin Chuan je tento krok významným mezníkem ve vývoji Tchaj-wanu v oblasti zelené energie, jehož zákony nebyly po dlouhých 20 let nijak pozměněny. Tento zákon mění nařízení, která povolují přímou distribuci zelené energie konečným spotřebitelům a nikoliv pouze přes Taipower. Ostatní dodavatelé konvenční energie budou mít rovněž možnost prodávat elektrickou energii přímo spotřebitelům, čímž se ukončí 70letá éra monopolního vládnutí firmy Taipower.

Tento vládní krok by měl podnítit rychlejší rozvoj odvětví, které v současné chvíli tvoří jen 4 %. Ropa a benzín spolu s uhlím zůstávají i nadále hlavními zdroji energie (cca 78 % celkové vygenerované energie) na Tchaj-wanu. Do roku 2025 by obnovitelné zdroje energie měly tvořit minimálně 15 % (tedy cca 8450 MW by mělo být vyrobeno z čistých zdrojů energie).

typ zelené energie 2015 2016 2020 2025
solární energie PV 842 1342 8776 20 000
větrná energie 647 747 1200 1200
příbřežní větrná energie 0 8 520 3000
geotermální energie 0 1 150 200
biomasa 741 742 768 813
vodní energie 2089 2089 2100 2150

Zároveň, tchajwanské Ministerstvo hospodářství již dříve spustilo plán zaměřený na podporu obnovitelných zdrojů energie, který má v budoucnu vygenerovat řadu obchodních příležitostí ve výši až 13 mld. EUR pro tchajwanské výrobce zařízení a jejich dodavatele komponentů.

Řada evropských zemí již zahájila spolupráci v této oblasti na Tchaj-wanu. Například Německo podepsalo s Tchaj-wanem Společné prohlášení o záměru spolupráce v oblasti energetické transformace (prosinec 2016), jenž pojednává o sdílení znalostí a zkušeností energetické strategie a technologií vč. podpory čisté energie. Kromě Německa, také Velká Británie vidí v sektoru zelené energie řadu příležitostí. V roce 2016 se podepsala řada smluvních dokumentů o spolupráci mezi britskými a tchajwanskými firmami ohledně spolupráce v příbřežní větrné energii.

Příležitosti pro české firmy: zelená energie; dodávky, renovace a rekonstrukce energetických bloků tepelných elektráren; dodávky kompletních technologických zařízení vodních elektráren; modernizace a údržba stávající infrastruktury ve větrné a solární energii či biopalivech; dodávky kogeneračních jednotek; chytré měření; vodík a palivové články; elektromobily apod.

Zdroj: Bureau of Energy, Ministry of Economic Affaris; Exceutive Yuan

Informace poskytnuta Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji. Autorka: Eva Pigová, MSc., vedoucí ekonomického úseku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek