Rovníková Guinea: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Rovníkovou Guinejí jsou velmi nízké. Vzájemný obchod je doposud charakterizován spíše příležitostnými transakcemi než stabilním etablováním určitých vývozců/dovozců či vzájemnými investicemi. Hlavní překážky vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce vidíme v nezájmu českých soukromých podniků o tuto zemi, neznalosti teritoria a způsobů podnikání v něm, vzdálenosti od ČR, stále ještě nízké znalosti španělského nebo francouzského jazyka a určité opatrnosti nebo neochotě se dlouhodobě angažovat v neznámém (a pro mnohé rizikovém) teritoriu. Rovníková Guinea je hodnocen agenturou OECD v nejhorší kategorii co do pojistitelnosti exportních úvěrů, takže domácí české banky jsou velmi opatrné. České firmy narazí na silnou konkurenci čínských, španělských, francouzských, nově i tureckých nebo marockých společností.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2010

2011

2012

2013

2014

vývoz

488

4 729

2 331

357

865

dovoz

229

856

35

19

109

obrat

717

5 585

2 366

376

974

saldo

259

3 873

2 296

338

756

Údaje jsou v tis. USD

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2014 jsme na Rovníkovou Guineu vyvezli výtahy, těsnění, procesorové jednotky, radiolokační a telekomunikační zařízení a náhradní díly letadel.

Dovoz z Rovníkové Guineje je nízký – v roce 2014 jsme dovezli součásti radarů (reexport) a výrobky z plastů.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ neeviduje žádnou spolupráci v oblasti služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ nemá informace o firmách působících na Rovníkové Guineji. Čeští podnikatelé a obchodníci nemají v zemi žádné společné podniky.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR a Rovníkovou Guineou nebyla uzavřena žádná smluva. Od vstupu ČR do EU jsou ekonomické vztahy upravovány společnou politikou EU.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje republice Rovníková Guinea žádnou rozvojovou pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: