Rovnoměrné dodávky uhlí

8. 8. 2017

  • Země: IN - Indie
  • Datum zveřejnění: 08.08.2017

Spotřeba elektrické energie v Indii roste. Stále je nejdůležitějším zdrojem energie hnědé uhlí i přes růst obnovitelných zdrojů a energii z jaderných elektráren. Od zestátnění přírodního bohatství země má státní firma Coal India monopolní postavení. Tato gigantická společnost nabízí hnědé uhlí jak tepelným elektrárnám, tak i jiným sektorům hospodářství, přičemž tepelné elektrárny jsou zásobeny prioritně.

Avšak ve včasnosti dodávek a zásobení dle aktuální spotřeby poněkud pokulhává skutečnost od plánu dodávek. Coal India vytvořila pro zákazníky elektronickou aukci na dodávky uhlí. V roce 2016-2017 bylo plánováno prodat touto formou až 300 mil. tun uhlí. Zákazníci se spoléhali na tuto formu prodeje, ale ve skutečnosti dodavatel nebyl schopen včas uspokojit potřeby výrobců energie a dalších produktů z uhlí.

Navíc situaci mnohdy komplikují silné deště během monzunového období roku, dodávky uhlí běžně realizované během 12 dnů se opožďují a nezřídka se stává, že zákazníci se dostávají do svízelné a kritické situace, kdy jejich zásoby se sníží pod minimum potřebných zásob. Největší poptávka po uhlí je po skončení dešťů. Jediným přijatým řešením je snížení množství uhlí prodávaného na e-aukci a domluvení dodávek dle potřeb odběratelů.

Zdroj: The Economic Times, 7.8.2017
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Bengalúru.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: