Rozvoj hlavního města Tanzanie Dodomy

15. 3. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Rozvoj hlavního města Tanzanie Dodomy Více než čtyřicet let poté, kdy byla Dodoma vyhlášena hlavním městem Tanzanie, dochází k naplňování plánů, které existují v papírové podobě již od roku 1986. Vládní úřady se skutečně začínají přesouvat do hlavního města a Dodoma tak bude v příštích letech prožívat stavební boom, který přinese nové příležitosti pro firmy ze stavebního průmyslu.

Již v roce 1973 bylo oznámeno tanzanskou vládou, že novým hlavním městem země se stává nově Dodoma namísto Dar Es Salaamu. Město Dodoma bylo založeno již v roce 1907 během výstavby tanzanské železnice. Deklarovaným důvodem pro změnu hlavního města byla poloha města, která je z pohledu centrální správy lépe přístupná občanům než přímořský Dar es Salaam. Dalším důvodem jsou pak příznivé klimatické podmínky a prostor pro další růst. Navíc v neprospěch Dar es Salaamu jako hlavního města Tanzanie hovořila vždy jeho neblahá historická minulost.

Se změnou hlavního města byly spojovány velké plány již v minulosti. Za finanční podpory OSN byl v roce 1986 vypracován americkým architektem Jamesem Rossantem rozvojový plán města. Město mělo být blízké lidem. Podle tehdejšího motta se mělo hlavní město stát „hlavní vesnicí v zemi vesnic“. Rozvojový plán počítal s novou výstavbou na ploše více než 1000 ha s tím, že město mělo být budováno v „lidském měřítku“, tedy tak, aby bylo přístupné pěšky.

Smělé plány však zůstaly nenaplněny. K tomuto stavu přispěla i skutečnost, že ani vládním úředníkům se nechtělo příliš opustit úřady v Dar es Salaamu. Jediným hmatatelným výsledkem velkorysých plánů tak bylo přemístění tanzanského parlamentu do Dodomy v únoru roku 1996.

S nástupem nového tanzanského prezidenta se situace zásadně změnila. Prezident J. Magufuli po svém zvolení do úřadu ke konci roku 2015 oznámil, že do konce jeho pětiletého období dojde k přesunu vlády do hlavního města. Tento závazek byl, jak se nyní ukazuje, myšlen opravdu vážně. Dochází tak nejenom k přesunu vládních úřadů, ale i diplomatické mise jsou poměrně striktně vyzývány, aby přesunuly své úřady do nové oblasti v hlavním městě, kterou tanzanská vláda k tomuto účelu vyčlenila.

Je zřejmé, že s příchodem prezidenta Magufuliho do úřadu tedy opravdu dojde k budování nového hlavního města. Výstavba hlavního města bude znamenat jistě obchodní příležitosti pro stavební firmy i pro výrobce stavebních materiálů. O tom, že se stavební boom v hlavním městě stává realitou, svědčí i vývoj cen pozemků, jejichž cena v posledním období stoupla o 300 %.

Stavebnictví v Tanzanii prožívalo i bez tohoto, pro stavební firmy jistě vítaného impulsu, příznivé období. Růst stavebnictví byl podporován růstem ekonomiky na úrovni 7 %, populačním růstem (prognózy hovoří o tom, že do roku 2050 by se počet obyvatel Tanzanie měl ze současných 53 mil. obyvatel zdvojnásobit) a v neposlední řadě i nedostatečnou nabídkou bydlení (dle odhadů chybí na trhu 3 mil. bytů). 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nairobi (Keňa). Autor: M. Minčev, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek