Rozvoj thajského energetického sektoru a spuštění Energetického informačního centra

29. 4. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Thajsko spouští nové Energetické informační centrum ve spolupráci s Mezinárodní energetickou agenturou. Jedná se o významný podpůrný krok při zefektivnění a diverzifikaci thajského energetického sektoru.

Na začátku dubna 2016 bylo thajským Ministerstvem energetiky ve spolupráci s Mezinárodní energetickou agenturou (IEA) slavnostně spuštěno jednotné Energetické informační centrum (TEIC), které má za cíl veřejnosti poskytovat včasné a detailní informace o stavu thajského energetického sektoru.

Spolupráce Thajska s IEA je dlouhodobého charakteru a souvisí m. j. s nedávným (listopad 2015) přidružením Thajska k IEA jako asociované země (společně s Čínou a Indonésií). V návaznosti na tento krok vydala IEA také nové zhodnocení bezpečnosti zásobování země elektrickou energií (Thailand Electricity Security Assessment) pro rok 2016, který je přílohou tohoto článku.

Národní plán rozvoje energetiky

Thajsko diverzifikaci energetického mixu země vnímá jako jeden ze svých stěžejních úkolů, který je v souladu s jeho dlouhodobým plánem rozvoje energetiky na období let 2015–2036 (tzv. Power Development Plan). Hlavními záměry zmiňovaného thajského plánu rozvoje energetiky z hlediska výroby elektrické energie jsou mezi roky 2015 až 2036 postupný pokles podílu paroplynových elektráren (ze současných 65 na 37 %), růst podílu uhelných elektráren (z 20 na 23 %) a zároveň zdvojnásobení podílu domácích obnovitelných zdrojů (ze současných 10 na 20 %).

Podíl dovážené elektrické energie z vodních zdrojů se má zvýšit z 8 na 15 %. Zejména v rámci obnovitelných zdrojů jsou plány velmi ambiciózní a počítají s více než trojnásobným nárůstem absolutního objemu elektrické energie z těchto zdrojů v roce 2036. Největší podíl má zastávat fotovoltaika (6000 MW) následovaná biomasou (5570 MW) a větrnými elektrárnami (3000 MW).

Z hlediska potenciálu trhu je zajímavý budoucí vývoj, který počítá se zdvojnásobením poptávky po elektrické energii do roku 2036. Pro srovnání: za posledních deset let tato poptávka rostla průměrným tempem 5 % ročně. Udržení větší části soběstačnosti dodávkami z domácích zdrojů je pro Thajsko prioritou, podíl dovážené elektrické energie (především z vodních zdrojů) tak nemá v celkovém mixu počínaje rokem 2020 dlouhodobě překročit 15 %.

Vzhledem k postupně rostoucímu podílu alternativních energetických zdrojů dochází také k potřebě postupného upgradu thajské přenosové soustavy prostřednictvím Thajské národní elektrárenské společnosti (EGAT).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bangkoku (Thajsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek