Rozvoj turistiky na Novém Zélandu – příležitost pro investice do stavebnictví

24. 5. 2016 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Rozvoj turistiky na Novém Zélandu – příležitost pro investice do stavebnictví Novozélandské ministerstvo pro obchod, investice a zaměstnanost spolu s agenturami Tourism New Zealand a New Zealand Trade and Enterprise vydali dne 24. května 2016 souhrnnou zprávu pod názvem „Regional Hotel Market Analysis & Forecasting“, která mapuje rozvoj cestovního ruchu a hotelnictví ve vybraných turistických destinacích NZ.

Zpráva uvádí, že v nejbližších 10 letech bude nutné vzhledem k očekávanému přílivu zahraničních turistů vybudovat dalších nejméně 26 hotelových komplexů v nejnavštěvovanějších novozélandských turistických destinacích. Zpráva byla zpracována v souladu s vládní investiční strategií, která má za cíl zvýšit příliv soukromých (domácích i zahraničních) investic do turistické infrastruktury a v obecné rovině si klade za cíl přilákat do roku 2025 na Nový Zéland dalších 160–200 mld. NZD zahraničních investic.

Ministr ekonomického rozvoje NZ Steven Joyce při prezentaci výsledků šetření uvedl: „Je to poprvé, co máme k dispozici kvalifikovaná data o vývoji cestovního ruchu a jeho vlivu na obsazenost hotelů. Tento výzkum bude významnou pomocí pro soukromé investory na Novém Zélandu, aby věděli kdy a kde investovat do velmi rychle se rozvíjejícího odvětví ubytovacích služeb v cestovním ruchu.“

New Zealand Trade and Enterprise hodlá výsledky výzkumů využít i jako cílenou nabídku pro zahraniční investory.

Cestovní ruch je jedním z největších a nejrychleji rostoucích odvětví ekonomiky Nového Zélandu a služby v cestovním ruchu jsou také na prvním místě novozélandského exportu. Turisté na Novém Zélandu utratí ročně cca 30 mld. novozélandských dolarů a v cestovním ruchu je zaměstnáno více než 12 % obyvatelstva.

Cestovnímu ruchu se na Novém Zélandu daří nejen z toho důvodu, že je Nový Zéland dlouhodobě propagován jako bezpečná a přátelská země s nespočtem přírodních krás, přičemž zejména bezpečnost je z pohledu nestability v současném světě vnímána jako velká komparativní výhoda, ale rozvoji turistiky napomáhá také zvyšování počtu leteckých spojů na Nový Zéland a nižší ceny pohonných hmot, nižší NZ dolar, zvyšující se poptávka po turistice v asijských zemích a v neposlední řadě také velký nárůst počtu imigrantů, kteří jsou poté navštěvování rodinnými příslušníky, přáteli nebo obchodními partnery.

Nový Zéland zažívá již od roku 2013 masivní nárůst počtu turistů. Zpráva předpokládá, že ze 3,1 milionu turistů v roce 2015 stoupne jejich počet do roku 2025 na 5 mil. (Počet obyvatel Nového Zélandu je v současné době cca 4,6 mil.). V roce 2016 se počítá s nárůstem počtu turistů o 11 %, v roce 2017 o 7 %. Největší počet turistů se očekává z Číny a Austrálie, přičemž v nejbližších 10 letech by počet turistů z Číny měl stoupnout o 226 % na cca 1,6 mil. osob.

Z tohoto důvodu se také předpokládá zvýšení poptávky po ubytování v rozsahu cca 4,1 % ročně, do roku 2025 se bude jednat o 49% zvýšení oproti stavu z konce roku 2015. Domácí poptávka by se ve sledovaném období měla zvýšit o 2,5 %, zahraniční poptávka o 5,8 %. Největší nárůst poptávky by měl být ve městech Auckland, Queenstown, Christchurch, Rotorua a Wellington, které již v současné době mají průměrnou roční obsazenost přes 85 %. Tato situace má samozřejmě velký vliv i na poměrně vysoké ceny hotelového ubytování v uvedených městech.

Ke konci roku 2015 mělo pět výše uvedených destinací k dispozici celkem 20 115 hotelových pokojů. Do roku 2025 bude nutné tento počet navýšit minimálně o 25 %. Zpráva uvádí, že trh ve výše uvedených pěti sledovaných destinacích bude v příštích 10 letech schopen absorbovat kolem 10 tis. nových hotelových pokojů.

Vzhledem k prozatím schváleným investičním záměrům je patrné, že pokud nebudou soukromými investory postaveny nové hotelové komplexy, byl by v roce 2025 nedostatek hotelových pokojů cca ve výši 5 tis. Největší zájem se předpokládá o Auckland a Queenstown (pozn. v těchto městech sídlí i HK ČR). Ze statistických šetření dále vyplynulo, že největší nárůst zájmu je o hotely kategorie 4 a 5 hvězd.

Auckland jako největší novozélandské město (1,6 mil. obyvatel) má v současné době 65 hotelů s cca 9 500 pokoji. Nárůst poptávky po ubytování se očekává ve výši 3,9 % ročně, tj. 46 % ve sledovaném období. Největší nárůst poptávky bude ze strany domácích turistů a turistů z Číny a Austrálie. V současné době se v Aucklandu staví pět hotelových komplexů a dalších 7 projektů je již schváleno. V roce 2025 se předpokládá, že bude chybět cca 1 800 hotelových pokojů.

Queenstown je nejvyhledávanější turistickou destinací na Novém Zélandu, protože nabízí jak letní, tak i zimní turistiku. Queenstown je také nejoblíbenější destinací čínských turistů na Novém Zélenadu. Nárůst poptávky po hotelovém ubytování je předpokládán ve výši 5,1 % ročně, resp. 65 % ve sledovaném období. V Queenstownu je k dispozici 24 hotelů s celkovou ubytovací kapacitou cca 3 200 pokojů. V současné době jsou ve výstavbě tři menší hotely a je schváleno dalších 8 projektů. V roce 2025 se předpokládá, že bude chybět cca 1 400 hotelových pokojů.

Wellington je hlavním městem Nového Zélandu a z tohoto důvodu se stává cílem spíše pro korporátní a domácí turistiku. Nicméně i zde poptávka po ubytování poroste. Prognóza uvádí nárůst ve výši 2,6 % ročně, resp. 29 % ve sledovaném období. Ve Wellingtonu je k dispozici 31 hotelů s celkovou ubytovací kapacitou cca 3 500 pokojů. V současné době je ve výstavbě pouze jeden hotel, jehož provoz by měl být zahájen ve druhé polovině roku 2016, a jsou schváleny dva další projekty. V roce 2025 se předpokládá, že bude chybět cca 440 hotelových pokojů.

Christchurch je třetím největším novozélandským městem a je největším městem na Jižním ostrově. Mnohé ubytovací kapacity v Christchurch byly poničeny během velkého zemětřesení v roce 2011 (z 3840 pokojů v roce 2010 jich po zemětřesení zbylo pouhých 920. V současné době je v Christchurch 18 hotelů s cca 1 020 pokoji).

V posledním roce a půl se nicméně turisté do Chrischurch začínají vracet, ve městě probíhá velká stavební činnost a budují se i nová ubytovací zařízení. Nárůst počtu turistů tak bude závislý také na tom, jak rychle se podaří dosáhnout odpovídající ubytovací kapacity. V současné době se staví dva hotely a je schváleno dalších 10 projektů. V roce 2025 se předpokládá, že bude chybět cca 400 hotelových pokojů.

Rotorua je významnou destinací jak pro domácí, tak i pro zahraniční turisty, která nabízí „adventure“ turistické zážitky nebo wellness a spa služby. K dispozici je zde 20 hotelů a cca 1 900 hotelových pokojů. V současné době je ve výstavbě pouze jediný hotel, jehož provoz by měl být zahájen v roce 2017. Předpokládá se, že v této destinaci bude v roce 2025 chybět na 500 hotelových pokojů.

Další informace jsou k dispozici ve zprávě „Regional Hotel Market Analysis & Forecasting“.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sydney (Austrálie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek