Rumunsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Bukurešti (Rumunsko)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilance vzájemné obchodní výměny 2012-2016

 

Vývoz

Dovoz

EUR

poř.

Index

EUR

poř.

Index

2012

1 381 367

16.

107,2

829 579

25.

103,3

2013

1 529 750

17.

110,7

1 062 821

19.

128,1

2014

1 663 568

16.

108,7

1 284 286

18.

120,8

2015

1 791 648

16.

107,7

1 536 837

17.

119,7

2016

1 894 232

17.

105,7

1 678 634

17.

109,2

 

Obrat

Saldo

EUR

poř.

Index

EUR

2012

2 210 946

20.

105,7

551 788

2013

2 592 571

19.

117,3

466 929

2014

2 947 854

17.

113,7

379 282

2015

3 228 485

17.

112,9

254 811

2016

3 572 866

15.

107,3

215 598

Zdroj: ČSÚ

Česko - rumunské ekonomické vztahy se datují už od středověku. České výrobky, jako např. sklo a později také vojenský materiál, vozidla, letadla, byly do Rumunska dováženy již v 19. století a řada firem jako např. Škoda má v Rumunsku více než stoletou tradici.

Rumunsko je největším trhem v jihovýchodní Evropě a svým ekonomickým potenciálem, velikostí a umístěním trhu a tradičními vzájemnými vazbami je významným partnerem. Výraznější růst vzájemného obchodu nastal v roce 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU. Českým podnikům se v Rumunsku daří. České firmy a investoři mají v Rumunsku na co navázat a co rozvíjet. Obě země jsou závislé na trzích Evropské unie a podstatnou část jejich průmyslu tvoří automobilový sektor (výroba automobilů, komponentů a náhradních dílů). České firmy by mohly profitovat nejen z tradice vzájemných vztahů, ale také ze skutečnosti, že se zde na české výrobky a firmy nahlíží skoro jako na ty německé. České zboží a služby mají v Rumunsku nálepku dobré kvality.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura obchodu se v posledních letech v zásadě měnila pouze málo. Mezi hlavní dovozní komodity dlouhodobě řadíme dráty, kabely a vodiče (zejména soupravy zapalovacích kabelů a dráty z hliníku), elektrická zařízení k ochraně el. obvodů a součásti automobilů (např. hnací nápravy, sedačky, bezpečnostní pásy), nábytek, zpracovaný tabák, automobily, léčiva, obuv a pryžové pneumatiky . Největší položky českého vývozu dlouhodobě tvoří automobily pro přepravu osob, kabely a vodiče, elektrická zařízení k ochraně el. obvodů a součásti automobilů, výrobky z oceli a železa, kočárky a sportovní potřeby.

 

  

Vývoz   1-12/2016

Nomenklatura SITC3

tis. CZK

Podíl v %

tis. EUR

Kód

Název

781

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob

4 400 274

8,77

162 766

784

Díly a příslušenství vozidel motorových

4 358 319

8,68

161 221

772

Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.

3 850 079

7,67

142 420

773

Prostředky k rozvodu elektrické energie jn.

3 172 529

6,32

117 355

743

Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory ap.

1 852 535

3,69

68 526

699

Výrobky z kovů základních jn.

1 627 544

3,24

60 205

778

Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.)

1 474 931

2,94

54 565

893

Předměty z hmot plastických jn.

1 293 355

2,57

47 843

657

Příze speciální, textilní materiály speciální ap. výr.

1 070 985

2,13

39 616

894

Kočárky dětské, hračky, hry a potřeby sportovní

1 044 598

2,08

38 644

Zdroj:  ČSÚ ČR

 

 

Dovoz   1-12/2016

Nomenklatura SITC3

tis. CZK

Podíl v %

tis. EUR

Kód

Název

773

Prostředky k rozvodu elektrické energie jn.

8065297

18,08

298345

772

Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.

5064820

11,36

187352

821

Nábytek a díly, žíněnky, matrace aj. nábytek čalouněný

4945552

11.10

182941

784

Díly a příslušenství vozidel motorových

3987114

8.94

147490

122

Tabák zpracovaný, obsahující i náhražky tabákové

2059005

4,62

76166

778

Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.)

1966009

4,41

72727

781

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob

1892020

4,24

69985

542

Léčiva (vč. léčiv veterinárních)

1867538

4,18

69081

775

Zařízení elektrická a mechanická pro domácnost jn.

1159989

2,60

42911

684

Hliník

807471

1,81

29868

 Zdroj:  ČSÚ ČR

 

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Poté, co se obě země staly součástí vnitřního trhu Evropské unie, vzájemná výměna služeb mezi Českou republikou a Rumunskem roste. Příjmům v oblasti služeb dominují příjmy z dopravy, a to zejména silniční a železniční. Stále více se však prosazují různé obchodní, odborné a technické služby. V oblasti obchodu služeb však zůstává nevyužitý potenciál. V období 2003-2008 služby zaznamenaly období růstu. Sektor služeb společně se sektorem stavebnictví byl nejvíce negativně zasažen krizí v roce 2009, díky snížení vnitřní poptávky.  Do budoucna se očekává upevnění pozice sektoru průmyslu a růst sektoru služeb na cca 60 % HDP. Rumunský sektor služeb představuje největší podíl v rámci HDP a zaměstnával 42,5 % pracovní síly (zdroj: Statistický úřad Rumunska). Stále je však pod průměrem Evropské unie. Komponenty sektoru služeb tvoří finance, půjčky, podnikatelské aktivity, obchod, ubytovací zařízení, restaurace, doprava a ostatní služby. V r. 2016 tvořil sektor služeb 50 % HDP (zdroj: BNR) a zaměstnal 45,96 % pracovní síly (zdroj: Statistický úřad Rumunska). 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Česká republika se v roce 2016 opětovně úspěšně posunula v pořadí největších zahraničních investorů. Dle Národního obchodního rejstříku Rumunska celková výše investovaného kapitálu z České republiky činila více než 1,3 mld. EUR. Česká republika se tak zařadila v pořadí investorů na 10. místo.

 

Pořadí investorů z České republiky v Rumunsku dle výše investice (2016):

Mezi největší české investory patří nadále společnost ČEZ Romania s investicí cca 1,1 mld. EUR do výroby energie z obnovitelných zdrojů. Její dvě větrné farmy s celkovým instalovaným výkonem 600 MW dnes představují největší projekt svého druhu v Evropě a produkce větrné farmy představuje zhruba 10 % podíl na rumunském trhu energie z obnovitelných zdrojů. Působení ČEZ otevírá v Rumunsku příležitosti dalším českým firmám a přispívá tak k prosperitě České republiky. Za zmínku jistě stojí i to, že ČEZ je dobře vnímaným zahraničním investorem v Rumunsku.

Dalšími investory jsouTomis Team, srl; ČEZ Distributie; ČEZ Vanzare; Česká pojišťovna; CPI Property Group, PPF Investment Group,  Hobas CZ, MEA Meisinger, Chropyňská strojírna, Chemoprojekt, OTK Group, Renomia.; Skupina RC Reinvest; Antares; Penta Investments; CTP Invest; Kenvelo, Dejmark Group; Eftec;  Intercora; Conti Real Estate; Techno; Kwesto Service; Kopos Kolin; Azelis CEE Holding; Lichtgitter Cz ; Invia CZ.

Zdroj: Obchodní rejstřík Rumunska

Dle Obchodního rejstříku Rumunska (r. 2017) je v zemi registrováno 936 firem s českou kapitálovou účastí. K tomuto počtu je možné připočíst další české firmy, které v Rumunsku podnikají bez registrace a své podnikání řeší na dálku nebo formou služebních cest.

 

 .

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní oblast ČR–Rumunsko

 • Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, týkající se dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních a Závěrečný protokol, Bukurešť, 20. 06. 1934, č. 100/1936 Sb., 172/1948 Sb. 
 • Protokol uzavřený mezi Republikou Československou a Královstvím Rumunským o transferu osob české a slovenské národnosti z Rumunska do Československa, Bukurešť, 10. 07. 1946 
 • Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o zdravotnické spolupráci, Bukurešť, 25. 03. 1958 
 • Smlouva mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, Praha, 25. 10. 1958, č. 31/1959 Sb.
 • Dohoda o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou a Dodatkový protokol, Bukurešť, 03. 08. 1960, č. 51/1961 Sb.
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě, Bukurešť, 06. 12. 1967, č. 73/1968 Sb.
 • Protokol o přímé vědeckotechnické spolupráci a kooperaci mezi Federálním výborem pro technický a investiční rozvoj ČSSR a Národní radou vědeckého výzkumu Rumunské socialistické republiky, Praha, 28. 04. 1969 
 • Dohoda mezi Federálním výborem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Výborem pro jadernou energii Rumunské socialistické republiky, Praha, 18. 11. 1969 
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o civilní letecké dopravě, Praha, 13. 03. 1970, č. 97/1970 Sb.
 • Dohoda mezi ministerstvem spojů Československé socialistické republiky a ministerstvem spojů Rumunské socialistické republiky o poštovní a telekomunikační službě, Praha, 18. 03. 1971 
 • Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury, Praha, 26. 03. 1971, č. 84/1971 Sb.
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, Praha, 03. 11. 1972, č. 97/1973 Sb.
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou, Bukurešť, 09. 12. 1972, č. 64/1974 Sb.
 • Ujednání sjednané výměnou nót mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o změně článků 2, 8, 9 a 14 Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury ze dne 26. března 1971, Bukurešť, 04. 05. 1981, č. 90/1981 Sb.
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku, Bukurešť, 06 .08. 1991, č. 371/1991 Sb.
 • Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. 12. 1990, spojených s přechodem na účtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991, Brno, 11.09.1991, č. 177/1992 Sb.
 • Dodatek k Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1990, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991, ze dne 11. září 1991, Bukurešť, 19. 11. 1991, č. 177/1992 Sb.
 • Protokol o spolupráci mezi ministerstvem zahraničních věcí České republiky a ministerstvem zahraničních věcí Rumunska, Praha, 07. 09. 1993 
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Bukurešť, 08. 11. 1993, č. 180/1994 Sb. 
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, Bukurešť, 08. 11. 1993, č. 198/1994 Sb.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní, Praha, 25. 01. 1994, č. 148/1994 Sb. 
 • Ujednání mezi ministerstvem vnitra České republiky a ministerstvem vnitra Rumunska k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní ze dne 25. ledna 1994, Praha, 25. 01. 1994, č. 148/1994 Sb.
 • Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem, Bukurešť, 22. 06. 1994, č. 37/1997 Sb.
 • Smlouva o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem, Bukurešť, 11. 07. 1994, č. 1/1996 Sb.
 • Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Rumunska o spolupráci v oblasti práce, sociální politiky a politiky zaměstnanosti, Bukurešť, 06. 10. 1994 
 • Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o mezinárodních smlouvách sjednaných mezi Československem a Rumunskem platných k 31. 12. 1992, Bukurešť , 26. 05. 1995, č. 55/2000 Sb. m. s.
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska o vzájemné spolupráci, Praha, 24. 07. 1995 
 • Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska o spolupráci v oblasti topografie, Bukurešť, 26. 02. 1997 
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkající se ochrany vojenských utajovaných skutečností, Bukurešť, 17. 07. 2000, č. 53/2001 Sb. m. s.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorismu a další závažné trestné činnosti, Praha, 13. 11. 2001, č. 33/2003 Sb. m. s.
 • Memorandum o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Rumunska, Praha, 13. 03. 2002, č. 120/2004 Sb. m. s.
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a výzkumu Rumunska o spolupráci v oblasti školství na léta 2002-2005, Bukurešť, 12. 04. 2002, č. 98/2002 Sb. m. s.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení, Bukurešť, 24. 09. 2002, č. 25/2004 Sb. m. s.
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska o změně bodu 5 přílohy Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a výzkumu Rumunska o spolupráci v oblasti školství na léta 2002-2005, podepsaného v Bukurešti dne 12. 4. 2002 sjednané výměnou nót, Bukurešť, 20. 01. 2004 
 • Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení, Praha, 02. 08. 2004, č. 49/2005 Sb. m. s.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku ze dne 6. srpna 1991 sjednaná výměnou nót, Bukurešť, 09. 08. 2005, č. 104/2005 Sb. m. s.
 • Dodatkový protokol k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkajícímu se ochrany vojenských utajovaných skutečností, podepsanému v Bukurešti dne 17. července 2000, Praha, 28. 02. 2006, č. 87/2006 Sb. m. s.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, Praha, 23. 10. 2007, č. 23/2008 Sb. m. s.
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska o spolupráci v oblasti školství, Praha, 22. 01. 2008, č. 72/2008 Sb.m.s.
 • Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, Praha, 22. 01. 2008, č. 60/2009 Sb.m.s. 
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací, 31.03.2010, č.43/2011 Sb.m.s.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o válečných hrobech, Bukurešť, 6. 10. 2014, č. 48/2015 Sb.m.s.
 • Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem životního prostředí, vodního a lesního hospodářství Rumunska o spolupráci v oblasti lesního hospodářství, 9. 6. 2015, č. 37/2016 Sb.m.s.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Pomoc přijímaná od Evropské unie se uskutečňovala prostřednictvím tří hlavních programů - PHARE, ISPA a SAPARD. Po vstupu Rumunska do Evrospké unie v roce 2007 tuto roli přebraly strukturální a kohezní fondy. Rozvojová pomoc poskytovaná Rumunsku Českou republikou  byla po vstupu Rumunska do Evropské unie ukončena.

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: