Rumunsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bukurešti (Rumunsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilance vzájemné obchodní výměny 2011-2015

 

Vývoz

Dovoz

EUR

poř.

Index

EUR

poř.

Index

2011

1 288 181

16.

114,0

802 760

26.

135,3

2012

1 381 367

16.

107,2

829 579

25.

103,3

2013

1 529 750

17.

110,7

1 062 821

19.

128,1

2014

1 665 996

17.

108,9

1 265 632

18.

119,1

2015

1 792 329

16.

106,7

1 534 711

17.

118,4

 

Obrat

Saldo

EUR

poř.

Index

EUR

2011

2 090 941

19.

121,4

485 421

2012

2 210 946

20.

105,7

551 788

2013

2 592 571

19.

117,3

466 929

2014

2 931 628

16.

113,1

400 364

2015

3 327 040

17.

111,8

257 618

Zdroj: ČSÚ

Česko - rumunské ekonomické vztahy se datují až do středověku. České výrobky, jako např. sklo a později také vojenský materiál, vozidla, letadla, byly do Rumunska dováženy již v 19. století a řada firem jako např. Škoda má v Rumunsku více než stoletou tradici.

Rumunsko je největším trhem v jihovýchodní Evropě a svým ekonomickým potenciálem, velikostí a umístěním trhu a tradičními vzájemnými vazbami je zajímavým partnerem. Významný růst vzájemného obchodu nastal v roce 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU. Českým podnikům se zde daří. České firmy a investoři mají v Rumunsku na co navázat a co rozvíjet. Obě země jsou závislé na trzích EU a podstatnou část průmyslu tvoří automobilový sektor (výroba automobilů, komponentů a náhradních dílů). České firmy by mohly profitovat nejen z tradice vzájemných vztahů, ale také ze skutečnosti, že se zde na české výrobky a firmy nahlíží skoro jako na ty německé. České zboží a služby mají v Rumunsku nálepku dobré kvality.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura obchodu se v posledních letech v zásadě měnila pouze málo. Mezi hlavní dovozní komodity dlouhodobě řadíme dráty, kabely a vodiče (zejména soupravy zapalovacích kabelů a dráty z hliníku), elektrická zařízení k ochraně el. obvodů a součásti automobilů (např. hnací nápravy, bezpečnostní pásy), nábytek, mobilní telefony a obuv. Největší položky českého vývozu dlouhodobě tvoří automobily pro přepravu osob, monitory a TV přijímače, přístroje pro čištění plynů, kabely a vodiče, elektrická zařízení k ochraně el. obvodů a součásti automobilů, kaučuk (zejména pneumatiky), měděný šrot, plasty, železo a ocel.

Vývoz   1-12/2015

Nomenklatura SITC3

tis. CZK

Podíl v %

tis. EUR

Kód

Název

781

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob

3 888 585

8,20

142 700

784

Díly a příslušenství vozidel motorových

3 724 498

7,80

136 503

772

Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.

2 978 305

6,30

109 194

773

Prostředky k rozvodu elektrické energie jn.

2 589 587

6,20

108 478

743

Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory ap.

2 589 587

5,40

94 730

699

Výrobky z kovů základních jn.

1 543 780

3,20

56 529

778

Přístroje elektrické jn (baterie, žárovky ap.)

1 293 827

2,70

47 502

893

Předměty z hmot plastických jn.

1 204 939

2,50

44 181 

764

Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky perifer.

1 146 342

2,40

42 063 

657

Příze speciální, textilní materiály speciální ap. výr.

1 027 387

2,20

37 686 

Zdroj:  MPO ČR

Dovoz   1-12/2015

Nomenklatura SITC3

tis. CZK

Podíl v %

tis. EUR

Kód

Název

773

Prostředky k rozvodu elektrické energie jn.

8 791 788

21,50

322 146

772

Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.

4 574 713

11,20

167 718

821

Nábytek, díly, žíněnky, matrace aj. nábytek čalouněný

4 437 401

10,80

162 757

784

Díly a příslušenství vozidel motorových

3 477 179

8,50

127 504

781

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob

1 814 791

4,40  

66 584

542

Léčiva (vč. léčiv veterinárních)

             1 640 244

4,00

60 141

778

Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.)

1 298 113

                                                                                                            3,20  

47 631

684

Hliník

1 221 533

3,00

44 727

122

Tabák zpracovaný, obsahující i náhražky tabákové

898 154

               2,20

33 019

742

Čerpadla a dopravníky na kapaliny a jejich díly

830 343

2,00

30 440

Zdroj:  MPO ČR

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Poté, co se obě země staly součástí vnitřního trhu EU, vzájemná výměna služeb roste. Příjmům v oblasti služeb dominují příjmy z dopravy, a to zejména silniční a železniční. Stále více se však prosazují různé obchodní, odborné a technické služby. V oblasti obchodu služeb však zůstává nevyužitý potenciál.

V období 2003-2008 služby zaznamenaly období růstu. Sektor služeb společně se sektorem stavebnictví byl nejvíce negativně zasažen krizí (2009), díky snížení vnitřní poptávky.  Do budoucna se očekává upevnění pozice sektoru průmyslu (cca 29 % HDP), pokles zemědělství (3-4 % HDP) a růst sektoru služeb na cca 50 % HDP. Rumunský sektor služeb představuje největší podíl v rámci HDP a zaměstnával 42,5 % pracovní síly (zdroj: Statistický úřad Rumunska). Stále je však pod průměrem EU. Komponenty sektoru služeb tvoří finance, půjčky, podnikatelské aktivity, obchod, ubytovací zařízení, restaurace, doprava a ostatní služby. V r. 2015 tvořil sektor služeb 43 % HDP (zdroj: BNR) a zaměstnal 41,8 % pracovní síly (zdroj: Statistický úřad Rumunska). 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dle Národní banky Rumunska (NBR) dosáhly české PZI v r. 2014 kumulované výše 0, 838 mld. EUR. Česká republika se tak zařadila  v pořadí investorů na 14. místo.

Pořadí CZ investorů v Rumunsku dle výše investice (2015):

Tomis Team, srl; ČEZ Distributie; ČEZ Vanzare (ČEZ, a.s.); Generali Romania Asigurare Reasigurare (Generali PPF Holding); Generali Societate de Adsministrare a Fondurilor de Pensii Private, SA (Česká pojišťovna); Renomia a.s.; Kenvelo Romania (Frenta sro prin Giorgio Margutti); Dejmark Partners  (Dejmark Group s.r.o.); Eftec Romania, srl (Eftec, a.s.); Intercora srl (Sc Intercora spol sro); Conti Real Estate (Boda Cornel); Techo Romania srl (Techno, a.s.); Kwesto Service, srl (Kwesto Service, sro); Kopos Electro srl (Kopos Kolin SA); Azelis Romania (Azelis CEE Holding, a.s.); Lichtgitter RO srl (Lichtgitter Cz spol sro); Invia Travel srl (Invia CZ, a.s.).

Zdroj: Obchodní rejstřík Rumunska

Dle Obchodního rejstříku Rumunska (r. 2015) je v zemi registrováno 838 firem s českou kapitálovou účastí. K tomuto počtu je možné připočíst další české firmy, které v Rumunsku podnikají bez registrace a své podnikání řeší na dálku nebo formou služebních cest.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní oblast ČR–Rumunsko

 • Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, týkající se dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních a Závěrečný protokol, Bukurešť, 20. 06. 1934, č. 100/1936 Sb., 172/1948 Sb. 
 • Protokol uzavřený mezi Republikou Československou a Královstvím Rumunským o transferu osob české a slovenské národnosti z Rumunska do Československa, Bukurešť, 10. 07. 1946 
 • Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o zdravotnické spolupráci, Bukurešť, 25. 03. 1958 
 • Smlouva mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, Praha, 25. 10. 1958, č. 31/1959 Sb.
 • Dohoda o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou a Dodatkový protokol, Bukurešť, 03. 08. 1960, č. 51/1961 Sb.
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě, Bukurešť, 06. 12. 1967, č. 73/1968 Sb.
 • Protokol o přímé vědeckotechnické spolupráci a kooperaci mezi Federálním výborem pro technický a investiční rozvoj ČSSR a Národní radou vědeckého výzkumu Rumunské socialistické republiky, Praha, 28. 04. 1969 
 • Dohoda mezi Federálním výborem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Výborem pro jadernou energii Rumunské socialistické republiky, Praha, 18. 11. 1969 
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o civilní letecké dopravě, Praha, 13. 03. 1970, č. 97/1970 Sb.
 • Dohoda mezi ministerstvem spojů Československé socialistické republiky a ministerstvem spojů Rumunské socialistické republiky o poštovní a telekomunikační službě, Praha, 18. 03. 1971 
 • Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury, Praha, 26. 03. 1971, č. 84/1971 Sb.
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, Praha, 03. 11. 1972, č. 97/1973 Sb.
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou, Bukurešť, 09. 12. 1972, č. 64/1974 Sb.
 • Ujednání sjednané výměnou nót mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o změně článků 2, 8, 9 a 14 Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury ze dne 26. března 1971, Bukurešť, 04. 05. 1981, č. 90/1981 Sb.
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku, Bukurešť, 06 .08. 1991, č. 371/1991 Sb.
 • Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. 12. 1990, spojených s přechodem na účtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991, Brno, 11.09.1991, č. 177/1992 Sb.
 • Dodatek k Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1990, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991, ze dne 11. září 1991, Bukurešť, 19. 11. 1991, č. 177/1992 Sb.
 • Protokol o spolupráci mezi ministerstvem zahraničních věcí České republiky a ministerstvem zahraničních věcí Rumunska, Praha, 07. 09. 1993 
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Bukurešť, 08. 11. 1993, č. 180/1994 Sb. 
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, Bukurešť, 08. 11. 1993, č. 198/1994 Sb.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní, Praha, 25. 01. 1994, č. 148/1994 Sb. 
 • Ujednání mezi ministerstvem vnitra České republiky a ministerstvem vnitra Rumunska k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní ze dne 25. ledna 1994, Praha, 25. 01. 1994, č. 148/1994 Sb.
 • Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem, Bukurešť, 22. 06. 1994, č. 37/1997 Sb.
 • Smlouva o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem, Bukurešť, 11. 07. 1994, č. 1/1996 Sb.
 • Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Rumunska o spolupráci v oblasti práce, sociální politiky a politiky zaměstnanosti, Bukurešť, 06. 10. 1994 
 • Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o mezinárodních smlouvách sjednaných mezi Československem a Rumunskem platných k 31. 12. 1992, Bukurešť , 26. 05. 1995, č. 55/2000 Sb. m. s.
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska o vzájemné spolupráci, Praha, 24. 07. 1995 
 • Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska o spolupráci v oblasti topografie, Bukurešť, 26. 02. 1997 
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkající se ochrany vojenských utajovaných skutečností, Bukurešť, 17. 07. 2000, č. 53/2001 Sb. m. s.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorismu a další závažné trestné činnosti, Praha, 13. 11. 2001, č. 33/2003 Sb. m. s.
 • Memorandum o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Rumunska, Praha, 13. 03. 2002, č. 120/2004 Sb. m. s.
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a výzkumu Rumunska o spolupráci v oblasti školství na léta 2002-2005, Bukurešť, 12. 04. 2002, č. 98/2002 Sb. m. s.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení, Bukurešť, 24. 09. 2002, č. 25/2004 Sb. m. s.
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska o změně bodu 5 přílohy Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a výzkumu Rumunska o spolupráci v oblasti školství na léta 2002-2005, podepsaného v Bukurešti dne 12. 4. 2002 sjednané výměnou nót, Bukurešť, 20. 01. 2004 
 • Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení, Praha, 02. 08. 2004, č. 49/2005 Sb. m. s.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku ze dne 6. srpna 1991 sjednaná výměnou nót, Bukurešť, 09. 08. 2005, č. 104/2005 Sb. m. s.
 • Dodatkový protokol k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkajícímu se ochrany vojenských utajovaných skutečností, podepsanému v Bukurešti dne 17. července 2000, Praha, 28. 02. 2006, č. 87/2006 Sb. m. s.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, Praha, 23. 10. 2007, č. 23/2008 Sb. m. s.
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska o spolupráci v oblasti školství, Praha, 22. 01. 2008, č. 72/2008 Sb.m.s.
 • Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, Praha, 22. 01. 2008, č. 60/2009 Sb.m.s. 
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o válečných hrobech, Bukurešť, 6. 10. 2014
 • Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem životního prostředí, vodního a lesního hospodářství Rumunska o spolupráci v oblasti lesního hospodářství, 9. 6. 2015

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Pomoc přijímaná od Evropské unie se uskutečňovala prostřednictvím tří hlavních programů - PHARE, ISPA a SAPARD. Po vstupu Rumunska do EU tuto roli přebírají strukturální a kohezní fondy.

Rozvojová pomoc poskytovaná Rumunsku Českou republikou  byla po vstupu Rumunska do EU ukončena.

Krajanům dlouhodobě pomáhá agentura Člověk v tísni. Velvyslanectví České republiky v Bukurešti poskytuje krajanům různé formy materiální a poradenské podpory. V této oblasti je aktivní také Honorární konzulát České republiky v Temešváru.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: