Rumunsko přitahuje české investory

17. 2. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Rumunsko přitahuje české investory Rumunsko zaznamenalo po roce 2008, kdy hospodářská krize zasáhla také zdejší hospodářství, prudký pokles zahraničních investic, jejichž celková výše v tomto období činila pouhých 9,5 mld. EUR. Avšak během několika posledních let se Rumunsko dobře zotavilo z globální finanční krize a rok 2016 tak byl pro Rumunsko dalším úspěšným obdobím pozitivního ekonomického růstu (+4,8 % HDP).

Se zlepšující se zdejší hospodářskou situací roste také zájem investorů o rumunský trh. Výsledkem jsou poté přímé zahraniční investice, které v r. 2016 dosáhly výše 4,1 mld. EUR, což znamená jejich 18% nárůst proti roku 2015. Zahraniční investice směřovaly hlavně do průmyslu a služeb. Mezi úspěšné případy významných zahraničních investorů patří společnosti jako např. Renault, Daimler, Procter&Gambler, Microsoft nebo Continental. Celková výše přímých zahraničních investic dnes činí 68,5 mld. EUR.

Také Česká republika slavila svůj úspěch, kdy se z pohledu investovaného kapitálu koncem r. 2016 posunula v pořadí největších zahraničních investorů z 15. místa na 10. místo. Česká republika se tak zařadila za významné investory z Nizozemska, Rakouska, Německa, Francie nebo Itálie. Dle Národního obchodního rejstříku Rumunska a společnosti InvestRomania činila celková výše investovaného kapitálu z České republiky více než 1,3 mld. EUR.

Mezi největší české investory nadále patří společnost CEZ Romania s investicí cca 1,1 mld. EUR do výroby energie z obnovitelných zdrojů. Její větrné farmy s celkovým instalovaným výkonem 600 MW dnes představují největší projekt svého druhu v Evropě a produkce větrné farmy představuje zhruba 10 % podíl na rumunském trhu energie z obnovitelných zdrojů.

Mezi úspěšné investory z České republiky se řadí také společnost Renomia, která v Rumunsku vloni zprostředkovala pojistné ve výši 20 mil. EUR a po Bukurešti otevřela dvě nové pobočky v župách Timis a Ilfov.

Zásadním problémem dnešního Rumunska je stále chybějící infrastruktura, nízká nezaměstnanost, časté změny legislativy a rozdíly v rozvinutosti jednotlivých regionů. To vede k tomu, že se zájem investorů často soustřeďuje jen do několika oblastí, kde pak vzniká silná konkurence a je jen velmi obtížné se zde prosadit.

I přes tato specifika je zaznamenáván trvalý zájem podnikatelů z České republiky o investování a podnikání v Rumunsku. To, že české investice tvoří nedílnou a významnou část česko-rumunské obchodní a hospodářské spolupráce, se odráží také v podpoře, kterou českým investorům věnuje Velvyslanectví České republiky v Bukurešti např. formou pravidelného organizování česko-rumunského investičního fóra.

investoři-logo

Informace poskytnuta Velvyslanstvím ČR v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Milan Peprník, rada-vyslanec.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek