Ruské farmy severozápadu se zajímají o česká plemenná zvířata i zkušenosti ve výživě

18. 10. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Ruské farmy severozápadu se zajímají o česká plemenná zvířata i zkušenosti ve výživě Generální konzulát ČR v Sankt Petersburgu pro představitele českých firem organizoval počátkem října jednání s úřady Vlád i desítkou farem Pskovké, Novgorodské a Leningradské oblasti. Právě tyto oblasti patří ke klíčovým agrárním regionům Severozápadního federálního okruhu.

Nabídka se týkala možných dodávek plemenných zvířat, inseminačních dávek pro skot i prasata, stejně jako poradenství v oblasti výživy zvířat pro jejich nejefektivnější a nejekonomičtější odchov. Vzhledem k tomu, že jednání přinesla řadu konkrétních poptávek i podnětů, lze předpokládat další kolo schůzek ještě v listopadu tohoto roku. Akce se uskutečnila v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie PROPED a ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR.

S rozvojem agrárního sektoru v posledních dvou letech existuje zvýšená poptávka ruských farem po dodávkách plemenných zvířat. V roce 2015 bylo do RF dovezeno živého skotu a prasat za téměř 300 mil. USD. Ačkoliv je genetice a šlechtitelství v zemi věnována náležitá pozornost (jen v Leningradské oblasti se nachází více než 60 plemenných farem, právě zde byla vyšlechtěna dvě plemena vysoce produktivních krav „leningradské“ a „novoladožské“ s potenciálem dojivosti 9–10 tis. kg mléka), obecně ruské farmy dosahují v dojivosti, váhových přírůstcích, výdajích na krmivo, zdraví (úmrtnosti) zvířat horších parametrů než ty evropské. I proto se česká nabídka setkala se značnou pozorností a zájmem. Ostatně stejná řešení jsou již řadu let úspěšně aplikována na farmách Uljanovské, Samarské, Tambovské oblasti nebo v Tatarstánu.

Obecně objem zemědělské výroby v regionech Severozápadního federálního okruhu (dále SZFO) dosáhl v roce 2015 +4,3 % (souhrnně za RF +3 %). K vůdčím regionům patřily Pskovská, Novgorodská, Kaliningradská a Leningradská oblast. Také výsledky živočišné výroby SZFO byly za rok 2015 příznivější (+5,9 %), než souhrnné za RF (+4,2 %). Nejvyšší tempa přitom dosáhla Pskovská (+41,2 %) a Novgorodská oblast (+22,1 %).

Rovněž v produkci mléka si regiony SZFO připsaly nárůst ve výši +3,6 %. Není náhodou, že právě Leningradská oblast dosahuje již několik let po sobě vůbec nejvyššího ukazatele dojivosti ze všech regionů RF. Pokud jde o chov prasat i zde regiony SZFO výrazně přesáhly průměrný ukazatel RF. Růst představoval +16,1 %.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sankt Peterburgu (Rusko). Autor: Michal Gelbič.

CBS

CBS

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek