Rusko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

23. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Moskvě (Ruská federace)

(kapitola 5.0 neobsahuje text)

 

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Velvyslanectví ČR v Moskvě ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR v Sankt-Petěrburgu a Generálním konzulátem ČR v Jekatěrinburgu průběžně aktualizuje mapu globálních oborových příležitostí pro české exportéry.

Aktuálně je identifikováno následujících 10 perspektivních sektorů pro český vývoz do Ruska:  

Při snaze exportovat české zboží na ruský trh musí exportéři počítat se zvýšeným tlakem na lokalizaci a zesíleným požadavkem na zajištění exportního financování. Dále pak z větší nestabilitou investičního prostředí, vyšší mírou korupce a nižší vymahatelností práva, než jsou zvyklí z ČR.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Ruské federaci průběžně probíhá mnoho akcí určených pro české podnikatele a firmy. Většinu z nich pořádají státní instituce a organizace, tj. Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a další rezorty, Velvyslanectví ČR v Moskvě a Generální konzuláty v Sankt-Petěrburgu a Jekatěrinburgu, vládní agentury CzechTrade, CzechTourism. Akce jsou organizovány samostatně nebo společně ve spolupráci s komorami, asociacemi, svazy, sdruženími, finančními institucemi a dalšími partnery.

Velvyslanectví ČR v Moskvě ve spolupráci s Generálními konzuláty v Petrohradu a Jekatěrinburgu připravují akce na podporu českého exportu, které především vycházejí ze zpracované mapy oborových příležitostí pro Ruskou federaci, tj. identifikovaných prioritních sektorů pro český export.

Hlavními nástroji ekonomické diplomacie jsou projekty ekonomické diplomacie, podnikatelské mise, oborové prezentace a další aktivity.

Zároveň se Velvyslanectví ČR v Moskvě ve spolupráci s generálními konzuláty a kancelářemi vládní agentury CzechTrade v Moskvě, Petrohradu a Jekatěrinburgu soustřeďují na posilování přímé spolupráce s vybranými ruskými regiony.

Hlavním nástrojem bilaterální ekonomické spolupráce na vládní úrovni je Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci (MVK) mezi ČR a RF, v rámci které pracuje 16 sektorových a regionálních pracovních skupin. Poslední 10. zasedání MVK se uskutečnilo ve dnech 29.–30. 5. 2016 v Moskvě pod vedením předsedů, tj. ministrů průmyslu a obchodu ČR a RF

 Vybrané hlavní akce pro české podnikatele v roce 2017:

 • 28. 2. – 1. 3.: Exportní semináře k exportním příležitostem v Rusku, Ostrava a Praha; 
 • 13.–15. 3.: Cesta zemědělské diplomatky do Baškortostánu;
 • 3.– 5. 4.: Pracovní cesta ministra zemědělství ČR M. Jurečky a podnikatelská agrární mise do Rostovské oblasti;
 • 23. 5. – 24. 5.: Návštěva Zlínského kraje včetně podnikatelské mise v Moskvě a v Samarské oblasti;
 • 29. – 30. 5.: Pracovní cesta ministra průmyslu a obchodu ČR J. Havlíčka a podnikatelské delegace u příležitosti konání 10. zasedání mezivládní komise v Moskvě;
 • květen 2017: Podnikatelská mise do Komi realizovaná v rámci projektu ekonomické diplomacie;
 • 8. 6. – Prezentace českých vín, projekt ekonomické diplomacie v Moskvě;
 • červen 2017: Podnikatelská mise do Murmanské oblasti;
 • 11.–13. 7.: Pracovní cesta ministra průmyslu a obchodu ČR J. Havlíčka na výstavu Innoprom v Jekatěrinburgu;
 • 7.– 21. 7.: Incomingová agrární mise Rostovské oblasti do ČR;
 • 28. 8.– 1. 9.: Incomingová agrární mise Baškortostánu do ČR;
 • říjen 2017: Den českých inovací a nanotechnologií, projekt ekonomické diplomacie v Moskvě a v Novosibirsku.

Ve výše uvedeném seznamu jsou hlavní akce pořádané v Ruské federaci českou stranou. Přehled hlavních výstav pro české výrobce a podnikatele konaných v Rusku v roce 2016 je uveden v kapitole 6. 4.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: