Rusko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Moskvě (Ruská federace)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

ZÚ Moskva ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR v Sankt Petěrburku a Generálním konzulátem ČR v Jekatěrinburku zpracovalo svůj příspěvek do mapy globálních oborových příležitostí pro české exportéry, který průběžně aktualizuje. 

Perspektivní obory pro export do Ruska

V Rusku jsou identifikovány následující příležitosti:http://www.mzv.cz/file/1535280/MOP_2015.pdf

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 2201 – Voda, vody minerální, sodovky neslazené, led

HS 2202 – Voda, vody minerální, sodovky slazené ne šťávy

HS 2203 - Pivo ze sladu

HS 2204 - Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný

HS 8432 – Stroje, nářadí pro zemědělství, lesnictví ap.

HS 8436 - Stroje ost. pro zemědělství, lesnictví ap. líhně

HS 8438 - Stroje pro prům přípravu, výrobu potravin aj.

Automobilová doprava Dopravní průmysl
a infrastruktura

Železniční doprava

HS 8548 - Části elektrických strojů přístrojů jn.

HS 8702 - Vozidla motorová pro dopravu veřejnou osobní

HS 8708 - Části součásti vozidel motor osob aj. traktorů

HS 7302 - Materiál pro stavbu tratí železnic tramvaj

HS 8602 – Lokomotivy, lokotraktory, ostatní tendry

HS 8603 - Vozy motorové železniční aj. dopravy kolejové

HS 8605 - Vozy osobní zavazadlové pošt aj. bez pohonu

HS 8606 - Vagóny nákladní pro žel aj. dopravu kolejovou

HS 8607 - Části součásti vozidel žel aj. dopravy kolej

HS 8608 - Materiál kolejový svrškový přístr. návěstní ap

Energetický průmysl

HS 7311 - Nádoby tlakové pro plyn z železa oceli

HS 7321 - Kamna kotle vařiče aj. plynové z železa oceli

HS 8402 - Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

HS 8406 - Turbíny na páru vodní nebo jinou

HS 8413 - Čerpadla i se zař. měřícím zdviže na kapaliny

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap.

HS 8503 - Části motorů elektr. generátorů soustrojí ap.

HS 8504 - Transformátory el. měniče statické induktory

Letecká doprava

HS 8526 – Přístr. radiolok a radiové pro řízení dálkové

HS 8801 - Balony, vzducholodě, kluzáky, rogala apod,

HS 8802 - Aerodyny ost. lodě kosmické nosiče startovací

HS 8803 - Části balonů větroňů ap. lodí kosmických

HS 8805 - Katapulty letecké aj. příst pro výcvik letecký

Strojírenský průmysl

 

 

HS 8407 - Motory píst. zážehové spalovací vratné rotační

HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační

HS 8419 - Stroje ke zpracování materialů změnou teplot

HS 8438 - Stroje pro prům. přípravu výrobu potravin aj

HS 8457 - Centra obráběcí, stroje obráběcí stavebnicové

HS 8458 - Soustruhy pro obrábění kovů

HS 8459 - Stroje obráb. pro vrtání frézování řezání apod

HS 8462 - Stroje tvářecí k opracování kovů buchary apod.

HS 8463 - Stroje tvářecí jiné pro opracování kovů apod.

HS 8465 - Stroje obráběcí na opracování dřeva korku ap.

HS 8479 - Stroje mechanické s vlastní indiv. funkcí jn...

Vodohospodářství, odpadní průmysl

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap.

HS 8421 - Odstředivky přístroje k filtrování čištění

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3006 Zboží farmaceutické jiné

HS 9018 Nástroje lékařské chirurgické, zubolékařské, aj.

HS 9022 Přístroje rentgenové aj. používající záření

HS 9019 Přístroje pro mechanoterapii, masážní, dýchací, aj.

HS 9402 Nábytek lékařský, chirug. ap., pro holičství aj.

CPA 86 Zdravotní péče

Při snaze exportovat české zboží na ruský trh musí exportéři počítat se zvýšeným tlakem na lokalizaci a zesíleným požadavkem na zajištění exportního financování. Dále pak z větší nestabilitou investičního prostředí, vyšší mírou korupce a nižší vymahatelností práva, než jsou zvyklí z ČR.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Ruské federaci průběžně probíhá mnoho akcí určených pro české podnikatele a firmy. Většinu z nich pořádají státní instituce a organizace – Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a další resorty, velvyslanectví ČR v Moskvě a generální konzuláty v Sankt-Petěrburgu a Jekatěrinburgu, specializované vládní agentury CzechTrade, CzechTourism – samostatně nebo společně ve spolupráci s komorami, asociacemi, svazy, finančními institucemi a dalšími partnery.

Velvyslanectví ČR v Moskvě ve spolupráci s generálními konzuláty v Petrohradu a Jekatěrinburgu připravují akce na podporu českého exportu, které především vycházejí ze zpracované mapy oborových příležitostí pro Ruskou federaci, tj. identifikovaných prioritních sektorů pro český export. Mezi tyto akce patří například projekty ekonomické diplomacie, podnikatelské mise a oborové prezentace.

Zároveň se Velvyslanectví ČR v Moskvě ve spolupráci s generálními konzuláty a pobočkami agentury CzechTrade v Petrohradu a Jekatěrinburgu soustřeďují na posilování přímé spolupráce s vybranými ruskými regiony.

Hlavním nástrojem bilaterální ekonomické spolupráce je Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci (MVK) mezi ČR a RF, v rámci které pracuje více než 15 sektorových a regionálních pracovních skupin.

Vybrané hlavní akce pro české podnikatele v roce 2016:

 • 3. 3., Moskva: Seminář k technické regulaci a standardizaci na Eurasijské ekonomické komisi;
 • 22. – 23. 3., Praha: 9. zasedání Mezivládní komise včetně jednání jednotlivých pracovních skupin;
 • 29. – 30. 3., Dubna: České dny ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně;
 • 21. 4., Uljanovsk: Pracovní cesta ministra průmyslu a obchodu J. Mládka do Uljanovské oblasti;
 • 26. 4., Skolkovo: Prezentace Inovačního Centra Skolkovo pro firmy ze zemí V4;
 • 23. – 24. 5., Kaliningrad: Podnikatelská mise do Kaliningradské oblasti;
 • 26. – 27. 5., Samara, Toljatti: Podnikatelská mise do Samarské oblasti;
 • 31. – 1. 6., Moskva: Jednání pracovní skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu ČR s Vládou Moskvy;
 • 9. – 10. 6., Novokuzněck: Podnikatelské fórum v rámci výstavy Ugol Rossii;
 •  22. – 24. 6., Omsk, Čeljabinsk: Podnikatelská mise vedená ministrem průmyslu a obchodu J. Mládkem;
 • 20. – 23. 9., Nižnij Novgorod, Rostov na Donu: Prezentace českých firem z oblasti  telematiky.

Ve výše uvedeném seznamu jsou hlavní akce pořádané v Ruské federaci českou stranou. Přehled hlavních výstav pro české výrobce a podnikatele konaných v Rusku v roce 2016 je uveden v kapitole 6.4.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: