Rusko: Nové zákonné úpravy v kontraktačním systému

22. 1. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Dne 10. ledna 2016 vstoupily v platnost na základě příslušných výnosů a usnesení vlády RF nové úpravy týkající se federálního zákona o kontraktačním systému (federálního zákona č. 223-FZ „O nákupu zboží, prací a služeb určitými druhy právnických osob“ z 18. 7. 2011 doplněného federálním zákonem č. 249-FZ z 13. 7. 2015).

Tímto byl ustaven koordinační mechanismus zadávání zakázek pro nahrazování dovozu na nákup dováženého zařízení, prací a služeb ze zahraničí, prováděný v rámci investičních projektů s hodnotou nad 10 mld. rublů (cca 130 mil. USD) realizovaných státními firmami, resp. právnickými osobami, kde má RF podíl na základním kapitálu více než 50 %, případně u investičních projektů, které jsou realizovány v rámci státní podpory.

Koordinace zadávání zakázek bude prováděna prostřednictvím tzv. vládní komise pro nahrazování dovozu. Komise bude „posuzovat“ možnosti náhrady dovážené produkce domácími výrobky, případně pomůže organizovat složitější dovozní nákupy. V případě, že se daný druh výrobku nachází na seznamu, bude příslušným projektům usnadněn přístup k vládním rozpočtovým prostředkům. Aktuálně vláda RF schválila dva seznamy položek strojírenských výrobků.

První seznam zahrnuje 11 kriticky důležitých druhů strojírenských výrobků s vysokým podílem výzkumu a vysokou cenou. Jedná se např. o parní kotle (nad 250 t/h), generátory (nad 100 MW), parní turbíny (nad 100 MW), plynové turbíny (nad 16 MW), lodě a plavidla, vrtulníky a letadla, letecké motory, satelity a kosmická zařízení. Nákup těchto výrobků musí ruská vláda prostřednicím komise pro náhradu dovozu odsouhlasit.

Druhý seznam zahrnuje 139 druhů strojírenských výrobků, jejichž nákupy se nemohou realizovat bez souhlasu komise pro náhradu dovozu, pokud cena jednoho druhu zboží překročí 150 mil. rublů (cca 1,9 mil. USD). Jedná se např. o parní kotle, generátory, elektrické transformátory, vysokonapěťová zařízení, elektrická zařízení, akumulátory, plynové turbíny, kompresory, armatury, jeřáby, výtahy, zdviže, dopravníky, soustružnicko-obráběcí centra, kovoobráběcí stroje (soustruhy, vrtačky, frézy, brusky, hoblovací stroje, atd.), dobývací techniku, bagry, sklápěcí vozidla pro užití v terénu, drtičky, některé potravinářské technologie, lokomotivy a související kolejovou techniku, atd.

(pozn: Detailní informace k předmětné zákonné úpravě včetně obou výše uvedených seznamů lze najít na webových stránkách Vlády RF, v sekci průmyslová politika).

Aktuální změny kontraktačního zákona (federálního zákona č. 223-FZ „O nákupu zboží, prací a služeb určitými druhy právnických osob“) upravují nákupy státních podniků a dalších právnických osob. Tyto změny navazují na v roce 2014 a 2015 již provedené úpravy týkající se de facto zákazu dovozu vybraných položek strojírenské produkce v oblasti veřejných zakázek (federálního zákona č. 44-FZ „Zákon o kontraktačním systému veřejných zakázek“).

Souhrnně mají tato opatření jednoznačný cíl, a to podpořit domácí ruské výrobce. Pro zahraniční firmy to znamená další překážky v působení na ruském trhu. České firmy budou novými zákonnými úpravami také dotčeny. Jaký bude skutečný dopad nových opatření, je ale prozatím obtížné předvídat, neboť to závisí na vlastní intenzitě implementace nových pravidel. Vzhledem ke složité ekonomické situaci bude seznam podporovaných vládních investičních projektů mnohem menší, než se původně očekávalo (aktuálně vláda „zvažuje“ cca 100–200 projektů).

Výhodu ve svém podnikání budou mít zahraniční firmy, které v Rusku lokalizují svoji výrobu. Dalšími tendencemi, které lze očekávat, je posilování netransparentních vztahů (např. ovlivňování komise pro nahrazování dovozu), koncentrace byznysu ve prospěch zavedených firem (na straně dovozců i vývozců), snaha obcházet nové zákony, potřeba financování dodávek a projektů, nutnost kvalitního právního jištění dodávek, atd.

Pokud jde o vlastní politiku náhrady dovozu, ta celkově namísto žádoucí liberalizace a deregulace ruského trhu, povede ve střednědobém horizontu k dalšímu snižování konkurenceschopnosti ruských firem a k zaostávání technologického rozvoje Ruska. I v dalších letech bude v Rusku existovat potřeba a poptávka, a to zejména po zahraničních špičkových technologiích.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Moskvě (Rusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek