Ruský trh alkoholických nápojů – trendy a novinky v legislativě

5. 1. 2017

  • Země: RU - Rusko
  • Datum zveřejnění: 05.01.2017

Ruský trh s alkoholem a spotřební chování Rusů se mění. Již několik let dochází k poklesu trhu i spotřeby. Rok 2017 přináší řadu novinek, které mohou klesající trend ještě více ovlivnit. Souvisejí především s úpravou výše akcízu a minimální ceny na některé druhy alkoholu. Změny se budou týkat mj. vína, piva, cidru, šampaňského a vodky.

Tzv. „akcíz“ neboli nepřímá spotřební daň je v Rusku uplatňována u alkoholu, tabákových výrobků a dalšího zboží. Výše akcízu se dlouhodobě a téměř každoročně zvyšuje.

Spotřeba alkoholu v Rusku se snižuje a trh klesá

Rusko tradičně patří k zemím s největší spotřebou alkoholu na světě, což potvrzují i výsledky Světové zdravotnické organizace. Důsledkem nadměrného pití je mj. zvýšená úmrtnost mužů a nižší střední délka života u mužů ve srovnání s jinými zeměmi – v ČR byla v roce 2015 střední délka života u mužů 75,9 let, v Rusku pouze 64,7 let v roce 2015. Od roku 2009 se ruská vláda snaží kontinuálně s tímto negativním společenským jevem bojovat a přijímá řadu opatření, která souvisejí s dostupností alkoholu. Kromě níže popsaného zvyšování akcízu a zvyšování minimálních cen na některé druhy alkoholu v posledních letech dochází také k výraznému omezení reklamy, prodejní doby a míst, kdy a kde je možné alkohol koupit.

Zdá se, že tyto aktivity přispívají k poklesu průměrné spotřeby alkoholu v Rusku. Zatímco v roce 2011 se pohybovala okolo 18 litrů na osobu za rok, v roce 2016 to bylo podle oficiálních odhadů 12,8 litrů, tedy zhruba o třetinu méně. Spolu se snižováním spotřeby alkoholu se projevuje také snižování negativních dopadů ve společnosti (zvyšování naděje na dožití, úmrtnost, nehody způsobené po požití alkoholu atp.). Tyto údaje však neplatí plošně po celém Rusku.

Zatímco snižování spotřeby alkoholu se projevuje pozitivně na stavu společnosti, má negativní dopad na firmy, které vyrábějí alkoholické nápoje nebo s nimi obchodují. Od roku 2013 dochází trvale k poklesu na trhu alkoholických nápojů. Mezi lety 2013 a 2014 došlo k 9% poklesu, stejně tak i mezi lety 2014 a 2015. Za prvních devět měsíců roku 2016 poklesl trh o téměř 2 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2015. Negativní statistiky se týkají všech segmentů – vodky a likérů, piva, vína i šampaňského. Jedním ze zásadních faktorů je také devalvace rublu, která zapříčinila, že nejvíce klesly prodeje dovozového alkoholu, jako je whisky, koňak, víno. U vodky, která je převážně domácí produkce, není pokles tak výrazný.

Růst nealkoholického piva

Na druhé straně však dochází k růstu prodejů nealkoholického piva a nápojů s nízkým obsahem alkoholu (cidr, perry – alkoholický nápoj vyráběný kvašením hrušek, někdy označovaný jako „hruškový cidr“, medovina atp). Za prvních devět měsíců roku 2016 se prodeje nealko piva zvýšily o 14 %, u cidrů, perry a medoviny o více než 34 % ve srovnání se stejným obdobím 2015.

Od roku 2017 dochází ke zvýšení akcízu u výše uvedených nápojů s nízkým obsahem alkoholu, což může do budoucna tento růst zpomalit nebo zbrzdit. Původně bylo navrhováno zavést akcíz také u nealkoholického piva, tento návrh však zatím pro roky 2017-19 zatím schválen nebyl

Vysoká dynamika prodejů u nealkoholického piva je objasňována několika důvody. Jedná se o poměrně nový segment v ruském prostředí, proto je přírůstek viditelnější. Podle Svazu ruských pivovarů je důležitým faktorem možnost intenzivní reklamy (na rozdíl od alkoholického piva), která výrazně ovlivňuje chování ruských zákazníků. V neposlední řadě je nealko pivo přitažlivé cenou, která bývá nižší v souvislosti s nulovým akcízem a nižší administrativní zátěží při uvádění na trh.

Legislativní novinky

Zvýšení akcízu na víno, cidry a další nápoje

 Dne 16. listopadu 2016 Rusko schválilo návrh na zvýšení akcízu u vín, šumivých vín, cidru, perry a medoviny. Toto mimořádné navýšení by mělo platit pro roky 2017–19. Zatímco navýšení u vín z domácí produkce je pouze o 1 rubl za litr, u dovozových vín a vín z dovezených hroznů je zvýšení mnohem výraznější. V případě dovozového vína o 9 rublů, u dovozového šumivého vína o 10 rublů. Stejně tak došlo ke skokovému navýšení akcízu u veškeré produkce cidru, perry a medoviny, a to o 12 rublů za litr. Tento krok je motivován cílem podpořit domácí vinaře a producenty a také vybrat více prostředků do státní pokladny.

Tabulka výše akcízu na alkoholické nápoje 2016–2019

Druh zboží podléhající akcízu

Výše akcízu v roce 2016

Výše akcízu v roce 2017-2019

Lihovina s obsahem alkoholu vyšším než 9 % (s výjimkou piva, vína, ovocného vína, šumivého vína a vinných nápojů vyrobených bez přidaného alkoholu)

500 rublů za 1 litr čistého alkoholu obsaženého v dané lihovině

523 rublů za 1 litr čistého alkoholu obsaženého v dané lihovině

Lihovina s obsahem alkoholu nižším než 9 % (s výjimkou piva, vína, ovocného vína, šumivého vína a vinných nápojů vyrobených bez přidaného alkoholu)

400 rublů za 1 litr čistého alkoholu obsaženého v dané lihovině

418 rublů za 1 litr čistého alkoholu obsaženého v dané lihovině

Vína (importovaná, produkce z importovaných hroznů)

9 rublů za 1 litr

18 rublů za 1 litr

Vína (produkce z domácích hroznů)

5 rublů za 1 litr

5 rublů za 1 litr

Šumivá vína, šampaňské (importovaná, produkce z importovaných hroznů)

26 rublů za 1 litr

36 rublů za 1 litr

Šumivá vína, šampaňské (produkce z domácích hroznů)

13 rublů za 1 litr

14 rublů za 1 litr

Pivo s obsahem alkoholu do 0,5 % (včetně)

0 rublů za 1 litr

0 rublů za 1 litr

Pivo s obsahem alkoholu od 0,5 do 8,6 % (včetně) a nápoje vyrobené na základě piva bez přidaného alkoholu

20 rublů za 1 litr

21 rublů za 1 litr

Pivo s obsahem alkoholu nad 8,6 %

37 rublů za 1 litr

39 rublů za 1 litr

Cidr, perry, medovina

9 rublů za 1 litr

21 rublů za 1 litr

Kompletní znění změn souvisejících s navýšením akcízu je k dispozici od strany 40 na webových stránkách.

Zákaz prodeje piva v PET lahvích nad 1,5 litru

Od 1. ledna 2017 platí v Rusku zákon, který zakazuje výrobu a velkoobchod s pivem v PET lahvích s objemem větším než 1,5 litru. Od 1. července 2017 bude zakázán i maloobchodní prodej. Původní návrh předpokládal zákaz prodeje v lahvích s objemem nad 0,5 litru, avšak na nátlak výrobců piva byl po řadě jednání objem zvýšen na 1,5 litru.

Podrobnější informace.

Minimální ceny u „tvrdého“ alkoholu a nově i šampaňského

Od roku 2009 jsou v Rusku stanoveny minimální ceny u „tvrdého“ alkoholu. Série těchto opatření byla přijata s cílem boje s nelegální výrobou alkoholických nápojů a boje proti alkoholismu. Ruská vláda dlouhodobě vede debaty o tom, jestli ceny zvyšovat nebo snižovat. Zatímco Ministerstvo průmyslu a obchodu Ruska, příp. Ministerstvo ekonomického rozvoje navrhují jejich snížení, Ministerstvo financí Ruska (s vidinou vyšších příjmů do státní kasy) bojuje za zvyšování.

V případě vodky je od 13. června 2016 stanovena minimální cena v maloobchodu na 190 rublů za 0,5 l (cca 82 Kč). Výrobní cena nemá být nižší než 165 rublů a ve velkoobchodě 174 rublů za 0,5 l. U vodky dochází od roku 2009 (až na jedinou výjimku v roce 2015) ke kontinuálnímu zvyšování minimální ceny (z původních 89 rublů na aktuálních 190).

Od 25. června 2016 je nově zavedena nařízením Ministerstva financí Ruské federace také minimální cena pro šumivá vína/šampaňské. U maloobchodu je to 164 rublů za 0,7 l láhev. V případě velkoobchodu je minimální cena 133 rublů a výrobní 115 rublů za 0,7 l. Celé znění nového nařízení k šampaňskému.

U koňaku a brandy nedošlo v roce 2016 ke změnám, a tak je minimální maloobchodní cena koňaku stále na hodnotě 322 rublů za 0,5 l. V případě velkoobchodu je to 262 rublů a výrobní cena 250 rublů za 0,5 l. Minimální maloobchodní cena brandy je 293 rublů za 0,5 l, velkoobchodní 239 rublů a výrobní 228 rublů.

Tabulka zákonem stanovených minimálních cen alkoholu v Rusku

Druh alkoholu

Zákonem stanovená minimální cena (v rublech)

 

Výroba

Velkoobchod

Maloobchod

Vodka

165

174

190

Koňak

250

262

322

Brandy

228

239

293

Šumivé víno/šampaňské

115

133

164

Ing. Nikola Hrušková, zemědělský diplomat, ZÚ Moskva

Tisknout Vaše hodnocení: