Růst průmyslové výroby v Srbsku

15. 7. 2016 | Zdroj: NewBalkan.com

Podle údajů Statistického úřadu Srbska dosáhla průmyslová výroba Srbska v květnu tohoto roku meziročního růstu o 0,9 procent a ve srovnání s průměrem loňského roku nárůstu o 2,5 procent.

Ve zprávě se uvádí, že za období leden až květen 2016 vzrostla průmyslová výroba o 8 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Z pohledu sektorů byly v květnu 2016, ve srovnání se stejným měsícem předcházejícího roku, zaznamenány následující změny: sektor zpracovatelského průmyslu vzrostl o 2,9 procent, sektor hornictví nárůst o 2,4 procent, zatímco v sektoru distribuce elektrické energie, plynu, páry a klimatizace došlo k poklesu o 7,4 procenta.

Údaje o průmyslové výrobě  v květnu 2016 podle skupin ukazují meziročně nárůst u meziproduktů, kromě energie (8,8 procent), zatímco pokles byl zaznamenán u výroby kapitálového zboží (0,4 procent), netrvanlivého spotřebního zboží (1,3 procent), trvanlivého spotřebního zboží (1,5 procent) a energie (3,9 procent.)

Průmyslová výroba v květnu 2016   

(Vláda Republiky Srbsko)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek