Ruští dovozci léků předpovídají jejich nedostatek

22. 5. 2017

  • Země: RU - Rusko
  • Datum zveřejnění: 22.05.2017

leky-24724990-120.jpgAsociace evropského byznysu v RF (AEB)1) varuje před možným velkým zpožděním, případně i částečným zastavením dodávek léků do Ruska. Situace je spojena se zaváděním nového systému označování léků, kterému by se dodavatelé měli podřídit do r. 2019. Problém je, že zavedení nových technologií pro značení léků sebou nese vysoké náklady – až několik milionů dolarů na jeden závod. Asociace se obává, že vysoké pořizovací náklady a nové technologické požadavky povedou k narušení systému dodávek léků, kdy podíl importovaných medikamentů překračuje 72% podíl.

Nový systém by měl být napojený na informační systém Státní daňové služby Ruska, který bude zaznamenávat informace o distributorovi, ceně a její změně v celém řetězci prodeje a finální ceně. Každá sada léků navíc obdrží identifikační číslo, které pomůže při transparentnosti výkazu finančních nákladů, zisků a tržeb každého medikamentu.

Jedná se o další z opatření oficiálně motivovaných zlepšením kvality léků a lepší kontrolou státu nad jejich pohybem, které však výrazně komplikují proces výroby nebo importu léků a jejich distribuci.

Od roku 2016 musí zahraniční farmaceutické firmy, jejichž léky jsou dováženy do Ruska, zajistit ruský certifikát shody s GMP pro každý z jejich farmaceutických závodů. Podrobněji viz: https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/novinky/novy-rusky-system-certifikace-farmaceutickych-spolecnosti

Zdroj: http://izvestia.ru/news/700388

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Moskvě.

1)Asociace evropského byznysu je nezávislá nekomerční organizace slučující více než 500 společností obchodující v Rusku (velké mezinárodní korporace, malé a střední podniky ze zemí EU, Evropská asociace volného obchodu i ruské, americké, japonské, korejské a turecké společnosti).

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: