Rwanda: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

5. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Stavební průmysl

Sektor vykazuje v posledním období vysoké přírůstky, zejména v hlavním městě Kigali, kde roční růst populace v Kigali přesahuje 3 %; pouze 7 % populace žije v moderních ubytovacích kapacitách. Do roku 2020 by se tento podíl měl zvýšit na 30 %. Aktivity však zahrnují i opravy veřejných budov, stavby nových sídel mezinárodních organizací.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Zlepšení situace ve zdravotnictví je hlavní prioritou vlády, podíl veřejných výdajů byl v r. 2013 na úrovni vysokých 15 %; tato snaha již přinesla konkrétní výsledky u mnoha ukazatelů.

Nábytkářský průmysl

Import tohoto zboží do země za poslední roky stále roste. To souvisí s novými aktivitami stavebního průmyslu. Za zmínku stojí i vliv turistiky, která vykazuje roční nárůst 25 %, doplněné o požadavky turistů, kteří v průměru utratí ve Rwandě více než 1.100 USD a za tyto prostředky vyžadují odpovídající kvalitu, včetně kvality ubytování.

Kovozpracovatelský průmysl                          

Perspektivní se jeví především konstrukce používané ve stavebním průmyslu.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství zaměstnává 90 % pracovní síly, avšak na HDP se podílí pouze jednou třetinou (zemědělské vývozy jsou však jedním z důležitých zdrojů deviz); vláda proto usiluje o zvýšení produktivity sektoru investičními programy jak v případě intenzifikace pěstování základních vývozních komodit (káva, čaj) pomocí aplikace hnojiv a použití strojového zařízení, tak v případě zpracování potravinářské produkce, mlékárenství a nápojů (90 % balícího materiálu se do Rwandy dováží).

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8410 - Turbiny kola vodní regulátory

HS 8501 - Motory elektrické generátory

HS 8502 - Soustrojí generátorová elektr měniče rotační

HS 8536 - Zařízení el,k ochraně,spínání el,obvodů,1000V;konekt,pro opt,vlákna

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 3103 - Hnojiva minerální chemická fosforečná

HS 8432 - Stroje nářadí pro zemědělství lesnictví ap

HS 8433 - Stroje zařízení žací mláticí sekačky trávy ap

HS 8434 - Stroje přístroje dojicí mlékárenské

HS 8437 - Stroje pro čištění třídění ap semen zrní aj

HS 8438 - Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

HS 8701 - Traktory

Stavební průmysl

HS 8413 - Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační

HS 8431 - Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 4010 - Pásy dopravník řemeny hnací z kaučuku vulkan

HS 8428 - Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační

HS 8429 - Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

Kovozpracovatelský průmysl

HS 7610 - Konstrukce hliníkové části desky profily apod

Nábytkářský průmysl

HS 9403 - Nábytek ostatní části součásti

HS 9406 - Stavby montované

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3003 - Léky neodměřené ne krev antisera ap vata aj

HS 3004 - Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

HS 9018 - Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

HS 9402 - Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Obsah neuveden

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: