Rwanda: Příležitosti pro české dodavatele zemědělské techniky

13. 7. 2017 | Zdroj: Economia, a. s.

Více než 50 procent exportních příjmů Rwandy pochází z vývozu zemědělských komodit. Přesto není tato země, nazývaná někdy Švýcarskem Afriky, zcela zemědělsky soběstačná.

První dojem čekající na každého návštěvníka, který Rwandu navštíví, je, jak velice se tento stát liší od ostatních zemí v regionu východní Afriky. I proto je Rwanda často popisována jako Švýcarsko Afriky.

Ve Rwandě je skutečně na ulicích pořádek, silnice jsou na rozdíl od ostatních zemí v regionu ve velice dobrém stavu. První dojem nás však nesmí zmást. Rwanda je stále rozvojovou zemí (daleko chudší než například sousední Keňa) se všemi typickými charakteristikami, které jsou ve většině případů s rozvojovými zeměmi spojovány.

Jednou z nich je i ta, že ve Rwandě představuje zemědělství hlavní ekonomickou aktivitu pro venkovské domácnosti a zůstává jejich hlavním zdrojem příjmů. Z celkové populace Rwandy (10 milionů obyvatel) tak nachází 80 procent lidí obživu v aktivitách přímo spojených se zemědělstvím. Zemědělství se zároveň podílí třetinou na tvorbě HDP, přičemž více než 50 % exportních příjmů Rwandy pochází z vývozu zemědělských komodit.

Přesto není Rwanda zcela zemědělsky soběstačná, i když jí k plné soběstačnosti nechybí příliš (pouze 10 % potravin se do Rwandy dováží). V krátkodobém a střednědobém horizontu hodlá Rwanda pokračovat ve svém úsilí o zlepšování výnosů z tradičních exportních komodit, kterými jsou čaj, káva a vonné oleje, a zároveň rozšiřovat produkci méně tradičních plodin a rostlin (zejména řezaných květin), včetně ovoce a zeleniny, mléčných výrobků či masa a drůbeže. Roční růst zemědělské produkce by se tak měl zvýšit ze současných šesti na devět procent.

K přesnější představě o stavu zemědělství ve Rwandě a o příležitostech, které se v této souvislosti nabízejí pro české exportéry, však více napoví následující údaj. Přestože rozloha celkové zemědělské plochy vhodné pro mechanizaci dosahuje výměry jednoho milionu hektarů, což představuje zhruba 60 procent celkové obdělávané plochy, mechanizováno je pouze 25 % zemědělských operací.

Rwanda tak nabízí řadu potenciálních příležitostí pro české exportéry zemědělské a potravinářské techniky, ať již v odvětvích, která jsou pro Rwandu tradiční, jako je pěstování kávy a čaje, nebo v takových, která jsou tradiční pro české zemědělství – jako je pěstování brambor či farmy zaměřené na živočišnou výrobu či produkci mléka.

Příležitosti pro dodávky technologií pro tradiční rwandská odvětví

Díky vysoké nadmořské výšce, bonitní půdě a klimatu má Rwanda ideální podmínky pro pěstování prémiové kávy typu arabika. Náklady na výrobu kvalitních kávových zrn ve Rwandě patří mezi nejnižší v rámci regionů, kde se tato žádaná komodita pěstuje. Přestože se výrazná část rwandské produkce kávy vyváží, podíl plně zpracovaných zrn na celkovém exportu dosahuje pouze 20–25 %. Vzhledem k této situaci tak Rwanda nabízí možné příležitosti pro výrobce technologií využitelných pro úpravu kávových zrn.

Druhým největším rwandským vývozním artiklem je čaj. Příjmy z jeho exportu dosahují ročně téměř 40 mil. USD. Obdobně jako u kávy i v případě čaje Rwanda zaostává v míře zpracování přírodní suroviny či v produkci speciálních čajů. Přitom právě poptávka po speciálních čajích na světových trzích roste nejrychleji.

Rwanďané konzumují čtyřikrát více fazolí, než je africký spotřebitelský průměr (17 kg na osobu za rok). Kromě jiného i vzhledem k nedostatečné nabídce je většina fazolí prodávána v sušeném stavu. Podle dostupných odhadů by při zavedení vhodných zpracovatelských technologií mohl trh s konzervovanými fazolemi ve Rwandě dosáhnout ročního objemu 55 milionů dolarů.

Příležitosti v nových odvětvích rwandského zemědělství

Bohatá vulkanická půda a velká nadmořská výška měly vliv na rozšíření brambor, pro jejichž pěstování nabízí Rwanda skvělé podmínky. Rwanda je největším producentem brambor v rámci zemí Východoafrického společenství a třetím největším v rámci subsaharské Afriky. Rwandské výnosy brambor (10 t/ha) jsou rovněž vyšší než u regionální konkurence. Tento výnos však stále zaostává za potenciálem, který by se v případě zavedení mechanizace mohl více než zdvojnásobit.

Kromě samotné poptávky po bramborách roste poptávka i po tradičních bramborových výrobcích, jako jsou chipsy, a to dvojciferným ročním tempem. Přitom zatím pouze 15 procent brambor je ve Rwandě zpracováváno na hranolky nebo lupínky. Většina zpracovaných bramborových produktů se dováží z Evropy či Jižní Afriky. Příležitosti pro dodavatele vhodných technologií pro zpracování brambor tak ve Rwandě potenciálně existují.

Rwanda má i vynikající klimatické podmínky pro chov mléčného a jatečního skotu. V posledních 15 letech došlo ke zvýšení produkce mléka z 920 tisíc na pět milionů hektolitrů. Státní strategie předpokládá pokračující zvyšování produkce o 13 % ročně. Růstu produkce mléka však neodpovídá růst zpracovatelských kapacit. V současnosti se ve Rwandě zpracovává pouze 10 % produkce.

Obdobná je situace v živočišné výrobě. Za posledních pět let vzrostla produkce z 55 na 74 tisíc tun. I tak je stále nedostatečná a ročně je nutno 18 tisíc tun masných výrobků dovážet. I v oblasti mlékárenství či živočišné výroby tak existují potenciální příležitosti.

Rwandská zemědělská výroba má tedy pro svůj růst vhodné externí podmínky. Záleží na interních faktorech, jak rychle se bude dařit rwandské zemědělství reálně přeměnit. České firmy by ale u této transformace neměly chybět.

Převzato z časopisu Agro Export, přílohy Hospodářských novin, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR. Autor: Michal Minčev, Velvyslanectví ČR v Nairobi.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek